สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านช่องแมว สพป. ปัตตานี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 76.8 เงิน 6 1. เด็กชายอิรฟาน  บาโอะ
 
1. นางสาวนาซีพ๊ะ  มาบา
 
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงกิฟละห์  อูมา
2. เด็กหญิงฮัสบูนา  ซอดิส
 
1. นายซายูตี  สะแลแม
2. นางสาวพาอีซะห์  สาอิ