หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


การแข่งขันทักษะวิชาการครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่าง วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ โรงอาหาร 2 ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 2 27 ก.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัวในเต็นท์ ลานกีฬา
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ โรงอาหาร 2 ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 2 27 ก.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัวในเต็นท์ ลานกีฬา
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ โรงอาหาร 2 ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 2 27 ก.ย. 2557 13.00-16.00 รายงานตัวในเต็นท์ ลานกีฬา
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ โรงอาหาร 2 ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 2 27 ก.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัวในเต็นท์ ลานกีฬา
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ โรงอาหาร 2 ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 2 27 ก.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัวในเต็นท์ ลานกีฬา
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ โรงอาหาร 2 ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 2 27 ก.ย. 2557 13.00-16.00 รายงานตัวในเต็นท์ ลานกีฬา
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
-
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
-
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ โรงอาหาร 1 ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 1 27 ก.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัวในเต็นท์ ลานกีฬา
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 2 (อนุบาล) ชั้น 1 ห้อง 212 27 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 2 (อนุบาล) ชั้น 1 ห้อง 213 27 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
-
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ โรงอาหาร 1 ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 1 27 ก.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัวในเต็นท์ ลานกีฬา
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 2 (อนุบาล) ชั้น 1 ห้อง 211 27 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.สมาน ปะสู
โทรศัพท์ 081-9595210 Line ID=>smarn35
http://south64.sillapa.net/sp-ptn2/
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]