หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ปัตตานี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 25 17 68% 3 12% 1 4% 4 16% 25
2 โรงเรียนจิปิภพพิทยา 41 16 51.61% 7 22.58% 2 6.45% 6 19.35% 31
3 โรงเรียนอนุบาลยะรัง 23 16 69.57% 5 21.74% 1 4.35% 1 4.35% 23
4 โรงเรียนบ้านวังกว้าง 23 13 56.52% 5 21.74% 3 13.04% 2 8.7% 23
5 โรงเรียนวัดภมรคติวัน 13 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
6 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม 16 10 66.67% 4 26.67% 1 6.67% 0 0% 15
7 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 17 10 58.82% 3 17.65% 3 17.65% 1 5.88% 17
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 21 9 42.86% 6 28.57% 2 9.52% 4 19.05% 21
9 โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) 18 9 50% 6 33.33% 2 11.11% 1 5.56% 18
10 โรงเรียนต้นพิกุล 14 9 64.29% 4 28.57% 0 0% 1 7.14% 14
11 โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา 29 8 30.77% 6 23.08% 6 23.08% 6 23.08% 26
12 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 14 8 57.14% 4 28.57% 0 0% 2 14.29% 14
13 โรงเรียนบ้านประจัน 13 8 61.54% 2 15.38% 0 0% 3 23.08% 13
14 โรงเรียนบ้านระแว้ง 11 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
15 โรงเรียนบ้านเกาะตา 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
16 โรงเรียนบ้านตรัง 8 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
17 โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) 9 6 66.67% 0 0% 1 11.11% 2 22.22% 9
18 โรงเรียนบ้านถนน 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
19 โรงเรียนบ้านปาลัส 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
20 โรงเรียนบ้านเขาวัง 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
21 โรงเรียนบ้านศาลาสอง 8 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
22 โรงเรียนบ้านควนลังงา 17 4 23.53% 8 47.06% 4 23.53% 1 5.88% 17
23 โรงเรียนบ้านสายชล 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
24 โรงเรียนวัดมะกรูด 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
25 โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
26 โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
27 โรงเรียนบ้านควนแปลงงู 10 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 9
28 โรงเรียนบ้านสิเดะ 9 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 9
29 โรงเรียนบ้านสามยอด 9 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
30 โรงเรียนบ้านล้อแตก 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
31 โรงเรียนวัดนาประดู่ 8 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
32 โรงเรียนตลาดปรีกี 9 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 4 44.44% 9
33 โรงเรียนบ้านเกาะจัน 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
34 โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
35 โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
36 โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
37 โรงเรียนบ้านท่าคลอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
38 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 23 2 11.11% 4 22.22% 6 33.33% 6 33.33% 18
39 โรงเรียนบ้านควนโนรี 7 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
40 โรงเรียนบ้านนาเกตุ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
41 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 7 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
42 โรงเรียนบ้านคลองหิน 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
43 โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
44 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
45 โรงเรียนวัดสุนทรวารี 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
46 โรงเรียนบ้านคลองช้าง(มายอ) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
47 โรงเรียนบ้านดอนเค็ด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
48 โรงเรียนบ้านบินยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
49 โรงเรียนบ้านละหารยามู 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
50 โรงเรียนบ้านโผงโผง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
51 โรงเรียนบ้านน้ำใส 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
52 โรงเรียนบ้านบราโอ(สาขากูนิง) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
53 โรงเรียนบ้านป่าบอน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
54 โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 12 1 9.09% 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 11
55 โรงเรียนบ้านกระเสาะ 9 1 12.5% 3 37.5% 4 50% 0 0% 8
56 โรงเรียนบ้านคูระ 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
57 โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน 8 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
58 โรงเรียนบ้านเขาตูม 14 1 8.33% 2 16.67% 2 16.67% 7 58.33% 12
59 โรงเรียนบ้านชะเมา 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
60 โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
61 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
62 โรงเรียนบ้านปานัน 9 1 11.11% 1 11.11% 4 44.44% 3 33.33% 9
63 โรงเรียนบ้านกระหวะ 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
64 โรงเรียนบ้านอีบุ๊ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
65 โรงเรียนบ้านบากง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
66 โรงเรียนบ้านลางสาด 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
67 โรงเรียนบ้านปลักปรือ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
68 โรงเรียนบ้านอาโห 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนบ้านอินทนิล 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนวัดบุพนิมิต 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
71 โรงเรียนวัดเกาะหวาย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
72 โรงเรียนบ้านตันหยง 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
73 โรงเรียนบ้านด่าน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
74 โรงเรียนบ้านบราโอ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
75 โรงเรียนบ้านบาเงง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
76 โรงเรียนวัดทรายขาว 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
77 โรงเรียนวัดธนาภิมุข 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
78 โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
79 โรงเรียนบ้านกรือเซะ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
80 โรงเรียนบ้านดูวา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
81 โรงเรียนวัดป่าสวย 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนบ้านต้นโตนด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนบ้านโคกเหรียง 6 0 0% 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 6
86 โรงเรียนวัดนิคมสถิต 6 0 0% 3 60% 0 0% 2 40% 5
87 โรงเรียนบ้านควนลาแม 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านกูวิง 7 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
89 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 5 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
90 โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
91 โรงเรียนบ้านบูเกะกุง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนบ้านสมาหอ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนสาส์นวิทยา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนบ้านต้นแซะ 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
95 โรงเรียนบ้านยางแดง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านเจะบาแน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
97 โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม 4 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
98 โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
99 โรงเรียนบ้านมะหุด 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
100 โรงเรียนบ้านคลองทราย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านบูโกะ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านแขนท้าว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านบาโง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
105 โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.สมาน ปะสู
โทรศัพท์ 081-9595210 Line ID=>smarn35
http://south64.sillapa.net/sp-ptn2/
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]