สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ปัตตานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านม่วงเตี้ย 10 3 2 15 17 3 1 4 21
2 วัดภมรคติวัน 8 2 2 12 11 2 0 0 13
3 อนุบาลยะรัง 7 6 3 16 16 5 1 1 22
4 บ้านวังกว้าง 7 4 4 15 13 5 3 2 21
5 ไทยรัฐวิทยา 52 7 0 4 11 9 6 2 4 17
6 จิปิภพพิทยา 4 8 3 15 16 7 2 6 25
7 ชุมชนวัดอัมพวนาราม 4 2 2 8 10 4 1 0 15
8 บ้านประจัน 4 2 2 8 8 2 0 3 10
9 ชุมชนบ้านพงสตา 3 6 4 13 8 6 6 6 20
10 ต้นพิกุล 3 4 3 10 9 4 0 1 13
11 บ้านโคกโพธิ์ 3 2 3 8 8 4 0 2 12
12 บ้านถนน 3 2 0 5 6 0 0 0 6
13 บ้านระแว้ง 3 0 3 6 7 3 0 1 10
14 บ้านควนลังงา 2 4 1 7 4 8 4 1 16
15 มายอ (สถิตย์ภูผา) 2 3 7 12 9 6 2 1 17
16 บ้านศาลาสอง 2 1 1 4 5 0 0 1 5
17 ตลาดนัดบาซาเอ 2 1 0 3 3 0 0 0 3
18 บ้านคลองช้าง 2 1 0 3 2 1 2 2 5
19 บ้านตรัง 1 3 1 5 7 0 0 0 7
20 บ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) 1 2 0 3 6 0 1 2 7
21 บ้านสิเดะ 1 2 0 3 3 3 3 0 9
22 บ้านกระเสาะ 1 1 3 5 1 3 4 0 8
23 บ้านนาค้อเหนือ 1 1 2 4 4 0 0 1 4
24 บ้านควนแปลงงู 1 1 1 3 3 3 3 0 9
25 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 1 1 1 3 3 0 1 0 4
26 วัดมะกรูด 1 1 0 2 4 2 0 0 6
27 ชุมชนบ้านต้นสน 1 1 0 2 2 1 1 0 4
28 วัดสุนทรวารี 1 1 0 2 2 1 0 1 3
29 บ้านบินยา 1 1 0 2 2 1 0 0 3
30 บ้านปานัน 1 1 0 2 1 1 4 3 6
31 บ้านนาประดู่ 1 0 4 5 10 3 3 1 16
32 บ้านเขาวัง 1 0 1 2 5 3 0 0 8
33 บ้านสายชล 1 0 1 2 4 3 0 0 7
34 บ้านโคกขี้เหล็ก 1 0 1 2 4 1 2 0 7
35 บ้านบาตะกูโบ 1 0 1 2 3 1 1 0 5
36 บ้านกรือเซะ 1 0 1 2 1 0 0 1 1
37 บ้านคลองหิน 1 0 0 1 2 1 1 1 4
38 บ้านคลองช้าง(มายอ) 1 0 0 1 2 1 0 0 3
39 บ้านคูระ 1 0 0 1 1 3 1 0 5
40 บ้านต้นทุเรียน 1 0 0 1 1 2 0 1 3
41 บ้านกระหวะ 1 0 0 1 1 1 1 2 3
42 บ้านบากง 1 0 0 1 1 1 0 1 2
43 บ้านลางสาด 1 0 0 1 1 1 0 0 2
44 วัดบุพนิมิต 1 0 0 1 1 1 0 0 2
45 ชุมชนบ้านสะนอ 1 0 0 1 1 0 0 2 1
46 วัดอรัญวาสิการาม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
47 บ้านกูวิง 1 0 0 1 0 2 2 2 4
48 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 0 5 2 7 2 4 6 6 12
49 วัดนาประดู่ 0 3 1 4 3 2 3 0 8
50 บ้านสามยอด 0 3 0 3 3 3 1 1 7
51 บ้านปาลัส 0 2 3 5 5 3 1 0 9
52 บ้านเกาะตา 0 1 4 5 7 1 0 0 8
53 บ้านเกาะจัน 0 1 3 4 3 2 0 1 5
54 บ้านตะบิงตีงี 0 1 2 3 1 4 4 2 9
55 บ้านนาเกตุ 0 1 1 2 2 2 1 0 5
56 บ้านโผงโผง 0 1 1 2 2 0 0 1 2
57 บ้านอีบุ๊ 0 1 1 2 1 1 1 0 3
58 บ้านดูวา 0 1 1 2 1 0 0 1 1
59 บ้านน้ำใส 0 1 0 1 2 0 0 0 2
60 บ้านป่าบอน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
61 บ้านปลักปรือ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
62 บ้านอาโห 0 1 0 1 1 1 0 0 2
63 วัดเกาะหวาย 0 1 0 1 1 1 0 0 2
64 บ้านด่าน 0 1 0 1 1 0 1 0 2
65 บ้านบราโอ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
66 วัดป่าสวย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
67 บ้านต้นโตนด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
68 บ้านบูเกะกุง 0 1 0 1 0 2 0 0 2
69 บ้านมะหุด 0 1 0 1 0 1 0 1 1
70 บ้านแขนท้าว 0 1 0 1 0 1 0 0 1
71 บ้านตันหยง 0 0 2 2 1 0 1 2 2
72 บ้านโคกเหรียง 0 0 2 2 0 4 0 2 4
73 ตลาดปรีกี 0 0 1 1 3 2 0 4 5
74 บ้านท่าคลอง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
75 ชุมชนบ้านเมืองยอน 0 0 1 1 2 1 1 0 4
76 บ้านดอนเค็ด 0 0 1 1 2 1 0 0 3
77 บ้านบราโอ(สาขากูนิง) 0 0 1 1 2 0 0 0 2
78 ชุมชนบ้านบือแนปีแน 0 0 1 1 1 2 3 1 6
79 บ้านชะเมา 0 0 1 1 1 2 0 1 3
80 บ้านอินทนิล 0 0 1 1 1 1 0 0 2
81 บ้านกาแลสะนอ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
82 บ้านเจะบาแน 0 0 1 1 0 1 1 0 2
83 บ้านป่าไร่ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
84 บ้านล้อแตก 0 0 0 0 3 3 0 1 6
85 บ้านควนโนรี 0 0 0 0 2 3 0 2 5
86 บ้านละหารยามู 0 0 0 0 2 1 0 0 3
87 บ้านเขาตูม 0 0 0 0 1 2 2 7 5
88 บ้านทุ่งยาว 0 0 0 0 1 2 0 0 3
89 บ้านบาเงง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
90 วัดทรายขาว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
91 วัดธนาภิมุข 0 0 0 0 1 0 1 0 2
92 วัดนิคมสถิต 0 0 0 0 0 3 0 2 3
93 บ้านควนลาแม 0 0 0 0 0 3 0 0 3
94 บ้านท่าเรือ 0 0 0 0 0 2 1 2 3
95 บ้านกูบังบาเดาะ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
96 บ้านสมาหอ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
97 สาส์นวิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
98 บ้านต้นแซะ 0 0 0 0 0 1 1 2 2
99 บ้านยางแดง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
100 ตลาดนัดต้นมะขาม 0 0 0 0 0 1 0 3 1
101 บ้านนาค้อใต้ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
102 บ้านคลองทราย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
103 บ้านบูโกะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
104 บ้านบาโง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
105 วัดบันลือคชาวาส 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 105 99 95 299 308 180 89 96 577