สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ปัตตานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=31 AND im_school.area_type_id=1 AND im_school.zone_num=1 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 อนุบาลปัตตานี 26 8 3 37 39 3 0 2 42
2 เมืองปัตตานี 14 3 2 19 16 6 4 3 26
3 บ้านบูดี 11 7 5 23 15 7 2 8 24
4 ราชประชานุเคราะห์ 40 7 6 2 15 10 4 2 2 16
5 บ้านหนองแรต 7 2 4 13 7 5 2 2 14
6 ยะหริ่ง 6 4 4 14 12 3 4 3 19
7 บ้านน้ำบ่อ 4 2 2 8 2 8 5 7 15
8 บ้านคาโต 4 1 1 6 4 2 1 0 7
9 ชุมชนบ้านกะมิยอ 3 3 2 8 5 2 2 2 9
10 บ้านโต๊ะตีเต 3 3 0 6 2 3 1 0 6
11 บ้านคอลอตันหยง 3 2 2 7 4 3 1 5 8
12 ชุมชนบ้านสาบัน 3 2 1 6 4 2 4 3 10
13 บ้านเฑียรยา 3 1 1 5 3 2 0 1 5
14 ชุมชนบ้านปูยุด 2 4 2 8 6 3 5 8 14
15 วัดสุวรรณากร 2 3 0 5 5 1 1 1 7
16 บ้านตันหยงเปาว์ 2 2 3 7 3 2 0 7 5
17 บ้านมะปริง 2 2 2 6 4 1 1 3 6
18 เทศบาล4 วัดนพวงศาราม 2 1 2 5 3 3 1 0 7
19 บ้านบางปู 2 0 2 4 2 5 0 2 7
20 บ้านยาบี 2 0 1 3 2 3 0 2 5
21 บ้านตาหมน 2 0 1 3 2 1 0 7 3
22 บ้านปุลากง 2 0 0 2 3 3 0 1 6
23 กองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง 2 0 0 2 3 1 1 3 5
24 บ้านเกาะเปาะ 1 4 2 7 1 4 5 11 10
25 บ้านบากง 1 3 1 5 2 1 2 3 5
26 บ้านพ่อมิ่ง 1 2 2 5 4 0 0 1 4
27 บ้านท่าน้ำตะวันออก 1 1 1 3 1 2 1 3 4
28 บ้านกูวิง 1 1 0 2 2 0 1 2 3
29 บ้านโคกหมัก 1 1 0 2 2 0 1 1 3
30 บ้านสะบารัง 1 1 0 2 2 0 0 2 2
31 บ้านดาโต๊ะ 1 1 0 2 2 0 0 1 2
32 บ้านสระมาลา 1 1 0 2 2 0 0 0 2
33 ชุมชนบ้านปาตา 1 1 0 2 1 1 0 1 2
34 บ้านทุ่งโพธิ์ 1 1 0 2 1 0 1 0 2
35 ชุมชนวัดป่าศรี 1 0 1 2 3 0 2 3 5
36 รัชดาภิเษก 1 0 1 2 1 0 1 1 2
37 บ้านดูซงปาแย 1 0 1 2 0 2 2 1 4
38 บ้านปรัง 1 0 0 1 2 0 1 1 3
39 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 1 0 0 1 1 2 1 3 4
40 บ้านบางราพา 1 0 0 1 1 1 0 2 2
41 บ้านตันหยงดาลอ 1 0 0 1 1 1 0 1 2
42 บ้านท่ากำชำ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
43 บ้านดอนรัก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
44 บ้านคลองช้าง 0 3 0 3 7 1 4 3 12
45 บ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 0 2 3 5 6 4 3 3 13
46 บ้านตูเวาะ 0 2 3 5 3 1 3 0 7
47 วัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 0 2 1 3 3 0 2 3 5
48 บ้านจะรังบองอ 0 2 0 2 3 0 0 0 3
49 บ้านท่ากุน 0 2 0 2 1 1 1 0 3
50 บ้านกาฮง 0 1 2 3 3 2 2 1 7
51 บ้านตันหยงลุโละ 0 1 1 2 4 0 0 0 4
52 ชุมชนบ้านกรือเซะ 0 1 1 2 2 1 1 2 4
53 บ้านฝาง 0 1 1 2 1 0 1 2 2
54 บ้านนอก 0 1 1 2 1 0 1 0 2
55 บ้านชะเอาะ 0 1 1 2 0 1 0 1 1
56 บ้านท่าข้าม 0 1 0 1 3 2 2 1 7
57 บ้านรูสะมิแล 0 1 0 1 3 0 0 1 3
58 บ้านปาเระ 0 1 0 1 2 0 2 3 4
59 บ้านท่ายามู 0 1 0 1 1 1 0 2 2
60 บ้านตาลีอายร์ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
61 เทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 0 1 0 1 1 0 1 0 2
62 เทศบาล1 บ้านจะบังติกอ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
63 บ้านลางา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
64 บ้านบางปลาหมอ 0 1 0 1 0 2 0 0 2
65 ชุมชนบ้านสะนิง 0 0 2 2 2 2 1 2 5
66 พัฒนศึกษา 0 0 2 2 1 0 1 2 2
67 บ้านปากบางตาวา 0 0 1 1 3 0 0 0 3
68 ชุมชนบ้านยูโย 0 0 1 1 2 2 0 1 4
69 บ้านกอแลบีเละ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
70 บ้านลดา 0 0 1 1 1 2 0 1 3
71 บ้านมะพร้าวต้นเดียว 0 0 1 1 1 1 1 5 3
72 บ้านหัวคลอง 0 0 1 1 1 1 1 0 3
73 ชุมชนบ้านตาแกะ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
74 บ้านดาลอ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
75 บ้านตือระ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
76 บ้านบือเจาะ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
77 บ้านท่าน้ำ 0 0 1 1 0 3 3 8 6
78 บ้านควนดิน 0 0 1 1 0 3 0 0 3
79 บ้านคลองมานิง 0 0 1 1 0 2 0 0 2
80 บ้านควนคูหา 0 0 1 1 0 1 1 1 2
81 บ้านแบรอ 0 0 1 1 0 0 0 2 0
82 พระราชดำริ "ศูนย์ครูใต้" 0 0 0 0 2 2 0 1 4
83 บ้านไผ่มัน 0 0 0 0 2 0 0 1 2
84 ชุมชนวัดปิยาราม 0 0 0 0 1 2 1 4 4
85 บ้านใหม่ 0 0 0 0 1 2 1 1 4
86 บ้านปะกาลิมาปุโระ 0 0 0 0 1 1 1 2 3
87 บ้านราวอ 0 0 0 0 1 0 3 3 4
88 วัดศรีสุดาจันทร์ 0 0 0 0 1 0 2 1 3
89 บ้านท่าพง 0 0 0 0 1 0 0 2 1
90 บ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 0 0 0 0 1 0 0 2 1
91 บ้านทุ่ง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
92 บ้านบางมะรวด 0 0 0 0 0 2 2 0 4
93 บ้านตลาดนัดคลองขุด 0 0 0 0 0 1 5 1 6
94 บ้านบาโงกาเซาะ 0 0 0 0 0 1 2 2 3
95 บ้านเกาะหม้อแกง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
96 บ้านบาราเฮาะ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
97 บ้านกือยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
98 บ้านจะรัง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
99 บ้านโคกโตนด 0 0 0 0 0 0 2 0 2
100 บ้านบ่ออิฐ 0 0 0 0 0 0 1 3 1
101 บ้านน้ำดำ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
102 เทศบาล3 บ้านปากน้ำ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
103 บ้านตะโละ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
104 บ้านรามง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
105 เทศบาล5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 0 0 0 0 0 0 0 3 0
106 บ้านตันหยง 0 0 0 0 0 0 0 3 0
107 บ้านบาโลย 0 0 0 0 0 0 0 3 0
108 บ้านแคนา 0 0 0 0 0 0 0 2 0
109 บ้านเปียะ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
110 บ้านปะกาลือสง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
111 บ้านเคียน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
112 บ้านใหม่พัฒนวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
113 ชุมชนบ้านตะลุโบะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 บ้านกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 บ้านท่าชะเมา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 บ้านท่าด่าน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 134 101 84 319 263 138 112 199 513