สรุปเหรียญรางวัล สพป. ปัตตานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลปัตตานี 39 3 0 2 42
2 บ้านบูดี 15 7 2 8 24
3 เมืองปัตตานี 15 6 4 3 25
4 ยะหริ่ง 12 3 4 3 19
5 ราชประชานุเคราะห์ 40 10 4 2 2 16
6 บ้านหนองแรต 7 5 2 2 14
7 บ้านคลองช้าง 7 1 4 3 12
8 บ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 6 4 3 3 13
9 ชุมชนบ้านปูยุด 6 3 5 8 14
10 ชุมชนบ้านกะมิยอ 5 2 2 2 9
11 วัดสุวรรณากร 5 1 1 1 7
12 บ้านคอลอตันหยง 4 3 1 5 8
13 ชุมชนบ้านสาบัน 4 2 4 3 10
14 บ้านคาโต 4 2 1 0 7
15 บ้านมะปริง 4 1 1 3 6
16 บ้านพ่อมิ่ง 4 0 0 1 4
17 บ้านตันหยงลุโละ 4 0 0 0 4
18 เทศบาล4 วัดนพวงศาราม 3 3 1 0 7
19 บ้านปุลากง 3 3 0 1 6
20 บ้านกาฮง 3 2 2 1 7
21 บ้านท่าข้าม 3 2 2 1 7
22 บ้านตันหยงเปาว์ 3 2 0 7 5
23 บ้านเฑียรยา 3 2 0 1 5
24 บ้านตูเวาะ 3 1 3 0 7
25 กองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง 3 1 1 3 5
26 ชุมชนวัดป่าศรี 3 0 2 3 5
27 วัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 3 0 2 3 5
28 บ้านรูสะมิแล 3 0 0 1 3
29 บ้านจะรังบองอ 3 0 0 0 3
30 บ้านปากบางตาวา 3 0 0 0 3
31 บ้านน้ำบ่อ 2 8 5 7 15
32 บ้านบางปู 2 5 0 2 7
33 บ้านโต๊ะตีเต 2 3 1 0 6
34 บ้านยาบี 2 3 0 2 5
35 ชุมชนบ้านสะนิง 2 2 1 2 5
36 ชุมชนบ้านยูโย 2 2 0 1 4
37 พระราชดำริ "ศูนย์ครูใต้" 2 2 0 1 4
38 บ้านบากง 2 1 2 3 5
39 ชุมชนบ้านกรือเซะ 2 1 1 2 4
40 บ้านตาหมน 2 1 0 7 3
41 บ้านกอแลบีเละ 2 1 0 0 3
42 บ้านปาเระ 2 0 2 3 4
43 บ้านกูวิง 2 0 1 2 3
44 บ้านโคกหมัก 2 0 1 1 3
45 บ้านปรัง 2 0 1 1 3
46 บ้านสะบารัง 2 0 0 2 2
47 บ้านดาโต๊ะ 2 0 0 1 2
48 บ้านไผ่มัน 2 0 0 1 2
49 บ้านสระมาลา 2 0 0 0 2
50 บ้านเกาะเปาะ 1 4 5 11 10
51 ชุมชนวัดปิยาราม 1 2 1 4 4
52 บ้านท่าน้ำตะวันออก 1 2 1 3 4
53 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 1 2 1 3 4
54 บ้านใหม่ 1 2 1 1 4
55 บ้านลดา 1 2 0 1 3
56 บ้านมะพร้าวต้นเดียว 1 1 1 5 3
57 บ้านปะกาลิมาปุโระ 1 1 1 2 3
58 บ้านท่ากุน 1 1 1 0 3
59 บ้านหัวคลอง 1 1 1 0 3
60 บ้านบางราพา 1 1 0 2 2
61 บ้านท่ายามู 1 1 0 2 2
62 ชุมชนบ้านปาตา 1 1 0 1 2
63 บ้านตันหยงดาลอ 1 1 0 1 2
64 บ้านตาลีอายร์ 1 1 0 0 2
65 ชุมชนบ้านตาแกะ 1 1 0 0 2
66 บ้านราวอ 1 0 3 3 4
67 วัดศรีสุดาจันทร์ 1 0 2 1 3
68 บ้านฝาง 1 0 1 2 2
69 พัฒนศึกษา 1 0 1 2 2
70 รัชดาภิเษก 1 0 1 1 2
71 บ้านทุ่งโพธิ์ 1 0 1 0 2
72 บ้านนอก 1 0 1 0 2
73 เทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 0 1 0 2
74 บ้านดาลอ 1 0 1 0 2
75 บ้านท่าพง 1 0 0 2 1
76 บ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 1 0 0 2 1
77 เทศบาล1 บ้านจะบังติกอ 1 0 0 1 1
78 บ้านทุ่ง 1 0 0 1 1
79 บ้านท่ากำชำ 1 0 0 0 1
80 บ้านดอนรัก 1 0 0 0 1
81 บ้านลางา 1 0 0 0 1
82 บ้านตือระ 1 0 0 0 1
83 บ้านบือเจาะ 1 0 0 0 1
84 บ้านท่าน้ำ 0 3 3 8 6
85 บ้านควนดิน 0 3 0 0 3
86 บ้านดูซงปาแย 0 2 2 1 4
87 บ้านบางมะรวด 0 2 2 0 4
88 บ้านบางปลาหมอ 0 2 0 0 2
89 บ้านคลองมานิง 0 2 0 0 2
90 บ้านตลาดนัดคลองขุด 0 1 5 1 6
91 บ้านบาโงกาเซาะ 0 1 2 2 3
92 บ้านควนคูหา 0 1 1 1 2
93 บ้านเกาะหม้อแกง 0 1 1 1 2
94 บ้านชะเอาะ 0 1 0 1 1
95 บ้านบาราเฮาะ 0 1 0 1 1
96 บ้านกือยา 0 1 0 0 1
97 บ้านจะรัง 0 1 0 0 1
98 บ้านโคกโตนด 0 0 2 0 2
99 บ้านบ่ออิฐ 0 0 1 3 1
100 บ้านน้ำดำ 0 0 1 1 1
101 เทศบาล3 บ้านปากน้ำ 0 0 1 1 1
102 บ้านตะโละ 0 0 1 1 1
103 บ้านรามง 0 0 1 1 1
104 เทศบาล5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 0 0 0 3 0
105 บ้านตันหยง 0 0 0 3 0
106 บ้านบาโลย 0 0 0 3 0
107 บ้านแบรอ 0 0 0 2 0
108 บ้านแคนา 0 0 0 2 0
109 บ้านเปียะ 0 0 0 1 0
110 บ้านปะกาลือสง 0 0 0 1 0
111 บ้านเคียน 0 0 0 1 0
112 บ้านใหม่พัฒนวิทย์ 0 0 0 1 0
113 ชุมชนบ้านตะลุโบะ 0 0 0 0 0
114 บ้านกลาง 0 0 0 0 0
115 บ้านท่าชะเมา 0 0 0 0 0
116 บ้านท่าด่าน 0 0 0 0 0
รวม 262 138 112 199 711