หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ปัตตานี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 47 39 88.64% 3 6.82% 0 0% 2 4.55% 44
2 โรงเรียนเมืองปัตตานี 32 16 55.17% 6 20.69% 4 13.79% 3 10.34% 29
3 โรงเรียนบ้านบูดี 33 15 46.88% 7 21.88% 2 6.25% 8 25% 32
4 โรงเรียนยะหริ่ง 25 12 54.55% 3 13.64% 4 18.18% 3 13.64% 22
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 23 10 55.56% 4 22.22% 2 11.11% 2 11.11% 18
6 โรงเรียนบ้านหนองแรต 17 7 43.75% 5 31.25% 2 12.5% 2 12.5% 16
7 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 15 7 46.67% 1 6.67% 4 26.67% 3 20% 15
8 โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 16 6 37.5% 4 25% 3 18.75% 3 18.75% 16
9 โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด 22 6 27.27% 3 13.64% 5 22.73% 8 36.36% 22
10 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 11 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 11
11 โรงเรียนวัดสุวรรณากร 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
12 โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง 15 4 30.77% 3 23.08% 1 7.69% 5 38.46% 13
13 โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน 13 4 30.77% 2 15.38% 4 30.77% 3 23.08% 13
14 โรงเรียนบ้านคาโต 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
15 โรงเรียนบ้านมะปริง 13 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 3 33.33% 9
16 โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
17 โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
18 โรงเรียนเทศบาล4 วัดนพวงศาราม 8 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
19 โรงเรียนบ้านปุลากง 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
20 โรงเรียนบ้านกาฮง 9 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
21 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
22 โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 15 3 25% 2 16.67% 0 0% 7 58.33% 12
23 โรงเรียนบ้านเฑียรยา 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
24 โรงเรียนบ้านตูเวาะ 8 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
25 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง 9 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
26 โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 9 3 37.5% 0 0% 2 25% 3 37.5% 8
27 โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 8 3 37.5% 0 0% 2 25% 3 37.5% 8
28 โรงเรียนบ้านรูสะมิแล 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
29 โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
30 โรงเรียนบ้านปากบางตาวา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
31 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 28 2 9.09% 8 36.36% 5 22.73% 7 31.82% 22
32 โรงเรียนบ้านบางปู 9 2 22.22% 5 55.56% 0 0% 2 22.22% 9
33 โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต 7 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
34 โรงเรียนบ้านยาบี 7 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
35 โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง 8 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
36 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
37 โรงเรียนพระราชดำริ "ศูนย์ครูใต้" 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
38 โรงเรียนบ้านบากง 11 2 25% 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 8
39 โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
40 โรงเรียนบ้านตาหมน 12 2 20% 1 10% 0 0% 7 70% 10
41 โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
42 โรงเรียนบ้านปาเระ 9 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 3 42.86% 7
43 โรงเรียนบ้านกูวิง 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
44 โรงเรียนบ้านโคกหมัก 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
45 โรงเรียนบ้านปรัง 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
46 โรงเรียนบ้านสะบารัง 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
47 โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
48 โรงเรียนบ้านไผ่มัน 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
49 โรงเรียนบ้านสระมาลา 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
50 โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ 25 1 4.76% 4 19.05% 5 23.81% 11 52.38% 21
51 โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม 8 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 4 50% 8
52 โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก 13 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
53 โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 7 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
54 โรงเรียนบ้านใหม่ 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
55 โรงเรียนบ้านลดา 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
56 โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว 8 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 5 62.5% 8
57 โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
58 โรงเรียนบ้านท่ากุน 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
59 โรงเรียนบ้านหัวคลอง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
60 โรงเรียนบ้านบางราพา 5 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
61 โรงเรียนบ้านท่ายามู 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
62 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
63 โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
64 โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
65 โรงเรียนบ้านตาลีอายร์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
66 โรงเรียนบ้านราวอ 10 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 3 42.86% 7
67 โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์ 5 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
68 โรงเรียนบ้านฝาง 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
69 โรงเรียนพัฒนศึกษา 5 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
70 โรงเรียนรัชดาภิเษก 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
71 โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
72 โรงเรียนบ้านดาลอ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
73 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
74 โรงเรียนบ้านนอก 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
75 โรงเรียนบ้านท่าพง 4 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
76 โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
77 โรงเรียนเทศบาล1 บ้านจะบังติกอ 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
78 โรงเรียนบ้านทุ่ง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
79 โรงเรียนบ้านท่ากำชำ 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนบ้านดอนรัก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนบ้านตือระ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนบ้านบือเจาะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนบ้านลางา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 15 0 0% 3 21.43% 3 21.43% 8 57.14% 14
85 โรงเรียนบ้านควนดิน 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 6 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
87 โรงเรียนบ้านบางมะรวด 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
88 โรงเรียนบ้านคลองมานิง 5 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด 7 0 0% 1 14.29% 5 71.43% 1 14.29% 7
91 โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ 6 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
92 โรงเรียนบ้านควนคูหา 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
93 โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
94 โรงเรียนบ้านชะเอาะ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
95 โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
96 โรงเรียนบ้านกือยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนบ้านจะรัง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านโคกโตนด 3 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
99 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 5 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4
100 โรงเรียนบ้านน้ำดำ 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
101 โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
102 โรงเรียนบ้านตะโละ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
103 โรงเรียนบ้านรามง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
104 โรงเรียนเทศบาล5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 4 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
105 โรงเรียนบ้านตันหยง 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
106 โรงเรียนบ้านบาโลย 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
107 โรงเรียนบ้านแบรอ 3 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
108 โรงเรียนบ้านแคนา 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
109 โรงเรียนบ้านเปียะ 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
110 โรงเรียนบ้านปะกาลือสง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
111 โรงเรียนบ้านเคียน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
112 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
113 โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
114 โรงเรียนบ้านกลาง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
115 โรงเรียนบ้านท่าชะเมา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
116 โรงเรียนบ้านท่าด่าน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางอานิซะห์ ประจัน 0883885310 E-mail:anis_one@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]