สรุปเหรียญรางวัล สพป. ปัตตานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านม่วงเตี้ย 17 3 1 4 21
2 จิปิภพพิทยา 16 7 2 6 25
3 อนุบาลยะรัง 16 5 1 1 22
4 บ้านวังกว้าง 13 5 3 2 21
5 วัดภมรคติวัน 11 2 0 0 13
6 ชุมชนวัดอัมพวนาราม 10 4 1 0 15
7 บ้านนาประดู่ 10 3 3 1 16
8 ไทยรัฐวิทยา 52 9 6 2 4 17
9 มายอ (สถิตย์ภูผา) 9 6 2 1 17
10 ต้นพิกุล 9 4 0 1 13
11 ชุมชนบ้านพงสตา 8 6 6 6 20
12 บ้านโคกโพธิ์ 8 4 0 2 12
13 บ้านประจัน 8 2 0 3 10
14 บ้านระแว้ง 7 3 0 1 10
15 บ้านเกาะตา 7 1 0 0 8
16 บ้านตรัง 7 0 0 0 7
17 บ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) 6 0 1 2 7
18 บ้านถนน 6 0 0 0 6
19 บ้านปาลัส 5 3 1 0 9
20 บ้านเขาวัง 5 3 0 0 8
21 บ้านศาลาสอง 5 0 0 1 5
22 บ้านควนลังงา 4 8 4 1 16
23 บ้านสายชล 4 3 0 0 7
24 วัดมะกรูด 4 2 0 0 6
25 บ้านโคกขี้เหล็ก 4 1 2 0 7
26 บ้านนาค้อเหนือ 4 0 0 1 4
27 บ้านสิเดะ 3 3 3 0 9
28 บ้านควนแปลงงู 3 3 3 0 9
29 บ้านสามยอด 3 3 1 1 7
30 บ้านล้อแตก 3 3 0 1 6
31 วัดนาประดู่ 3 2 3 0 8
32 ตลาดปรีกี 3 2 0 4 5
33 บ้านเกาะจัน 3 2 0 1 5
34 บ้านบาตะกูโบ 3 1 1 0 5
35 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 3 0 1 0 4
36 ตลาดนัดบาซาเอ 3 0 0 0 3
37 บ้านท่าคลอง 3 0 0 0 3
38 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 2 4 6 6 12
39 บ้านควนโนรี 2 3 0 2 5
40 บ้านนาเกตุ 2 2 1 0 5
41 บ้านคลองช้าง 2 1 2 2 5
42 บ้านคลองหิน 2 1 1 1 4
43 ชุมชนบ้านต้นสน 2 1 1 0 4
44 ชุมชนบ้านเมืองยอน 2 1 1 0 4
45 วัดสุนทรวารี 2 1 0 1 3
46 บ้านบินยา 2 1 0 0 3
47 บ้านคลองช้าง(มายอ) 2 1 0 0 3
48 บ้านดอนเค็ด 2 1 0 0 3
49 บ้านละหารยามู 2 1 0 0 3
50 บ้านโผงโผง 2 0 0 1 2
51 บ้านน้ำใส 2 0 0 0 2
52 บ้านป่าบอน 2 0 0 0 2
53 บ้านบราโอ(สาขากูนิง) 2 0 0 0 2
54 บ้านตะบิงตีงี 1 4 4 2 9
55 บ้านกระเสาะ 1 3 4 0 8
56 บ้านคูระ 1 3 1 0 5
57 ชุมชนบ้านบือแนปีแน 1 2 3 1 6
58 บ้านเขาตูม 1 2 2 7 5
59 บ้านต้นทุเรียน 1 2 0 1 3
60 บ้านชะเมา 1 2 0 1 3
61 บ้านทุ่งยาว 1 2 0 0 3
62 บ้านปานัน 1 1 4 3 6
63 บ้านกระหวะ 1 1 1 2 3
64 บ้านอีบุ๊ 1 1 1 0 3
65 บ้านบากง 1 1 0 1 2
66 บ้านลางสาด 1 1 0 0 2
67 วัดบุพนิมิต 1 1 0 0 2
68 บ้านปลักปรือ 1 1 0 0 2
69 บ้านอาโห 1 1 0 0 2
70 วัดเกาะหวาย 1 1 0 0 2
71 บ้านอินทนิล 1 1 0 0 2
72 บ้านตันหยง 1 0 1 2 2
73 บ้านด่าน 1 0 1 0 2
74 บ้านบราโอ 1 0 1 0 2
75 บ้านบาเงง 1 0 1 0 2
76 วัดทรายขาว 1 0 1 0 2
77 วัดธนาภิมุข 1 0 1 0 2
78 ชุมชนบ้านสะนอ 1 0 0 2 1
79 บ้านกรือเซะ 1 0 0 1 1
80 บ้านดูวา 1 0 0 1 1
81 วัดอรัญวาสิการาม 1 0 0 0 1
82 วัดป่าสวย 1 0 0 0 1
83 บ้านต้นโตนด 1 0 0 0 1
84 บ้านกาแลสะนอ 1 0 0 0 1
85 บ้านโคกเหรียง 0 4 0 2 4
86 วัดนิคมสถิต 0 3 0 2 3
87 บ้านควนลาแม 0 3 0 0 3
88 บ้านกูวิง 0 2 2 2 4
89 บ้านท่าเรือ 0 2 1 2 3
90 บ้านกูบังบาเดาะ 0 2 1 0 3
91 บ้านบูเกะกุง 0 2 0 0 2
92 บ้านสมาหอ 0 2 0 0 2
93 สาส์นวิทยา 0 2 0 0 2
94 บ้านต้นแซะ 0 1 1 2 2
95 บ้านเจะบาแน 0 1 1 0 2
96 บ้านยางแดง 0 1 1 0 2
97 ตลาดนัดต้นมะขาม 0 1 0 3 1
98 บ้านมะหุด 0 1 0 1 1
99 บ้านนาค้อใต้ 0 1 0 1 1
100 บ้านแขนท้าว 0 1 0 0 1
101 บ้านป่าไร่ 0 1 0 0 1
102 บ้านคลองทราย 0 1 0 0 1
103 บ้านบูโกะ 0 1 0 0 1
104 บ้านบาโง 0 0 2 0 2
105 วัดบันลือคชาวาส 0 0 1 0 1
รวม 308 180 89 96 673