สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นราธิวาส เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสุไหงโกลก 18 12 4 34 29 8 3 5 40
2 นิคมพัฒนา10 10 6 5 21 18 3 4 6 25
3 เกษมทรัพย์ 7 11 0 18 16 3 2 4 21
4 บ้านเกาะสะท้อน 7 6 5 18 8 8 5 9 21
5 นิคมพัฒนา6 7 0 1 8 7 1 1 3 9
6 รักไทย 6 5 2 13 7 5 6 7 18
7 บุณยลาภนฤมิต 5 8 4 17 8 12 1 3 21
8 รังผึ้ง 5 6 5 16 8 5 4 9 17
9 บ้านบาลูกายาอิง 5 6 1 12 7 7 3 6 17
10 บ้านสากอ 5 2 2 9 8 3 5 12 16
11 บ้านศาลาใหม่ 4 6 5 15 4 11 2 6 17
12 บ้านตาบา 4 1 0 5 6 2 3 0 11
13 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 4 1 0 5 4 0 3 6 7
14 บ้านลาแล 4 0 2 6 3 3 3 5 9
15 บ้านหัวคลอง 3 2 1 6 3 4 1 1 8
16 บ้านแว้ง 2 7 0 9 6 10 1 1 17
17 บ้านตือระมิตรภาพที่ 172 2 4 1 7 3 4 1 1 8
18 บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 2 3 1 6 4 1 4 3 9
19 วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 2 1 6 9 8 6 7 8 21
20 บ้านตือมายู 2 1 1 4 4 2 3 2 9
21 บ้านบาโงกือเต 2 0 1 3 1 0 2 0 3
22 วัดประดิษฐ์บุปผา 2 0 0 2 3 2 0 0 5
23 บ้านสะหริ่ง 2 0 0 2 1 2 3 1 6
24 บ้านมูโน๊ะ 1 5 6 12 3 3 6 13 12
25 บ้านปูโป๊ะ 1 2 2 5 2 3 2 1 7
26 บ้านตะเหลี่ยง 1 2 1 4 3 0 1 3 4
27 บ้านกาวะ 1 2 0 3 2 4 0 5 6
28 บ้านลูโบ๊ะลือซง 1 1 3 5 3 2 2 0 7
29 บ้านโคกตา 1 1 2 4 3 4 0 1 7
30 วัดเกษตรธิการาม 1 1 2 4 3 3 2 5 8
31 บ้านไพรวัน 1 1 1 3 2 2 1 0 5
32 บ้านเจ๊ะยอ 1 1 0 2 4 3 0 2 7
33 บ้านคลองตัน 1 1 0 2 3 0 1 0 4
34 นิคมสร้างตนเองแว้ง 1 1 0 2 2 5 2 8 9
35 บ้านไม้แก่น 1 1 0 2 2 2 2 5 6
36 ดารุลฟุรกอน 1 0 2 3 3 0 0 1 3
37 บ้านฆอเลาะทูวอ 1 0 1 2 2 1 0 2 3
38 วัดพระพุทธ 1 0 1 2 1 2 2 2 5
39 บ้านกรือซอ 1 0 1 2 1 0 1 1 2
40 นิคมพัฒนา5 1 0 1 2 0 2 0 1 2
41 อิสลามบำรุง 1 0 0 1 2 3 2 2 7
42 เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง 1 0 0 1 2 0 1 1 3
43 บ้านปะลุรู 1 0 0 1 2 0 1 0 3
44 บ้านภูเขาทอง 1 0 0 1 1 1 2 1 4
45 บ้านลูโบ๊ะซามา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
46 บ้านดอเฮะ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
47 บ้านปูยู 1 0 0 1 1 0 0 0 1
48 นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2 0 2 1 3 2 1 5 1 8
49 วัดเกาะสวาด 0 2 0 2 2 1 2 0 5
50 วัดประชุมชลธารา 0 1 2 3 3 5 5 9 13
51 เพลินพิศ 0 1 1 2 0 2 1 1 3
52 บ้านตาเซะเหนือ 0 1 0 1 2 0 2 2 4
53 บ้านโต๊ะเด็ง 0 1 0 1 1 3 0 1 4
54 สุคิริน 0 1 0 1 1 2 3 0 6
55 อนุบาลสุชาดา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
56 บ้านน้ำใส 0 1 0 1 0 3 0 1 3
57 บ้านบือราแง 0 1 0 1 0 1 0 0 1
58 บ้านจะมาแกะ 0 0 3 3 5 4 4 1 13
59 บ้านบาโง 0 0 3 3 2 2 1 3 5
60 บ้านปอเนาะ 0 0 3 3 1 0 3 2 4
61 บ้านกูบู 0 0 2 2 1 4 2 5 7
62 บ้านสายะ 0 0 2 2 0 4 0 2 4
63 บ้านกลูบี 0 0 2 2 0 3 0 1 3
64 บ้านไอบาตู 0 0 1 1 3 2 1 0 6
65 ราชประชานุเคราะห์ ๔๔ วัดฉัตท์ทันต์สนาน 0 0 1 1 2 0 0 4 2
66 บ้านปะลุกา 0 0 1 1 2 0 0 1 2
67 บ้านบางขุด 0 0 1 1 1 4 1 2 6
68 วัดโคกมะม่วง 0 0 1 1 1 4 0 2 5
69 บ้านศรีพงัน 0 0 1 1 1 3 3 1 7
70 บ้านบูเกะตา 0 0 1 1 1 2 2 4 5
71 บ้านตอหลัง 0 0 1 1 1 2 0 1 3
72 บ้านสะปอม 0 0 1 1 1 1 1 0 3
73 บ้านสามแยก 0 0 1 1 1 1 0 1 2
74 บ้านบอเกาะ 0 0 1 1 1 0 1 1 2
75 นิคมพัฒนา 2 0 0 1 1 1 0 1 0 2
76 นิคมพัฒนา7 0 0 1 1 0 3 2 0 5
77 บ้านปาดังยอ 0 0 1 1 0 1 4 6 5
78 เทพประทานไทยยืนยง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
79 บ้านไม้ฝาด 0 0 0 0 1 2 3 3 6
80 บ้านซรายอ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
81 บ้านแขยง 0 0 0 0 1 1 1 4 3
82 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 0 0 0 0 1 0 2 4 3
83 บ้านนูโร๊ะ 0 0 0 0 1 0 1 3 2
84 บ้านแอแว 0 0 0 0 1 0 1 1 2
85 บ้านกูวา (แว้ง) 0 0 0 0 1 0 0 4 1
86 บ้านตำเสาพัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
87 บ้านกวาลอซีรา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
88 บ้านโคกยามู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
89 บ้านโต๊ะเว๊าะ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
90 บ้านยะหอ 0 0 0 0 0 2 2 1 4
91 วัดทรายขาว 0 0 0 0 0 2 1 0 3
92 บ้านบาโงมาแย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
93 บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ 0 0 0 0 0 1 2 2 3
94 วัดโบราณสถิตย์ 0 0 0 0 0 1 1 4 2
95 บ้านเจ๊ะเหม 0 0 0 0 0 1 1 2 2
96 บ้านศาลาอูมา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
97 ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
98 บ้านกูวา 0 0 0 0 0 1 0 5 1
99 บ้านตลิ่งสูง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
100 บ้านจุฬาภรณ์12 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101 บ้านตอแล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
102 บ้านปะดะดอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
103 บ้านโคกงู 0 0 0 0 0 1 0 0 1
104 ราชภักดี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
105 บ้านแฆแบ๊ะ 0 0 0 0 0 0 2 6 2
106 บ้านร่วมใจ 0 0 0 0 0 0 2 2 2
107 นิคมพัฒนา9 0 0 0 0 0 0 1 2 1
108 บ้านน้ำทุเรียน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
109 นิคมพัฒนา4 0 0 0 0 0 0 0 3 0
110 บ้านจือแร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
111 บ้านบาโงฮูมอ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
112 บ้านโผลง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
113 บ้านกูแบอีแก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 บ้านตาเซะใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 บ้านบางขุนทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 บ้านมือบา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 บ้านแม่ดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 134 119 104 357 263 224 164 256 651