หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ปัตตานี เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านกะลาพอ 22 13 59.09% 4 18.18% 1 4.55% 4 18.18% 22
2 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 20 11 61.11% 3 16.67% 2 11.11% 2 11.11% 18
3 โรงเรียนวัดสารวัน 15 11 73.33% 2 13.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
4 โรงเรียนบ้านโลทู 14 11 78.57% 1 7.14% 2 14.29% 0 0% 14
5 โรงเรียนบ้านโตะบาลา 19 10 58.82% 4 23.53% 1 5.88% 2 11.76% 17
6 โรงเรียนบ้านจะเฆ่ 23 9 42.86% 5 23.81% 2 9.52% 5 23.81% 21
7 โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) 19 9 50% 5 27.78% 2 11.11% 2 11.11% 18
8 โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 15 9 60% 3 20% 0 0% 3 20% 15
9 โรงเรียนบ้านน้ำดำ 18 9 69.23% 0 0% 2 15.38% 2 15.38% 13
10 โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 18 8 47.06% 5 29.41% 2 11.76% 2 11.76% 17
11 โรงเรียนบ้านตือเบาะ 15 8 53.33% 2 13.33% 4 26.67% 1 6.67% 15
12 โรงเรียนบ้านสือดัง 15 7 46.67% 4 26.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
13 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 17 7 53.85% 4 30.77% 0 0% 2 15.38% 13
14 โรงเรียนบ้านบือเระ 13 6 50% 5 41.67% 0 0% 1 8.33% 12
15 โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง 10 6 60% 1 10% 1 10% 2 20% 10
16 โรงเรียนบ้านปล่องหอย 13 5 38.46% 6 46.15% 2 15.38% 0 0% 13
17 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า 15 5 35.71% 4 28.57% 3 21.43% 2 14.29% 14
18 โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว 15 5 35.71% 3 21.43% 3 21.43% 3 21.43% 14
19 โรงเรียนวัดโบกขรณี 10 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
20 โรงเรียนบ้านปลักแตน 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
21 โรงเรียนบ้านป่าไหม้ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
22 โรงเรียนบ้านบือจะ 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
23 โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ "เพียรอนุสรณ์" 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
24 โรงเรียนตะบิ้ง 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
25 โรงเรียนบ้านบน 9 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
26 โรงเรียนบ้านบาเลาะ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
27 โรงเรียนบ้านโคกนิบง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
28 โรงเรียนบ้านบาโงยือริง 12 3 27.27% 4 36.36% 0 0% 4 36.36% 11
29 โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ 9 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
30 โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด 10 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 9
31 โรงเรียนบ้านเขาดิน 7 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
32 โรงเรียนบ้านทุ่งกินนร 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
33 โรงเรียนบ้านอุแตบือราแง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
34 โรงเรียนบ้านบือแต 7 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 7
35 โรงเรียนบ้านมือลอ (มะอาแดอุทิศ) 6 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
36 โรงเรียนแซะโมะ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
37 โรงเรียนบ้านพิเทน 9 2 22.22% 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 9
38 โรงเรียนบ้านบาโงมูลง 7 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
39 โรงเรียนบ้านตะโละแมะนา 7 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
40 โรงเรียนบ้านช่องแมว 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
41 โรงเรียนบ้านกะรุบี 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
42 โรงเรียนบ้านชะเมาสามต้น 8 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 8
43 โรงเรียนปายอ 8 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
44 โรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
45 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
46 โรงเรียนบ้านจ่ากอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
47 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
48 โรงเรียนบ้านมะแนดาแล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
49 โรงเรียนบ้านแลแวะ 7 1 14.29% 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 7
50 โรงเรียนบ้านละเวง 7 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
51 โรงเรียนบ้านลานช้าง 10 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 4 44.44% 9
52 โรงเรียนบ้านพอเหมาะ 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
53 โรงเรียนบ้านปากู (มีนาประชาคาร) 9 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
54 โรงเรียนบ้านตะโละดารามัน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
55 โรงเรียนบ้านมะนังยง 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
56 โรงเรียนวัดโชติรส 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
57 โรงเรียนพัฒนศาสตร์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
58 โรงเรียนบ้านกาหงษ์ 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
59 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
60 โรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส 11 0 0% 5 55.56% 1 11.11% 3 33.33% 9
61 โรงเรียนบ้านกระจูด 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
62 โรงเรียนบ้านบีติง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
63 โรงเรียนบ้านละอาร์ 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
64 โรงเรียนบ้านรังมดแดง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
65 โรงเรียนบ้านวังไชย 3 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
66 โรงเรียนบ้านมะกอ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
67 โรงเรียนชุมชนบ้านแป้น 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
68 โรงเรียนบ้านละหาร 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวสิริกาญจน์ ขุนทอง,นายนิธิรอน ภัทราธิกุล
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]