สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. ปัตตานี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงซอฟูรียะ  หะสีแม
2. เด็กหญิงนูรซีลา  ยูโซะ
3. เด็กหญิงอัฟนาน  สะอะ
 
1. นางสาวซามีเราะห์  หะยีมะสาอิ
2. นางฟาตีมา  บาดา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฟิรฮานา  บราเฮง
 
1. นางซาฮีเม๊าะ  เล๊ะนุ๊
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสารีพ๊ะ  เจะและ
 
1. นางซาฮีเม๊าะ  เล๊ะนุ๊
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 86.13 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซาอีมะห์  ยูโซ๊ะ
2. เด็กหญิงซูมีตา  หะมะ
3. เด็กหญิงซูรียานา  เจ๊ะตะ
4. เด็กหญิงซูไฮนี  ตาเหร์
5. เด็กหญิงดาอียะห์  รือซะ
6. เด็กหญิงต่วนซูนีตา  ปาเซ
7. เด็กหญิงนาเดีย  อูเซ็ง
8. เด็กหญิงนุรมี  มะเกะ
9. เด็กหญิงนุรฮัน  อาแด
10. เด็กหญิงนูรูลอัฏฟาล  ดาโอะ
11. เด็กหญิงปาตีฮา  ดีเยาะ
12. เด็กหญิงมูนา  ตาเหร์
13. เด็กหญิงสารีนา  ปิมูเล๊ะ
14. เด็กหญิงอายาดา  หะสีแม
15. เด็กหญิงอาวาตีฟ  อาแด
 
1. นางซาฮีเม๊าะ  เล๊ะนุ๊
2. นางสาวนาสียะห์  สาหาด
3. นางสาวปราณี  อาหลี
4. นางสาวนูรียา  มะเซ็งจะ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนูรไลลา  ดอตา
 
1. นางสาวนูรไอนี  สอดอ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78.25 เงิน 5 1. เด็กชายมัรวัน  บาโหะวา
2. เด็กชายมูฮัมหมัด  ดามิ
3. เด็กชายมูฮัมหมัดอัลฟาน  ยามา
4. เด็กชายสุไลมาน  ตอกอ
5. เด็กชายอัลดุลเลาะ  อารง
6. เด็กชายโซรไฮมิง  สามะ
 
1. นายนิรัน  ดะแซ
2. นายมูฮำมัดรุสลำ  ดือราวี
3. นางพาตีเมาะ  หิแต
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายซัยฟุดดีน  ยูโซ๊ะ
2. เด็กชายบัดรู  ปิมูเก๊ะ
3. เด็กชายฟิตรี  สาแม็ง
4. เด็กชายมะยูกี  มามะ
5. เด็กชายมูฮัมหมัด  แซมะแซ
6. เด็กชายวะซะฮลัม  ยามา
 
1. นางพาตีเมาะ  หิแต
2. นายมูฮำมัดรุสลำ  ดือราวี
3. นายนิรัน  ดะแซ