หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นราธิวาส เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 55 33 64.71% 10 19.61% 3 5.88% 5 9.8% 51
2 โรงเรียนนิคมพัฒนา10 34 18 58.06% 3 9.68% 4 12.9% 6 19.35% 31
3 โรงเรียนเกษมทรัพย์ 31 16 64% 3 12% 2 8% 4 16% 25
4 โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 29 9 31.03% 6 20.69% 5 17.24% 9 31.03% 29
5 โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 25 8 33.33% 12 50% 1 4.17% 3 12.5% 24
6 โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน 34 8 26.67% 8 26.67% 5 16.67% 9 30% 30
7 โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 29 8 27.59% 6 20.69% 7 24.14% 8 27.59% 29
8 โรงเรียนรังผึ้ง 34 8 30.77% 5 19.23% 4 15.38% 9 34.62% 26
9 โรงเรียนบ้านสากอ 29 8 28.57% 3 10.71% 5 17.86% 12 42.86% 28
10 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 28 7 30.43% 7 30.43% 3 13.04% 6 26.09% 23
11 โรงเรียนรักไทย 30 7 25.93% 5 18.52% 8 29.63% 7 25.93% 27
12 โรงเรียนนิคมพัฒนา6 14 7 58.33% 1 8.33% 1 8.33% 3 25% 12
13 โรงเรียนบ้านแว้ง 19 6 33.33% 10 55.56% 1 5.56% 1 5.56% 18
14 โรงเรียนบ้านตาบา 11 6 54.55% 2 18.18% 3 27.27% 0 0% 11
15 โรงเรียนบ้านจะมาแกะ 15 5 33.33% 5 33.33% 4 26.67% 1 6.67% 15
16 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 24 4 17.39% 11 47.83% 2 8.7% 6 26.09% 23
17 โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 21 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
18 โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ 9 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 9
19 โรงเรียนบ้านตือมายู 15 4 36.36% 2 18.18% 3 27.27% 2 18.18% 11
20 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง 10 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
21 โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 17 4 33.33% 1 8.33% 4 33.33% 3 25% 12
22 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 23 4 30.77% 0 0% 3 23.08% 6 46.15% 13
23 โรงเรียนบ้านหัวคลอง 9 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
24 โรงเรียนบ้านโคกตา 10 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
25 โรงเรียนบ้านมูโน๊ะ 28 3 12% 3 12% 6 24% 13 52% 25
26 โรงเรียนบ้านลาแล 17 3 21.43% 3 21.43% 3 21.43% 5 35.71% 14
27 โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 14 3 23.08% 3 23.08% 2 15.38% 5 38.46% 13
28 โรงเรียนบ้านไอบาตู 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
29 โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
30 โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 7 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 3 42.86% 7
31 โรงเรียนบ้านคลองตัน 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
32 โรงเรียนบ้านปะลุรู 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
33 โรงเรียนดารุลฟุรกอน 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
34 โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
35 โรงเรียนบ้านโต๊ะเว๊าะ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
36 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง 19 2 11.76% 5 29.41% 2 11.76% 8 47.06% 17
37 โรงเรียนบ้านกาวะ 11 2 18.18% 4 36.36% 0 0% 5 45.45% 11
38 โรงเรียนอิสลามบำรุง 9 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
39 โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ 10 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
40 โรงเรียนบ้านไม้แก่น 12 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 5 45.45% 11
41 โรงเรียนบ้านบาโง 8 2 25% 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 8
42 โรงเรียนบ้านไพรวัน 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
43 โรงเรียนบ้านปะลุกา 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
44 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2 14 2 22.22% 1 11.11% 5 55.56% 1 11.11% 9
45 โรงเรียนวัดเกาะสวาด 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
46 โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
47 โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ 6 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 6
48 โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง 8 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
49 โรงเรียนนิคมพัฒนา 2 8 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
50 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๔ วัดฉัตท์ทันต์สนาน 6 2 33.33% 0 0% 0 0% 4 66.67% 6
51 โรงเรียนบ้านกูบู 16 1 6.67% 5 33.33% 4 26.67% 5 33.33% 15
52 โรงเรียนบ้านบางขุด 8 1 12.5% 4 50% 1 12.5% 2 25% 8
53 โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 7 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 7
54 โรงเรียนบ้านไม้ฝาด 10 1 10% 3 30% 3 30% 3 30% 10
55 โรงเรียนบ้านศรีพงัน 10 1 12.5% 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
56 โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง 6 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
57 โรงเรียนบ้านบูเกะตา 19 1 9.09% 2 18.18% 3 27.27% 5 45.45% 11
58 โรงเรียนบ้านสะหริ่ง 8 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
59 โรงเรียนสุคิริน 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
60 โรงเรียนวัดพระพุทธ 7 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
61 โรงเรียนบ้านตอหลัง 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
62 โรงเรียนบ้านซรายอ 6 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
63 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม 7 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
64 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
65 โรงเรียนบ้านแขยง 9 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 4 57.14% 7
66 โรงเรียนบ้านสะปอม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
67 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
68 โรงเรียนบ้านสามแยก 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
69 โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 9 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 4 50% 8
70 โรงเรียนบ้านปอเนาะ 6 1 16.67% 0 0% 3 50% 2 33.33% 6
71 โรงเรียนบ้านบาโงกือเต 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
72 โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ 7 1 20% 0 0% 1 20% 3 60% 5
73 โรงเรียนบ้านกรือซอ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
74 โรงเรียนบ้านบอเกาะ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
75 โรงเรียนบ้านแอแว 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
76 โรงเรียนบ้านกูวา (แว้ง) 6 1 20% 0 0% 0 0% 4 80% 5
77 โรงเรียนบ้านดอเฮะ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
78 โรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนา 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
79 โรงเรียนบ้านปูยู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนบ้านโคกยามู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนอนุบาลสุชาดา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนบ้านสายะ 6 0 0% 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 6
83 โรงเรียนนิคมพัฒนา7 5 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านน้ำใส 5 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
85 โรงเรียนบ้านกลูบี 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
86 โรงเรียนบ้านยะหอ 6 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
87 โรงเรียนเพลินพิศ 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
88 โรงเรียนวัดทรายขาว 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
89 โรงเรียนนิคมพัฒนา5 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
90 โรงเรียนบ้านบาโงมาแย 4 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนราชภักดี 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนบ้านปาดังยอ 11 0 0% 1 9.09% 4 36.36% 6 54.55% 11
93 โรงเรียนบ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ 5 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
94 โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ 6 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 6
95 โรงเรียนบ้านศาลาอูมา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
96 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
97 โรงเรียนบ้านกูวา 11 0 0% 1 16.67% 0 0% 5 83.33% 6
98 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
99 โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์12 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านตอแล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านบือราแง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านปะดะดอ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านโคกงู 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ 8 0 0% 0 0% 2 25% 6 75% 8
106 โรงเรียนบ้านร่วมใจ 5 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 4
107 โรงเรียนนิคมพัฒนา9 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
108 โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
109 โรงเรียนนิคมพัฒนา4 6 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
110 โรงเรียนบ้านจือแร 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
111 โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
112 โรงเรียนบ้านโผลง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
113 โรงเรียนบ้านกูแบอีแก 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
114 โรงเรียนบ้านตาเซะใต้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
115 โรงเรียนบ้านบางขุนทอง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
116 โรงเรียนบ้านมือบา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
117 โรงเรียนบ้านแม่ดง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ปักษธร บุญจุน ๐๘-๙๗๓๕๖๑๑๔
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]