หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง 9 17 9
2 002 โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ 6 12 8
3 003 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 11 28 16
4 004 โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ 1 2 2
5 005 โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ 3 8 5
6 006 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา 3 5 4
7 007 โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด 22 38 33
8 008 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย 6 6 6
9 009 โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง 8 23 16
10 010 โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน 13 29 18
11 012 โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม 8 11 8
12 011 โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 8 17 8
13 013 โรงเรียนบ้านกลาง 1 1 1
14 014 โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ 3 11 6
15 017 โรงเรียนบ้านกาหยี 0 0 0
16 018 โรงเรียนบ้านกาฮง 9 32 16
17 015 โรงเรียนบ้านกาแลกุมิ 0 0 0
18 016 โรงเรียนบ้านกาแลบือซา 0 0 0
19 019 โรงเรียนบ้านกือยา 1 3 2
20 020 โรงเรียนบ้านกูวิง 5 13 8
21 026 โรงเรียนบ้านคลอง 0 0 0
22 023 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 15 27 21
23 024 โรงเรียนบ้านคลองต่ำ 0 0 0
24 025 โรงเรียนบ้านคลองมานิง 5 10 9
25 027 โรงเรียนบ้านควนคูหา 3 7 3
26 028 โรงเรียนบ้านควนดิน 3 3 3
27 029 โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง 15 26 16
28 030 โรงเรียนบ้านคาโต 7 14 9
29 031 โรงเรียนบ้านค่าย 0 0 0
30 037 โรงเรียนบ้านจะรัง 1 1 1
31 036 โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 3 5 3
32 038 โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 16 30 16
33 039 โรงเรียนบ้านจือโระ 0 0 0
34 040 โรงเรียนบ้านชะเอาะ 2 4 2
35 042 โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) 0 0 0
36 043 โรงเรียนบ้านดอนนา 0 0 0
37 044 โรงเรียนบ้านดอนรัก 1 10 3
38 046 โรงเรียนบ้านดาลอ 2 4 2
39 045 โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ 3 12 3
40 047 โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 6 15 7
41 048 โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด 7 16 5
42 049 โรงเรียนบ้านตลาดนัดต้นสะท้อน 0 0 0
43 051 โรงเรียนบ้านตะโละ 2 3 3
44 050 โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล 0 0 0
45 055 โรงเรียนบ้านตันหยง 3 4 4
46 052 โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ 3 7 5
47 054 โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ 4 20 5
48 053 โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 15 22 19
49 056 โรงเรียนบ้านตาลีอายร์ 2 2 2
50 057 โรงเรียนบ้านตาหมน 12 19 12
51 058 โรงเรียนบ้านตือระ 1 1 1
52 059 โรงเรียนบ้านตูเวาะ 8 20 13
53 073 โรงเรียนบ้านทุ่ง 2 4 2
54 074 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 2 4 3
55 062 โรงเรียนบ้านท่ากำชำ 3 7 3
56 063 โรงเรียนบ้านท่ากุน 4 10 5
57 064 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 8 13 9
58 065 โรงเรียนบ้านท่าชะเมา 1 1 1
59 066 โรงเรียนบ้านท่าด่าน 1 1 0
60 069 โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 15 33 25
61 067 โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันตก 0 0 0
62 068 โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก 13 21 16
63 070 โรงเรียนบ้านท่าพง 4 12 5
64 071 โรงเรียนบ้านท่ายามู 4 19 8
65 072 โรงเรียนบ้านท่าสู 0 0 0
66 075 โรงเรียนบ้านนอก 2 3 2
67 076 โรงเรียนบ้านน้ำดำ 3 4 3
68 077 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 28 40 28
69 079 โรงเรียนบ้านบากง 11 23 14
70 080 โรงเรียนบ้านบางทัน 0 0 0
71 081 โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ 3 12 3
72 082 โรงเรียนบ้านบางปู 9 17 13
73 083 โรงเรียนบ้านบางมะรวด 4 8 7
74 084 โรงเรียนบ้านบางราพา 5 8 6
75 085 โรงเรียนบ้านบางหมู 0 0 0
76 087 โรงเรียนบ้านบานา 0 0 0
77 088 โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ 2 3 2
78 086 โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ 6 14 6
79 089 โรงเรียนบ้านบาโลย 3 13 3
80 090 โรงเรียนบ้านบือเจาะ 1 1 1
81 091 โรงเรียนบ้านบูดี 33 75 52
82 078 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 5 7 5
83 093 โรงเรียนบ้านปรัง 4 5 4
84 094 โรงเรียนบ้านปะกาจินอ 0 0 0
85 095 โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ 5 10 9
86 096 โรงเรียนบ้านปะกาลือสง 1 3 1
87 097 โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 0 0 0
88 099 โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 3 3 3
89 098 โรงเรียนบ้านปะแดลางา 0 0 0
90 100 โรงเรียนบ้านปากบางตาวา 3 10 4
91 101 โรงเรียนบ้านปาเระ 9 28 9
92 102 โรงเรียนบ้านปุลากง 7 17 8
93 103 โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 0 0 0
94 106 โรงเรียนบ้านฝาง 4 7 5
95 107 โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง 5 13 7
96 108 โรงเรียนบ้านมะปริง 13 28 21
97 109 โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว 8 22 8
98 110 โรงเรียนบ้านมะรวด 0 0 0
99 111 โรงเรียนบ้านมูหลง 0 0 0
100 112 โรงเรียนบ้านยาบี 7 28 14
101 113 โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม 0 0 0
102 114 โรงเรียนบ้านยือริง 0 0 0
103 115 โรงเรียนบ้านรามง 2 3 2
104 116 โรงเรียนบ้านราวอ 10 13 12
105 117 โรงเรียนบ้านรูสะมิแล 4 17 4
106 118 โรงเรียนบ้านลดา 5 12 7
107 119 โรงเรียนบ้านลางา 1 3 1
108 120 โรงเรียนบ้านสระมาลา 4 12 8
109 121 โรงเรียนบ้านสะบารัง 4 14 8
110 122 โรงเรียนบ้านสายหมอ 0 0 0
111 123 โรงเรียนบ้านหนองแรต 17 27 19
112 124 โรงเรียนบ้านหัวคลอง 3 6 3
113 022 โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง 3 7 3
114 021 โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ 25 34 26
115 032 โรงเรียนบ้านเคียน 1 1 1
116 041 โรงเรียนบ้านเฑียรยา 6 13 12
117 060 โรงเรียนบ้านเตราะหัก 0 0 0
118 104 โรงเรียนบ้านเปียะ 2 2 2
119 033 โรงเรียนบ้านแคนา 2 2 2
120 092 โรงเรียนบ้านแบรอ 3 17 3
121 035 โรงเรียนบ้านโคกหมัก 5 17 6
122 034 โรงเรียนบ้านโคกโตนด 3 13 3
123 061 โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต 7 8 7
124 126 โรงเรียนบ้านใหม่ 5 22 9
125 125 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ 1 1 1
126 105 โรงเรียนบ้านไผ่มัน 3 5 1
127 127 โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 7 11 6
128 128 โรงเรียนพระราชดำริ "ศูนย์ครูใต้" 5 8 5
129 129 โรงเรียนพัฒนศึกษา 5 9 5
130 131 โรงเรียนยะหริ่ง 25 42 32
131 132 โรงเรียนรัชดาภิเษก 4 20 5
132 133 โรงเรียนวัดควน 0 0 0
133 134 โรงเรียนวัดมหิงษาราม 0 0 0
134 135 โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 9 27 12
135 136 โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์ 5 25 7
136 137 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 0 0 0
137 138 โรงเรียนวัดสุวรรณากร 8 12 9
138 139 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 47 95 64
139 130 โรงเรียนเมืองปัตตานี 32 59 47
140 140 โรงเรียนเทศบาล1 บ้านจะบังติกอ 3 10 3
141 141 โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 3 5 4
142 142 โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 3 6 4
143 143 โรงเรียนเทศบาล4 วัดนพวงศาราม 8 12 11
144 144 โรงเรียนเทศบาล5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 4 3 3
145 145 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 23 59 36
รวม 804 1717 1041
2758

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางอานิซะห์ ประจัน 0883885310 E-mail:anis_one@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]