สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งกินนร สพป. ปัตตานี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนูซาวานี  สาแม
2. เด็กหญิงฮาซามี  สีโสง
3. เด็กหญิงฮุสนา  เจะนิ
 
1. นางสาวฮายาตี  มูซอ
2. นางสาวนุมา  หะแว
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงนูรีซัน  รือสะ
 
1. นายสะแปอิง  สะมาแอ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงการ์ตีนี  นิิมิง
2. เด็กหญิงมุมีนะฮ์  สะแม
3. เด็กหญิงอัสมานี  ปูเตะ
 
1. นางสาวต่วนสีหายา  กูโปะ
2. นางสาวโสภา  หงะหงอ