หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
2 สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  
3 โรงเรียนนราธิวาส  
4 โรงเรียนนราสิกขาลัย  
5 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส  
6 โรงเรียนเมืองนราธิวาส  

ติดต่อผู้ดูแลระบบของเขตพื้นที่ นางสาวสุภา นามะสนธิ โทร.089-8765034 E-Mail : jeednama500@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]