สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด สพป. ปัตตานี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงซากีนะห์  ขาเดร์
 
1. นายตอเละ  ตาเยะ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมูรีนี  มะฉุ
 
1. นายตอเละ  ตาเยะ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุสมี  สะอะ
2. เด็กหญิงโนรี  สูหลง
 
1. นายมัซลัน  สะมะแอ
2. นายอัยมาน  เปาะแต
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 57.16 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายศอดิก  หะยีมามุ
2. เด็กชายอานัส  วานิ
 
1. นายกูอาซิ  นิแห
2. นายอัรฟาน  ดาหายี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนูรีซัน  เปาะเห็ง
2. เด็กหญิงนูรเดียร์นา  ลาเตะ
3. เด็กหญิงฟาติม  ดีเยาะ
4. เด็กหญิงอานีซะ  มะลายู
5. เด็กหญิงอารีนา  มายิ
 
1. นายกูอาซิ  นิแห
2. นางสาวนูรีซะ  อาแว
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายฮากีมี  ดีมะแอ
 
1. นายมุคตาร์  คาเดร์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 70.2 เงิน 6 1. เด็กหญิงพาซีย๊ะ  วาแม็ง
 
1. นายมูฮำหมัดฟารูกี  มายิ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายภูตราฟาตันท์  เจ๊ะมูดอ
2. เด็กชายมัน  กะลูแป
3. เด็กชายอัฟฟาน  วานิ
4. เด็กชายอัฟฟาน  เจะเฮง
5. เด็กชายอาหามะ  ขาเดร์
6. เด็กชายฮาฟีซีร์  ดอฆอ
 
1. นายตอเละ  ตาเยะ
2. นางฮาสะน๊ะ  เจะเละ
3. นายมัซลัน  สะมะแอ
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงซอฟียะห์  เย็งกาเนะ
2. เด็กหญิงซาฟีนี  มูซอ
3. เด็กชายอัฟฟาน  สามะ
 
1. นางคอลีเยาะ  ม่วงเกลี้ยง
2. นางสาวมูรณี  อิสมาย
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสีตีมารีแย  ปูเต๊ะ
2. เด็กหญิงสุนีตา  บาโง
3. เด็กชายอับดุลอามีน  ดาโอะ
 
1. นางสาวรุสยานี  กายูนิ
2. นางสาวอามัล  สามะ