สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชะเมาสามต้น สพป. ปัตตานี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงแวนูรฮาซีกีน  แวแม
 
1. นางสาวมาเรียนี  บูงอ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงซีฟาฮ์  สาแม
 
1. นางสาวมาเรียนี  บูงอ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 67.78 ทองแดง 4 1. เด็กชายมูฮัมหมัดตารมีซี  สาและ
2. เด็กชายฮุซซาม  ปะดอมิง
 
1. นายอุสมาน  มอซู
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมูฮัมหมัดซุลฟาน  พินิจทรัพย์
2. เด็กชายอิสมาแอ  สาแม
 
1. นายอุสมาน  มอซู
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 67.91 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายมูฮัมหมัดซายูดี  สาแม
2. เด็กชายอาดัม  ตาเยะ
 
1. นายอุสมาน  มอซู
 
6 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 61 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกินายาตีฟิตรียา  อาแซ
2. เด็กหญิงซูรีสัน  เจ๊ะแม
 
1. นางสายสุดา  หลังแดง
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนาอีมะห์  อาแวดีเยาะ
2. เด็กหญิงบายานี  มิง
 
1. นายมะยากี  เปาะฮะ
 
8 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75.1 เงิน 8 1. เด็กชายบาซิล  ปะดอมิง
2. เด็กชายมะดาราฟี  อาแซ
 
1. นายมะยากี  เปาะฮะ