หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายรุ่งวิทย์ แก้วเกาะสะบ้า เจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์เครือข่ายคุณภาพวังพญาหนองจิก กรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
2 นางสาววีรญา วังหิน เจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์เครือข่ายคุณภาพสุวรรณากร กรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
3 นายอับบาส แวโต เจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์เคริอข่ายคุณภาพพิกุลทอง กรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
4 นางสาวต่วนอัสมานี อับดุลบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์เครือข่ายคุณภาพยะหริ่งแหลมทราย กรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
5 นางสาวอามีนะฮ สามะ เจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์เครือข่ายคุณภาพธารามิตร กรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
6 นางสาวนูรีดา แวปิ เจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์เครือข่ายคุณภาพชลาลัย กรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
7 นางสาวศิริขวัญ สุวรรณะ เจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์เครือข่ายคุณภาพอนุบาลปัตตานี กรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
8 นางสาวพจนีย์ สุขรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์เครือข่ายคุณภาพทวิพัฒน์ กรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
9 นายอับดุลฮามิด ฮามะ เจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์เครือข่ายคุณภาพปูยุด กรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
10 นายมาหะมะ คามิส เจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์เครือข่ายคุณภาพคีรีชล กรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
11 นางสาวอริษา สาและ เจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์เครือข่ายคุณภาพยาบีคอลอ กรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
12 นางสาวสาลวานี รอยาลี เจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์เครือข่ายคุณภาพเมืองปัตตานี กรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางอานิซะห์ ประจัน 0883885310 E-mail:anis_one@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]