สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านชะอวด 26 6 5 4 37
2 ชุมชนพิบูลสงคราม 23 6 8 6 37
3 ดรุณศึกษา 22 9 4 4 35
4 หัวไทร (เรือนประชาบาล) 21 13 1 2 35
5 บ้านกลอง 18 8 2 2 28
6 วัดสามัคยาราม 18 6 4 5 28
7 บ้านปากเชียร 17 10 3 6 30
8 วัดบางไทร 17 3 6 0 26
9 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี 16 3 1 2 20
10 วัดโคกพิกุล 15 4 2 3 21
11 ภูมิสถิตวิทยา 14 8 4 3 26
12 วัดสุวรรณโฆษิต 13 3 3 1 19
13 บ้านทุ่งใหญ่ 13 2 0 0 15
14 ชมพูประดิษฐ์ 12 8 3 7 23
15 ร่อนพิบูลย์ 12 5 6 2 23
16 วัดศรีสุวรรณาราม 12 5 5 6 22
17 บ้านบางพระ 12 4 5 4 21
18 วัดกัลยานฤมิต 11 10 1 3 22
19 วัดหนา 9 7 7 7 23
20 บ้านบางโหนด 9 3 3 0 15
21 บ้านห้วยหาร 9 1 3 5 13
22 วัดควนสมบูรณ์ 9 1 0 1 10
23 วัดจิกพนม 9 0 0 4 9
24 วัดวังกลม 9 0 0 1 9
25 บ้านสำนักไม้เรียบ 8 4 2 1 14
26 วัดปลายสระ 8 4 0 4 12
27 บ้านท้องโกงกาง 8 2 2 1 12
28 วัดนาหมอบุญ 8 2 1 2 11
29 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม 8 2 0 0 10
30 วัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) 8 1 2 4 11
31 หลวงครูวิทยา 7 7 3 4 17
32 วัดหอยกัน 7 6 3 0 16
33 บ้านกุมแป 7 1 2 1 10
34 วัดวังฆ้อง 7 1 1 3 9
35 ทัศนาวลัย 7 1 1 0 9
36 บ้านทุ่งโชน 7 1 0 2 8
37 วัดปากควน 7 1 0 1 8
38 วัดควนใส 7 1 0 0 8
39 วัดควนป้อม 7 0 1 1 8
40 ชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 6 7 3 0 16
41 วัดพิศาลนฤมิต 6 5 1 2 12
42 วัดท้ายโนต 6 4 0 0 10
43 ดรุณศึกษา 2 6 3 5 1 14
44 แพทยกิจพิทยา 6 3 0 0 9
45 บ้านตรอกแค 6 2 5 0 13
46 วัดแดง 6 2 1 4 9
47 บ้านหัวลำพู 6 2 1 0 9
48 ชุมชนวัดเขาลำปะ 6 1 2 2 9
49 วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 6 1 2 1 9
50 บ้านควนเงิน 6 1 2 0 9
51 บ้านลำคลอง 6 1 1 0 8
52 บ้านทุ่งขวัญแก้ว 6 1 0 1 7
53 วัดไม้เสียบ 6 1 0 0 7
54 วัดบางศาลา 6 0 3 0 9
55 บ้านนางหลง 6 0 2 3 8
56 วัดควนชะลิก 5 8 3 5 16
57 วัดสมควร 5 5 1 1 11
58 วัดสองพี่น้อง 5 5 0 1 10
59 บ้านควนมิตร 5 4 2 3 11
60 ชุมชนบ้านพุดหง 5 3 3 3 11
61 วัดทุ่งหล่อ 5 2 2 1 9
62 วัดโคกยาง 5 2 2 1 9
63 บ้านหนองบอน 5 2 2 0 9
64 วัดโคกมะม่วง 5 2 1 2 8
65 บ้านบางน้อย 5 2 0 4 7
66 บ้านอายเลา 5 2 0 3 7
67 เขาพระทอง 5 1 3 2 9
68 วัดอู่แก้ว 5 1 2 1 8
69 วัดบางทวด 5 1 1 1 7
70 วัดคันธมาลี 5 1 1 1 7
71 ชุมชนวัดเกาะเพชร 5 1 1 0 7
72 วัดชัยสุวรรณ 5 1 0 0 6
73 ราชประชานุเคราะห์ 5 0 4 7 9
74 บ้านดอนทราย 5 0 1 1 6
75 วัดทะเลปัง 5 0 0 1 5
76 วัดสระ 4 10 6 5 20
77 วัดสระโพธิ์ 4 6 9 6 19
78 บ้านหนองหิน 4 6 1 2 11
79 บ้านลำหัก 4 4 4 0 12
80 อนุบาลพลพันธ์ 4 4 1 3 9
81 วัดหน้าสตน 4 3 5 4 12
82 บ้านท่าไทร 4 3 5 0 12
83 วัดเกาะจาก 4 3 4 5 11
84 บ้านควนรุย 4 3 2 0 9
85 ราษฎร์นิยมวิทยา 4 3 2 0 9
86 บ้านทุ่งไม้ไผ่ 4 3 1 1 8
87 บ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 4 3 1 0 8
88 วัดบ้านด่าน 4 3 0 0 7
89 พิบูลยารามมิตรภาพ 232 4 2 2 3 8
90 วัดหนองจิก 4 2 1 1 7
91 มัธยมวีรศิลปิน 4 2 1 0 7
92 วัดบ่อล้อ 4 1 4 4 9
93 วัดวัวหลุง 4 1 2 1 7
94 ชะอวดวิทยา 4 1 2 0 7
95 วัดธาราวง 4 1 1 0 6
96 วัดบูรณาวาส 4 1 0 0 5
97 บ้านปากพรุ 4 0 0 4 4
98 บ้านน้ำบ่อ 4 0 0 2 4
99 บ้านเกาะนางโดย 4 0 0 1 4
100 บ้านไสขาม 4 0 0 0 4
101 บ้านคงคาล้อม 3 9 2 1 14
102 สุนทราภิบาล 3 7 1 1 11
103 วัดบางคุระ 3 4 6 2 13
104 บ้านนา 3 4 6 0 13
105 วัดเทพมงคล 3 4 2 0 9
106 บ้านป่าแชง 3 3 3 0 9
107 บ้านศาลาตะเคียน 3 3 2 2 8
108 บ้านห้วยโส 3 2 1 1 6
109 วัดเถลิงกิตติยาราม 3 2 1 1 6
110 วัดบ่อโพง 3 2 1 1 6
111 บ้านหัวไทร 3 2 1 0 6
112 วัดทวยเทพ 3 2 0 2 5
113 ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 3 2 0 2 5
114 บ้านโคกทราย 3 2 0 0 5
115 ชุมชนวัดท่าลิพง 3 1 2 0 6
116 วัดแหลม 3 1 1 1 5
117 บ้านห้วยน้ำเย็นมิตรภาพที่112 3 1 1 1 5
118 วัดหงส์แก้ว 3 1 1 0 5
119 บ้านหอยราก 3 1 1 0 5
120 บ้านวังใส 3 0 2 1 5
121 หนองนนทรี 3 0 1 1 4
122 บ้านบางแรด 3 0 1 0 4
123 วัดปากเหมือง 3 0 0 2 3
124 วัดสุขุม 3 0 0 1 3
125 วัดสามแพรก 3 0 0 1 3
126 บ้านทุ่งใคร 2 5 2 4 9
127 ราชประชานุเคราะห์ 7 2 5 2 2 9
128 บ้านบางลึก 2 4 1 1 7
129 บ้านแสงวิมาน 2 3 2 2 7
130 วัดรามแก้ว 2 2 4 1 8
131 วัดเนกขัมมาราม 2 2 3 2 7
132 วัดทุ่งโพธิ์ 2 2 2 3 6
133 บ้านควนหนองหงส์ 2 2 2 1 6
134 วัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 2 2 1 3 5
135 บ้านควนชิง 2 2 1 1 5
136 บ้านลากชาย 2 2 0 0 4
137 วัดคงคาวดี 2 2 0 0 4
138 วัดปากแพรก 2 1 2 2 5
139 วัดปากตรง 2 1 2 1 5
140 บ้านหน้าศาล 2 1 2 1 5
141 วัดบางด้วน 2 1 2 0 5
142 วัดปิยาราม 2 1 1 0 4
143 บ้านนำทรัพย์ 2 1 0 0 3
144 วัดป่าระกำ 2 1 0 0 3
145 บ้านคอพรุ 2 1 0 0 3
146 วัดบางตะพาน 2 1 0 0 3
147 บ้านโก้งโค้ง 2 0 2 1 4
148 วัดฉิมหลา 2 0 1 0 3
149 วัดบางทองคำ 2 0 1 0 3
150 วัดบางพระ 2 0 1 0 3
151 วัดบ้านใหม่บน 2 0 0 1 2
152 บ้านชายควน 2 0 0 0 2
153 บ้านตูล 2 0 0 0 2
154 บ้านปลายราง 2 0 0 0 2
155 บ้านเนินธัมมัง 1 6 3 0 10
156 วัดกาโห่ใต้ 1 4 1 0 6
157 สหมิตรวิทยา 1 4 0 0 5
158 วัดควนเถียะ 1 3 5 3 9
159 บ้านไสหินตั้ง 1 3 4 1 8
160 บ้านขอนหาด 1 3 1 2 5
161 ชุมชนวัดบางบูชา 1 2 4 3 7
162 บ้านบางมูลนาก 1 2 1 0 4
163 วัดสว่างอารมณ์ 1 2 1 0 4
164 บ้านท่าเจริญ 1 2 0 0 3
165 วัดโคกสูง 1 2 0 0 3
166 วัดโคกทราง 1 2 0 0 3
167 วัดพระอานนท์ 1 1 1 1 3
168 วัดทายิการาม 1 1 1 0 3
169 บ้านห้วยไม้แก่น 1 1 1 0 3
170 บ้านเกาะสุด 1 1 1 0 3
171 วัดควนเคร็ง 1 1 1 0 3
172 บ้านด่าน 1 1 0 2 2
173 วัดเทพนมเชือด 1 1 0 1 2
174 วัดรักขิตวัน 1 1 0 0 2
175 บ้านม่วงงาม 1 1 0 0 2
176 บ้านใสถิน 1 1 0 0 2
177 วัดอัฒฑศาสนาราม 1 1 0 0 2
178 บ้านหัวปอ 1 1 0 0 2
179 อนุบาลพรธิรา 1 1 0 0 2
180 วัดขนาบนาก 1 0 3 2 4
181 วัดพระบาท 1 0 3 0 4
182 อนุบาลเพชรทวี 1 0 2 0 3
183 วัดบ้านเนิน 1 0 1 0 2
184 วัดป่าระกำเหนือ 1 0 1 0 2
185 โคกครามพิชากร 1 0 1 0 2
186 บ้านลานนา 1 0 0 1 1
187 วัดควนเกย 1 0 0 1 1
188 วัดท้ายทะเล 1 0 0 1 1
189 บ้านหนองบัว 1 0 0 1 1
190 วัดแจ้ง 1 0 0 1 1
191 บ้านบางปรง 1 0 0 0 1
192 วัดร่อนนา 1 0 0 0 1
193 วัดสำนักขัน 1 0 0 0 1
194 ต.ช.ด.บ้านควนมีชัย 1 0 0 0 1
195 บ้านควนโตน 1 0 0 0 1
196 บ้านเกาะทวด 1 0 0 0 1
197 วัดธงทอง 1 0 0 0 1
198 วัดโบสถ์ 1 0 0 0 1
199 อนุบาลลูกแก้ว 1 0 0 0 1
200 บ้านชายทะเล 0 4 3 2 7
201 วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 0 3 2 0 5
202 บ้านเขาน้อย 0 3 1 1 4
203 บ้านวังหอน 0 2 2 3 4
204 บ้านเกาะทัง 0 2 2 0 4
205 วัดสระแก้ว 0 2 2 0 4
206 บำรุงวิทยา 0 2 0 1 2
207 วัดท่าเสม็ด 0 1 1 1 2
208 บ้านบางวัง 0 1 1 1 2
209 วัดปากระวะ 0 1 1 1 2
210 บ้านหนองมาก 0 1 1 0 2
211 บ้านศาลาแก้ว 0 1 1 0 2
212 วัดโคกคราม 0 1 1 0 2
213 บ้านควนมุด 0 1 1 0 2
214 บ้านท่าเตียน 0 1 0 1 1
215 วัดดอนผาสุก 0 1 0 1 1
216 วัดดอนมะปราง 0 1 0 1 1
217 วัดคลองน้อย 0 1 0 0 1
218 วัดมหิสสราราม 0 1 0 0 1
219 วัดสระเกษ 0 1 0 0 1
220 วัดทาบทอง 0 0 3 0 3
221 ชุมชนวัดมัชฌิมเขตชลาราม 0 0 1 2 1
222 วัดอิมอญ 0 0 1 2 1
223 วัดควนยาว 0 0 1 0 1
224 วัดท่าเสริม 0 0 1 0 1
225 ทิพย์กองลาสวิทยา 0 0 1 0 1
226 บ้านท่าไทร 0 0 1 0 1
227 บ้านพรุบัว 0 0 1 0 1
228 บ้านศาลาทวดทอง 0 0 1 0 1
229 บ้านหนองกก 0 0 1 0 1
230 วัดคลองขยัน 0 0 1 0 1
231 วัดบางมะขาม 0 0 1 0 1
232 วัดแหลมตะลุมพุก 0 0 1 0 1
233 บางฉนาก 0 0 0 1 0
234 บ้านคอกวัว 0 0 0 1 0
235 บ้านทุ่งโป๊ะ 0 0 0 1 0
236 วัดชะอวด 0 0 0 1 0
237 วัดดอนรักษา 0 0 0 1 0
238 วัดบ้านราม 0 0 0 1 0
239 วัดปากบางท่าพญา 0 0 0 1 0
240 วัดมัชฌิมภูผา 0 0 0 1 0
241 วัดเหมก 0 0 0 0 0
242 บ้านบางตะลุมพอ 0 0 0 0 0
243 ร่อนพิบูลย์วิทยา 0 0 0 0 0
244 วัดรัตนาราม 0 0 0 0 0
รวม 931 475 345 288 1,751