หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


การแข่งขันทักษะวิชาการครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่าง วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 5 (3 ชั้น) ชั้น 1 ห้อง 512 27 ก.ย. 2557 09.00-10.30
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 5 (3 ชั้น) ชั้น 1 ห้อง 512 27 ก.ย. 2557 10.30-12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 5 (3 ชั้น) ชั้น 1 ห้อง 512 27 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ หอประชุมอำเภอ 27 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ หอประชุมอำเภอ 27 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 สนามฟุตบอล(A2-3) 27 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
-
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
-
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
-
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 115 27 ก.ย. 2557 09.00-10.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 115 27 ก.ย. 2557 10.00-11.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 115 27 ก.ย. 2557 11.00-12.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร กศน.เก่า 27 ก.ย. 2557 09.00-10.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร กศน.เก่า ห้อง 1 27 ก.ย. 2557 10.00-11.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร กศน.เก่า ห้อง 5 27 ก.ย. 2557 11.00-12.00
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.สมาน ปะสู
โทรศัพท์ 081-9595210 Line ID=>smarn35
http://south64.sillapa.net/sp-ptn2/
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]