กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word
การแข่งขัน A Math
การแข่งขันซูโดกุ
การแข่งขันคำคม
ไม่มีการแข่งขันระดับเขตพื้นที่และระดับภาค แต่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติได้ โดยสมัครผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ของศูนย์เครือข่ายฯ ทั้งนี้ โรงเรียนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
วันศุกร์ ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 09:49 น.