สรุปเหรียญรางวัล สพป. นราธิวาส เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสุไหงโกลก 29 8 3 5 40
2 นิคมพัฒนา10 18 3 4 6 25
3 เกษมทรัพย์ 16 3 2 4 21
4 บุณยลาภนฤมิต 8 12 1 3 21
5 บ้านเกาะสะท้อน 8 8 5 9 21
6 วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 8 6 7 8 21
7 รังผึ้ง 8 5 4 9 17
8 บ้านสากอ 8 3 5 12 16
9 บ้านบาลูกายาอิง 7 7 3 6 17
10 รักไทย 7 5 6 7 18
11 นิคมพัฒนา6 7 1 1 3 9
12 บ้านแว้ง 6 10 1 1 17
13 บ้านตาบา 6 2 3 0 11
14 บ้านจะมาแกะ 5 4 4 1 13
15 บ้านศาลาใหม่ 4 11 2 6 17
16 บ้านเจ๊ะยอ 4 3 0 2 7
17 บ้านตือมายู 4 2 3 2 9
18 บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 4 1 4 3 9
19 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 4 0 3 6 7
20 วัดประชุมชลธารา 3 5 5 9 13
21 บ้านหัวคลอง 3 4 1 1 8
22 บ้านตือระมิตรภาพที่ 172 3 4 1 1 8
23 บ้านโคกตา 3 4 0 1 7
24 บ้านมูโน๊ะ 3 3 6 13 12
25 บ้านลาแล 3 3 3 5 9
26 วัดเกษตรธิการาม 3 3 2 5 8
27 บ้านลูโบ๊ะลือซง 3 2 2 0 7
28 บ้านไอบาตู 3 2 1 0 6
29 วัดประดิษฐ์บุปผา 3 2 0 0 5
30 บ้านตะเหลี่ยง 3 0 1 3 4
31 บ้านคลองตัน 3 0 1 0 4
32 ดารุลฟุรกอน 3 0 0 1 3
33 นิคมสร้างตนเองแว้ง 2 5 2 8 9
34 บ้านกาวะ 2 4 0 5 6
35 อิสลามบำรุง 2 3 2 2 7
36 บ้านปูโป๊ะ 2 3 2 1 7
37 บ้านไม้แก่น 2 2 2 5 6
38 บ้านบาโง 2 2 1 3 5
39 บ้านไพรวัน 2 2 1 0 5
40 นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2 2 1 5 1 8
41 วัดเกาะสวาด 2 1 2 0 5
42 บ้านฆอเลาะทูวอ 2 1 0 2 3
43 บ้านตาเซะเหนือ 2 0 2 2 4
44 เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง 2 0 1 1 3
45 บ้านปะลุรู 2 0 1 0 3
46 ราชประชานุเคราะห์ ๔๔ วัดฉัตท์ทันต์สนาน 2 0 0 4 2
47 บ้านปะลุกา 2 0 0 1 2
48 บ้านกูบู 1 4 2 5 7
49 บ้านบางขุด 1 4 1 2 6
50 วัดโคกมะม่วง 1 4 0 2 5
51 บ้านศรีพงัน 1 3 3 1 7
52 บ้านโต๊ะเด็ง 1 3 0 1 4
53 บ้านไม้ฝาด 1 2 3 3 6
54 บ้านสะหริ่ง 1 2 3 1 6
55 สุคิริน 1 2 3 0 6
56 บ้านบูเกะตา 1 2 2 4 5
57 วัดพระพุทธ 1 2 2 2 5
58 บ้านตอหลัง 1 2 0 1 3
59 บ้านภูเขาทอง 1 1 2 1 4
60 บ้านซรายอ 1 1 2 0 4
61 บ้านแขยง 1 1 1 4 3
62 บ้านสะปอม 1 1 1 0 3
63 บ้านสามแยก 1 1 0 1 2
64 บ้านลูโบ๊ะซามา 1 1 0 0 2
65 บ้านปอเนาะ 1 0 3 2 4
66 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 1 0 2 4 3
67 บ้านบาโงกือเต 1 0 2 0 3
68 บ้านนูโร๊ะ 1 0 1 3 2
69 บ้านกรือซอ 1 0 1 1 2
70 บ้านบอเกาะ 1 0 1 1 2
71 บ้านแอแว 1 0 1 1 2
72 นิคมพัฒนา 2 1 0 1 0 2
73 บ้านกูวา (แว้ง) 1 0 0 4 1
74 บ้านดอเฮะ 1 0 0 1 1
75 บ้านปูยู 1 0 0 0 1
76 อนุบาลสุชาดา 1 0 0 0 1
77 บ้านตำเสาพัฒนา 1 0 0 0 1
78 บ้านกวาลอซีรา 1 0 0 0 1
79 บ้านโคกยามู 1 0 0 0 1
80 บ้านโต๊ะเว๊าะ 1 0 0 0 1
81 บ้านสายะ 0 4 0 2 4
82 นิคมพัฒนา7 0 3 2 0 5
83 บ้านน้ำใส 0 3 0 1 3
84 บ้านกลูบี 0 3 0 1 3
85 บ้านยะหอ 0 2 2 1 4
86 เพลินพิศ 0 2 1 1 3
87 วัดทรายขาว 0 2 1 0 3
88 นิคมพัฒนา5 0 2 0 1 2
89 บ้านบาโงมาแย 0 2 0 0 2
90 บ้านปาดังยอ 0 1 4 6 5
91 บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ 0 1 2 2 3
92 วัดโบราณสถิตย์ 0 1 1 4 2
93 บ้านเจ๊ะเหม 0 1 1 2 2
94 บ้านศาลาอูมา 0 1 1 0 2
95 ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) 0 1 1 0 2
96 บ้านกูวา 0 1 0 5 1
97 บ้านตลิ่งสูง 0 1 0 1 1
98 บ้านบือราแง 0 1 0 0 1
99 เทพประทานไทยยืนยง 0 1 0 0 1
100 บ้านจุฬาภรณ์12 0 1 0 0 1
101 บ้านตอแล 0 1 0 0 1
102 บ้านปะดะดอ 0 1 0 0 1
103 บ้านโคกงู 0 1 0 0 1
104 ราชภักดี 0 1 0 0 1
105 บ้านแฆแบ๊ะ 0 0 2 6 2
106 บ้านร่วมใจ 0 0 2 2 2
107 นิคมพัฒนา9 0 0 1 2 1
108 บ้านน้ำทุเรียน 0 0 1 1 1
109 นิคมพัฒนา4 0 0 0 3 0
110 บ้านจือแร 0 0 0 1 0
111 บ้านบาโงฮูมอ 0 0 0 1 0
112 บ้านโผลง 0 0 0 1 0
113 บ้านกูแบอีแก 0 0 0 0 0
114 บ้านตาเซะใต้ 0 0 0 0 0
115 บ้านบางขุนทอง 0 0 0 0 0
116 บ้านมือบา 0 0 0 0 0
117 บ้านแม่ดง 0 0 0 0 0
รวม 263 224 164 256 907