สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกนิบง สพป. ปัตตานี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 78.68 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฟาติน   วาเลาะ
2. เด็กชายสาเหะอาริช   สาเหะอุเซ็ง
 
1. นายสุทิน   ไกรพรม
2. นางรวยดา   ตาปู