หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 099 โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ 1 2 1
2 090 โรงเรียนบ้านกลูบี 1 3 2
3 076 โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 2 2
4 077 โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี 1 3 1
5 079 โรงเรียนบ้านกาโดะ 2 8 4
6 094 โรงเรียนบ้านกำปงปีแซ 1 1 1
7 103 โรงเรียนบ้านกูยิ 1 5 2
8 054 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 8 22 14
9 078 โรงเรียนบ้านค่าย 1 3 1
10 100 โรงเรียนบ้านดือแยหะยี 1 5 2
11 066 โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ 2 4 2
12 098 โรงเรียนบ้านตายา 1 3 2
13 095 โรงเรียนบ้านต้นตาล 1 3 1
14 071 โรงเรียนบ้านทอน 1 3 2
15 062 โรงเรียนบ้านทำเนียบ 1 10 1
16 106 โรงเรียนบ้านนาดา 1 1 1
17 068 โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ 1 3 2
18 057 โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ 1 6 2
19 093 โรงเรียนบ้านบากง 1 1 1
20 020 โรงเรียนบ้านบาตูมิตรภาพที่66 4 10 6
21 108 โรงเรียนบ้านบาโงปะแต 1 2 1
22 104 โรงเรียนบ้านบือเระ 1 1 1
23 086 โรงเรียนบ้านบือแรง 2 3 3
24 055 โรงเรียนบ้านบูเกะบากง 4 9 5
25 081 โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ 1 1 1
26 069 โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ 3 4 3
27 060 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 7 18 9
28 058 โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิยา) 4 29 10
29 085 โรงเรียนบ้านยาบี 2 2 2
30 096 โรงเรียนบ้านยี่งอ 1 3 2
31 074 โรงเรียนบ้านรามา 1 6 4
32 101 โรงเรียนบ้านละหาน 1 1 1
33 067 โรงเรียนบ้านลาเมาะ 1 2 2
34 097 โรงเรียนบ้านลุโบะบายะ 1 1 1
35 091 โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ 1 3 2
36 088 โรงเรียนบ้านลูโบะดาโต๊ะ 1 3 2
37 056 โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ 1 1 1
38 089 โรงเรียนบ้านอีโยะ 1 3 1
39 092 โรงเรียนบ้านแคนา 1 3 2
40 025 โรงเรียนบ้านแปีะบุญ 3 4 4
41 063 โรงเรียนบ้านโคกตีเต 1 8 5
42 073 โรงเรียนบ้านไร่พญา 3 9 6
43 061 โรงเรียนประชาวิทย์รังสรรค์ 2 16 5
44 042 โรงเรียนยะบะ (อุปการวิทยา) 2 9 5
45 075 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) 3 3 3
46 083 โรงเรียนวัดลำภู 4 11 6
47 064 โรงเรียนวัดโคกโก 2 6 4
48 049 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 0 0 0
49 053 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 14 21 15
50 105 โรงเรียนเขาตันหยง 1 1 1
51 002 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกำปงตาโก๊ะ) 1 3 1
52 059 โรงเรียนเมืองนราธิวาส 6 17 9
53 052 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10 (บ้านใหม่) 2 2 2
รวม 111 303 169
472

ติดต่อผู้ดูแลระบบของเขตพื้นที่ นางสาวสุภา นามะสนธิ โทร.089-8765034 E-Mail : jeednama500@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]