สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชะเมาสามต้น สพป. ปัตตานี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 67.78 ทองแดง 4 1. เด็กชายมูฮัมหมัดตารมีซี  สาและ
2. เด็กชายฮุซซาม  ปะดอมิง
 
1. นายอุสมาน  มอซู
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 67.91 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายมูฮัมหมัดซายูดี  สาแม
2. เด็กชายอาดัม  ตาเยะ
 
1. นายอุสมาน  มอซู
 
3 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 61 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกินายาตีฟิตรียา  อาแซ
2. เด็กหญิงซูรีสัน  เจ๊ะแม
 
1. นางสายสุดา  หลังแดง