หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน 4 11 8
2 002 โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน 8 12 11
3 003 โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา 29 48 38
4 005 โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ 3 4 4
5 004 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน 4 4 4
6 006 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม 16 31 23
7 008 โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม 4 9 6
8 009 โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ 3 3 3
9 010 โรงเรียนตลาดปรีกี 9 16 12
10 007 โรงเรียนต้นพิกุล 14 27 21
11 012 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 23 50 33
12 015 โรงเรียนบ้านกระหวะ 5 9 8
13 014 โรงเรียนบ้านกระเสาะ 9 13 12
14 013 โรงเรียนบ้านกระโด 0 0 0
15 016 โรงเรียนบ้านกรือเซะ 2 4 3
16 017 โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ 1 3 2
17 018 โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ 3 3 3
18 019 โรงเรียนบ้านกูวิง 7 18 11
19 025 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 7 10 9
20 024 โรงเรียนบ้านคลองช้าง(มายอ) 3 9 6
21 026 โรงเรียนบ้านคลองทราย 1 1 1
22 027 โรงเรียนบ้านคลองหิน 5 17 5
23 030 โรงเรียนบ้านควนประ 0 0 0
24 032 โรงเรียนบ้านควนลังงา 17 35 26
25 033 โรงเรียนบ้านควนลาแม 3 5 4
26 034 โรงเรียนบ้านควนหยี 0 0 0
27 028 โรงเรียนบ้านควนแตน 0 0 0
28 031 โรงเรียนบ้านควนแปลงงู 10 18 16
29 029 โรงเรียนบ้านควนโนรี 7 14 10
30 035 โรงเรียนบ้านคางา 0 0 0
31 036 โรงเรียนบ้านคูระ 5 9 5
32 041 โรงเรียนบ้านชะเมา 4 4 4
33 042 โรงเรียนบ้านดอนเค็ด 3 3 3
34 044 โรงเรียนบ้านดูวา 2 2 2
35 043 โรงเรียนบ้านด่าน 2 7 4
36 048 โรงเรียนบ้านตรัง 8 20 10
37 049 โรงเรียนบ้านตันหยง 4 11 7
38 050 โรงเรียนบ้านตุปะ 0 0 0
39 047 โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน 4 5 4
40 045 โรงเรียนบ้านต้นแซะ 4 4 4
41 046 โรงเรียนบ้านต้นโตนด 1 2 2
42 051 โรงเรียนบ้านถนน 6 21 13
43 054 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 3 6 5
44 052 โรงเรียนบ้านท่าคลอง 3 9 6
45 053 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 5 6 5
46 115 โรงเรียนบ้านนาค้อกลาง 0 0 0
47 057 โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ 5 18 9
48 056 โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ 2 6 3
49 058 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 17 62 33
50 055 โรงเรียนบ้านนาเกตุ 5 13 8
51 059 โรงเรียนบ้านน้ำใส 2 3 3
52 061 โรงเรียนบ้านบราโอ 2 4 3
53 060 โรงเรียนบ้านบราโอ(สาขากูนิง) 2 4 2
54 062 โรงเรียนบ้านบากง 3 13 7
55 066 โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ 6 10 7
56 067 โรงเรียนบ้านบาละแต 0 0 0
57 063 โรงเรียนบ้านบาเงง 2 4 3
58 065 โรงเรียนบ้านบาโง 2 3 3
59 064 โรงเรียนบ้านบาโงฆาดิง 0 0 0
60 068 โรงเรียนบ้านบินยา 3 7 5
61 071 โรงเรียนบ้านบูดน 0 0 0
62 069 โรงเรียนบ้านบูเกะกุง 2 6 4
63 070 โรงเรียนบ้านบูโกะ 1 1 1
64 072 โรงเรียนบ้านประจัน 13 20 17
65 073 โรงเรียนบ้านปลักปรือ 2 4 3
66 074 โรงเรียนบ้านปานัน 9 15 12
67 077 โรงเรียนบ้านปาลัส 9 22 15
68 075 โรงเรียนบ้านป่าบอน 2 16 5
69 076 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 1 1 1
70 080 โรงเรียนบ้านมะหุด 2 2 2
71 079 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 25 62 42
72 081 โรงเรียนบ้านยางแดง 2 9 5
73 082 โรงเรียนบ้านระแว้ง 11 42 19
74 083 โรงเรียนบ้านราวอ 0 0 0
75 085 โรงเรียนบ้านละหารยามู 3 9 5
76 086 โรงเรียนบ้านลางสาด 3 8 6
77 084 โรงเรียนบ้านล้อแตก 7 15 10
78 087 โรงเรียนบ้านวังกว้าง 23 55 33
79 088 โรงเรียนบ้านศาลาสอง 8 18 13
80 089 โรงเรียนบ้านสมาหอ 2 16 3
81 090 โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) 9 29 14
82 091 โรงเรียนบ้านสามยอด 9 17 14
83 093 โรงเรียนบ้านสายชล 7 16 12
84 092 โรงเรียนบ้านสายชล(สาขากูแบสีรา) 0 0 0
85 094 โรงเรียนบ้านสิเดะ 9 20 15
86 095 โรงเรียนบ้านอาโห 2 4 3
87 096 โรงเรียนบ้านอินทนิล 2 7 4
88 097 โรงเรียนบ้านอีบุ๊ 3 11 6
89 020 โรงเรียนบ้านเกาะจัน 6 10 8
90 021 โรงเรียนบ้านเกาะตา 8 10 9
91 022 โรงเรียนบ้านเขาวัง 8 26 13
92 040 โรงเรียนบ้านเจะบาแน 2 2 2
93 023 โรงเรียนบ้านแขนท้าว 1 2 2
94 037 โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก 7 25 11
95 114 โรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอ 0 0 0
96 039 โรงเรียนบ้านโคกเหรียง 6 11 8
97 038 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 14 37 18
98 078 โรงเรียนบ้านโผงโผง 3 3 3
99 098 โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) 18 39 28
100 101 โรงเรียนวัดทรายขาว 2 3 3
101 102 โรงเรียนวัดธนาภิมุข 2 2 2
102 103 โรงเรียนวัดนาประดู่ 8 20 14
103 104 โรงเรียนวัดนิคมสถิต 6 11 8
104 105 โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 3 1
105 106 โรงเรียนวัดบุพนิมิต 2 2 2
106 107 โรงเรียนวัดป่าสวย 2 3 3
107 108 โรงเรียนวัดภมรคติวัน 13 22 20
108 109 โรงเรียนวัดมะกรูด 6 20 9
109 110 โรงเรียนวัดสุนทรวารี 4 8 7
110 111 โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม 2 6 3
111 099 โรงเรียนวัดเกาะหวาย 2 4 3
112 100 โรงเรียนวัดโคกหญ้าคา 0 0 0
113 112 โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 4 5 4
114 113 โรงเรียนอนุบาลยะรัง 23 49 36
115 011 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 21 44 22
116 116 โรงเรียนจิปิภพพิทยา 41 58 43
117 122 โรงเรียนซอลีฮียะห์ 0 0 0
118 129 โรงเรียนดรุณมุสลิมวิทยา 0 0 0
119 127 โรงเรียนทวีวิทยาอิสลาม 0 0 0
120 130 โรงเรียนธรรมพิทยาคาร 0 0 0
121 120 โรงเรียนนาวาวิทย์ 0 0 0
122 118 โรงเรียนบุญมีวิทยา 0 0 0
123 133 โรงเรียนปฏิบัติธรรมมูลนิธิ 0 0 0
124 132 โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ 0 0 0
125 123 โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา 0 0 0
126 125 โรงเรียนมุสลิมสันติชน 0 0 0
127 128 โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ 0 0 0
128 134 โรงเรียนศานติวิทยาโสร่ง 0 0 0
129 121 โรงเรียนสันติศาสน์วิทยา 0 0 0
130 119 โรงเรียนสาส์นวิทยา 2 4 3
131 117 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ 0 0 0
132 124 โรงเรียนอนุบาลแสงสันติปอซัน 0 0 0
133 131 โรงเรียนอัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ 0 0 0
134 126 โรงเรียนอิสลามศาสน์วิทยา 0 0 0
135 135 โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 12 25 17
136 136 โรงเรียนบ้านเขาตูม 14 21 18
รวม 708 1530 1023
2553

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.สมาน ปะสู
โทรศัพท์ 081-9595210 Line ID=>smarn35
http://south64.sillapa.net/sp-ptn2/
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]