เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

  ดาวน์โหลด

๑. แบบแก่ไข/เปลี่ยนแปลงรายชื่อ ตามกฏเกณฑ์ ของ สพฐ.    (ดาวน์โหลด)
๒.บันทึกข้อความทั่วไป     (ดาวน์โหลด)
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
8 ก.ย. 2557
9 ก.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

แนวทาง การแก้ไขชื่อ/เปลี่ยนตัว นักเรียน-ครูผู้สอน

การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอน
การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน โดยดำเนินการตามคู่มือด้านล่าง

การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน
การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับชาติ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศดังนี้

โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลียนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว
(หนังสือ1ฉบับต่อ1กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปของไฟล์ pdf เท่านั้น วิธีการปฎิบัติตามคู่มือด้านล่าง และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน 

ระยะเวลาการดำเนินงานการแก้ไข/เปลี่ยนตัว
การแก้ไข/เปลี่ยนตัวของโรงเรียนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 มกราคม 2558 และคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะดำเนินการตรวจสอบและพิจารณา (อนุญาตหรือไม่อนุญาต) ภายในวันที่ 31 มกราคม 2558 ซึ่งทางโรงเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบห
นังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
คู่มือการแก้ไขชื่อของนักเรียน/ครูผู้สอน
คู่มือการเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้สอน

 
 

กำหนดการ การดำเนินการของโรงเรียน
เว็บศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ สพป.
เว็บศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ สพม.
  - เว็บศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ สศศ. (การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ)
 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 – 9 มกราคม 2558 (ที่หน้าเว็บหลัก)
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 5 – 17 มกราคม 2558 (ใช้ username password ของโรงเรียน Login)
 แทรกรูปภาพนักเรียนและครูทุกคนวันที่ 5 – 31 มกราคม 2558  (ใช้ username password ของโรงเรียน Login)
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป (ที่หน้าเว็บหลัก)
 เข้าแข่งขันกิจกรรม ณ เมืองทองธานี วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558

 
 

 
 

5.ศูนย์สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

          -การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-3 และ ม.4-6

           จัดทำรายงานส่ง จำนวน 6 ชุด ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

          -การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-3 และ ม.4-6

           จัดทำรายงานส่ง จำนวน 6 ชุด ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

          -การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-3 และ ม.4-6

           จัดทำรายงานส่ง จำนวน 6 ชุด โดยส่งให้คณะกรรมการ “ในวันรายงานตัว”

          -การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3 และ ม.4-6

           ส่งเอกสาร จำนวน 7 เล่ม พร้อมโปสเตอร์แสดงผลงาน ขนาด 90x120 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น

           โดยส่งให้คณะกรรมการ “ในวันรายงานตัว”

          -ส่งถึง  ศูนย์การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

                   โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง  197 หมู่ที่ 6 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

 
 

smileyคู่มือ แก้ไข/เปลี่ยนตัว ครู/นักเรียน smiley

 

 
 

เว็บไซต์ลงทะเบียนการแข่งขันระดับภาคใต้
   สพป. เว็บไซต์ http://south64.sillapa.net/sp-center
   สพม.  เว็บไซต์ http://south64.sillapa.net/sm-center/  
   การศึกษาพิเศษ เว็บไซต์ http://south64.sillapa.net/ss-kbi1/  
   
yes

 
 

แจ้งส่งเอกสารส่งล่วงหน้าเพื่อประกวดและแข่งขันระดับภาคsmiley

 
 

ปฏิทินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
 สพป. ตรวจสอบรายชื่อตัวแทนให้ถูกต้องโอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาคให้แล้วเสร็จในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557
- แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค วันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2557
- พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
- การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดกระบี่ วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2557


แนวทาง แก้ไข/เปลี่ยนตัว ครู/นักเรียน
1.   การแก้ไข ชื่อ-สกุล ผู้แข่งขันคนเดิม ชื่อ-สกุล/คำนำหน้า ผิดเล็กน้อย (สระหรือพยัญชนะ 1-3 ตัว) ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้ตรวจสอบ ซึงต้องแนบไฟล์ pdf ตามฟอร์มที่กำหนด คลิกที่นี่ 
2.  การเปลี่ยนตัว ผู้แข่งขันคนใหม่ แทนคนเดิม ซึ่งต้องเป็นไปตามเกณฑ์ด้านล่างนี้ โดยทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งต้องแนบไฟล์ ที่เป็น pdf ตามฟอร์มที่กำหนด คลิกที่นี่ 
3.  โรงเรียนสามารถ แก้ไข/เปลี่ยนตัวได้ ที่ เว็บระดับภาค ตามลิงค์ข้างบน โดย login ใช้ username , password ที่ใช้ในระดับ เขตพื้นที่หรือระดับภาค ได้   ตั้งแต่วันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2557

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว

 
 

  แจ้ง โรงเรียนที่เป็นตัวแทน เขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาค
   ให้โรงเรียน upload รูปนักเรียน/ครูผู้สอน เข้าระบบลงทะเบียน
   ที่ เว็บไซต์ http://south64.sillapa.net/sp-center/ 
   โดยใช้ user name และ password ของโรงเรียน

 
 

แจ้ง  กำหนดส่งรูปเล่มโครงงานคอมพิวเตอร์  ระดับ  ม.1-ม.3                (สพม.)
และ โครงงานคอมพิวเตอร์  ระดับ  ม.4-ม.6  จำนวน  5  เล่ม 
ภายในวันที่  21  พฤศจิกายน  2557 ตามที่อยู่ด้านล่าง

        ส่งถึง    อาจารย์พิศมัย    เอ่งฉ้วน  ( รูปเล่มโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับ.......)

โรงเรียนเมืองกระบี่  

ต.กระบี่ใหญ่  อ.เมือง 

จ.กระบี่ 

81000

 
 

กำหนดส่งเล่มรายงาน กิจกรรมการแข่งขัน (สพป.)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

- โครงงานวิทยาศาสตร์

- ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

- การแสดงทางวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ ส่งภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

- โครงงานอาชีพ ชั้น ป.4-6

- โครงงานอาชีพ ม.1-3

- การแปรรูปอาหาร ชั้น ป.4-6

- การแปรรูปอาหาร ชั้น ม.1-3

 
 
 
 
 

เว็บไซต์ลงทะเบียนการแข่งขันระดับ ประถมศึกษา

  http://www.south64.sillapa.net/sp-center

เว็บไซต์ลงทะเบียนการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษา

 http://www.south64.sillapa.net/sm-center/

 
 

"ประกาศจากกองอำนวยการแข่งขัน"เขตสี่วิชาการ๒๕๕๗"

.....ขณะนี้ระบบได้ทำการโอนข้อมูลตัวแทนระดับเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาคแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อทีมตัวแทนได้ที่เมนู สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค โรงเรียนยังสามารถเข้าระบบโรงเรียนได้ แต่แก้ไขข้อมูลไม่ได้ ... Admin 15/09/57
.....อ่านรายละเอียด การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี (ขยายเวลารับโครงร่างโครงงานภายใน 30 ก.ย. 2557) อ่านที่นี้
.....ทำความเข้าใจ การแข่งขัน Cross word A Math คำคม ซูโดกุ คลิกที่นี้
.....ผลการแข่งขัน โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากบันทึกในระบบไม่ถูกต้อง
=Admin 10/09/2557
.....ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโปรดตรวจสอบประกาศผลการแข่งขันรายกิจกรรม และส่งคำทักท้วงไปที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ภายใน วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ น.หลังจากนั้น แอดมิน จะทำการสรุปรายงานตัวแทนเขตพื้นที่ฯ ส่งเข้าแข่งขันระดับภาค ที่จังหวัดกระบี่ต่อไป
.....โปรดอ่านข่าวจากส่วนกลางด้านล่างเว็บไซต์ เพื่อทำความเข้าใจการแข่งขันบางกิจกรรมให้ถึ่ถ้วน....Admin 07/09/57

 
 

กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64
"เขตสี่วิชาการ ปีการศึกษา 2557"

- เปิดรับลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่  วันที่ 18-31 สิงหาคม 2557 (วันสุดท้าย เวลา 16.30 น. ปิดระบบ)
- ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล วันที่ 1-3 กันยายน 2557 15.00 น.
- พิมพ์เอกสาร บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน วันที่ 4 กันยายน 2557 เป็นต้นไป
โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาค ให้แล้วเสร็จในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557
-แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค วันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2557
- พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
- การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดกระบี่ วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2557
.................................................................................- การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
แผนผังสนามแข่งขัน

๑. โรงเรียนท่าศาลา
๒. โรงเรียนบ้านสองแพรกฯ
๓. โรงเรียนปทุมานุกูล
๔. สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔
วันศุกร์ ที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 17:28 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
แจ้งข่าวการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 167
จำนวนทีม 1,536
จำนวนนักเรียน 3,241
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,124
จำนวนกรรมการ 1,376
ครู+นักเรียน 5,365
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,741
ประกาศผลแล้ว 207/207 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 6
สัปดาห์นี้ 17
สัปดาห์ที่แล้ว 182
เดือนนี้ 533
เดือนที่แล้ว 1,980
ปีนี้ 27,709
ทั้งหมด 168,933
 

 

รายละเอียดที่พัก 

การแข่งขันงาน

ศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ภาคใต้

ครั้งที่ 64

ประจำปี 2557

จังหวัดกระบี่

<Download>