สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส สพป. ปัตตานี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนูรฮาวาตี  วามะ
 
1. นางสาวกาไมยีดะ  รือสะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงญัสมีย์  ยาซิง
 
1. นางสาวกาไมยีดะ  รือสะ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 59.89 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายนูรฟาน  อันเซ่ง
2. เด็กชายอับดุลฮาลิม  เจะแม็ง
 
1. นางสาวอีมาน  สาหาด
2. นายอาริฟ  มาหามะ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอาหะมัดสับรี  เจะนิ
 
1. นางตอฮีเราะห์  บือแนจือปอ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงนูรูไอมาน  ยามา
2. เด็กหญิงบิสมิน  อาแด
 
1. นางตอฮีเราะห์  บือแนจือปอ
2. นางสาวตอลฮะห์  อาบูญะบาล
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงนูรีซัน  แลบา
 
1. นายอุสมาน  รีจิ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายฟุรกอน  สนิ
 
1. นายอุสมาน  รีจิ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 70.5 เงิน 6 1. เด็กชายฟาฮามี  วาเลาะแต
 
1. นายอุสมาน  รีจิ
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายซอฟฟาน  อาแด
2. เด็กชายอิฟฟาน  กือตุ
 
1. นายอาริฟ  มาหามะ
2. นางนิรุสมีนี  เจ๊ะหลง
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 61 ทองแดง 4 1. เด็กชายซีรอยุดีน  ตาเห
2. เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตรี  เจะแต
 
1. นายอาริฟ  มาหามะ
2. นางสาวอีมาน  สาหาด
 
11 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 78 เงิน 8 1. เด็กชายชารีฟ  อูเจ๊ะกอ
 
1. นางสาวตอลฮะห์  อาบูญะบาล