หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต ๒ ระหว่าง วันที่ ๒๘ - ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านซรายอ เวทีโรงอาหาร 28 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านซรายอ เวทีโรงอาหาร 28 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านซรายอ เวทีโรงอาหาร 29 ต.ค. 2557 13.30-16.30
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านซรายอ อาคารเรียน 28 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านซรายอ อาคารเรียน 28 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านซรายอ อาคารเรียน 28 ต.ค. 2557 13.30-16.30
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
-
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
-
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านซรายอ เวทีโรงอาหาร 30 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านซรายอ เวทีโรงอาหาร 29 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านซรายอ เวทีโรงอาหาร 30 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านซรายอ เวทีโรงอาหาร 30 ต.ค. 2557 13.30-16.30
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านซรายอ ห้องสมุด 29 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านซรายอ ห้องสมุด 29 ต.ค. 2557 13.30-16.30
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
-
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก 29 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ปักษธร บุญจุน ๐๘-๙๗๓๕๖๑๑๔
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]