สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านชะอวด 11 5 2 18 26 6 5 4 37
2 ชุมชนพิบูลสงคราม 11 2 5 18 23 6 8 6 37
3 วัดสามัคยาราม 8 4 4 16 18 6 4 5 28
4 บ้านกลอง 8 1 6 15 18 8 2 2 28
5 บ้านทุ่งใหญ่ 8 0 1 9 13 2 0 0 15
6 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี 6 6 2 14 16 3 1 2 20
7 หัวไทร (เรือนประชาบาล) 6 5 6 17 21 13 1 2 35
8 วัดจิกพนม 5 2 2 9 9 0 0 4 9
9 บ้านทุ่งโชน 5 1 1 7 7 1 0 2 8
10 ดรุณศึกษา 4 4 3 11 22 9 4 4 35
11 วัดบางไทร 4 4 2 10 17 3 6 0 26
12 ภูมิสถิตวิทยา 4 4 1 9 14 8 4 3 26
13 บ้านควนเงิน 4 1 1 6 6 1 2 0 9
14 วัดปลายสระ 3 6 1 10 8 4 0 4 12
15 วัดสุวรรณโฆษิต 3 3 3 9 13 3 3 1 19
16 วัดหนา 3 3 1 7 9 7 7 7 23
17 วัดปากควน 3 3 0 6 7 1 0 1 8
18 บ้านกุมแป 3 2 2 7 7 1 2 1 10
19 วัดไม้เสียบ 3 2 1 6 6 1 0 0 7
20 บ้านห้วยหาร 3 2 0 5 9 1 3 5 13
21 ทัศนาวลัย 3 1 2 6 7 1 1 0 9
22 บ้านลำคลอง 3 1 1 5 6 1 1 0 8
23 วัดวังกลม 3 0 1 4 9 0 0 1 9
24 บ้านปากเชียร 2 9 5 16 17 10 3 6 30
25 วัดโคกพิกุล 2 5 3 10 15 4 2 3 21
26 วัดกัลยานฤมิต 2 4 3 9 11 10 1 3 22
27 บ้านบางพระ 2 3 1 6 12 4 5 4 21
28 ชุมชนวัดเขาลำปะ 2 3 1 6 6 1 2 2 9
29 วัดสองพี่น้อง 2 3 1 6 5 5 0 1 10
30 วัดควนชะลิก 2 2 1 5 5 8 3 5 16
31 บ้านควนมิตร 2 1 3 6 5 4 2 3 11
32 วัดวังฆ้อง 2 1 1 4 7 1 1 3 9
33 เขาพระทอง 2 1 1 4 5 1 3 2 9
34 วัดควนสมบูรณ์ 2 1 0 3 9 1 0 1 10
35 วัดทะเลปัง 2 1 0 3 5 0 0 1 5
36 บ้านตรอกแค 2 0 2 4 6 2 5 0 13
37 บ้านทุ่งไม้ไผ่ 2 0 2 4 4 3 1 1 8
38 วัดบางคุระ 2 0 2 4 3 4 6 2 13
39 บ้านปากพรุ 2 0 1 3 4 0 0 4 4
40 วัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) 2 0 0 2 8 1 2 4 11
41 ชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 2 0 0 2 6 7 3 0 16
42 หนองนนทรี 2 0 0 2 3 0 1 1 4
43 บ้านท้องโกงกาง 1 3 1 5 8 2 2 1 12
44 วัดบางศาลา 1 3 0 4 6 0 3 0 9
45 ชมพูประดิษฐ์ 1 2 4 7 12 8 3 7 23
46 บ้านสำนักไม้เรียบ 1 2 3 6 8 4 2 1 14
47 วัดนาหมอบุญ 1 2 1 4 8 2 1 2 11
48 วัดพิศาลนฤมิต 1 2 1 4 6 5 1 2 12
49 แพทยกิจพิทยา 1 2 0 3 6 3 0 0 9
50 บ้านหัวลำพู 1 2 0 3 6 2 1 0 9
51 บ้านนางหลง 1 2 0 3 6 0 2 3 8
52 บ้านไสขาม 1 2 0 3 4 0 0 0 4
53 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม 1 1 2 4 8 2 0 0 10
54 บ้านเกาะนางโดย 1 1 2 4 4 0 0 1 4
55 บ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 1 1 1 3 4 3 1 0 8
56 วัดเทพมงคล 1 1 1 3 3 4 2 0 9
57 วัดหงส์แก้ว 1 1 1 3 3 1 1 0 5
58 วัดทุ่งหล่อ 1 1 0 2 5 2 2 1 9
59 บ้านน้ำบ่อ 1 1 0 2 4 0 0 2 4
60 บ้านหอยราก 1 1 0 2 3 1 1 0 5
61 บ้านบางแรด 1 1 0 2 3 0 1 0 4
62 ร่อนพิบูลย์ 1 0 2 3 12 5 6 2 23
63 ดรุณศึกษา 2 1 0 2 3 6 3 5 1 14
64 บ้านอายเลา 1 0 2 3 5 2 0 3 7
65 วัดแหลม 1 0 2 3 3 1 1 1 5
66 หลวงครูวิทยา 1 0 1 2 7 7 3 4 17
67 บ้านทุ่งขวัญแก้ว 1 0 1 2 6 1 0 1 7
68 ชุมชนวัดเกาะเพชร 1 0 1 2 5 1 1 0 7
69 บ้านควนรุย 1 0 1 2 4 3 2 0 9
70 บ้านห้วยโส 1 0 1 2 3 2 1 1 6
71 บ้านหัวไทร 1 0 1 2 3 2 1 0 6
72 บ้านโคกทราย 1 0 1 2 3 2 0 0 5
73 วัดสุขุม 1 0 1 2 3 0 0 1 3
74 บ้านบางลึก 1 0 1 2 2 4 1 1 7
75 วัดหอยกัน 1 0 0 1 7 6 3 0 16
76 บ้านบางน้อย 1 0 0 1 5 2 0 4 7
77 ราชประชานุเคราะห์ 1 0 0 1 5 0 4 7 9
78 วัดเกาะจาก 1 0 0 1 4 3 4 5 11
79 ชะอวดวิทยา 1 0 0 1 4 1 2 0 7
80 บ้านศาลาตะเคียน 1 0 0 1 3 3 2 2 8
81 วัดทุ่งโพธิ์ 1 0 0 1 2 2 2 3 6
82 วัดบางด้วน 1 0 0 1 2 1 2 0 5
83 บ้านนำทรัพย์ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
84 สหมิตรวิทยา 1 0 0 1 1 4 0 0 5
85 บ้านท่าเจริญ 1 0 0 1 1 2 0 0 3
86 วัดโคกสูง 1 0 0 1 1 2 0 0 3
87 บ้านลานนา 1 0 0 1 1 0 0 1 1
88 วัดควนเกย 1 0 0 1 1 0 0 1 1
89 วัดท้ายทะเล 1 0 0 1 1 0 0 1 1
90 บ้านบางปรง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
91 วัดศรีสุวรรณาราม 0 3 4 7 12 5 5 6 22
92 วัดสระ 0 3 1 4 4 10 6 5 20
93 วัดเถลิงกิตติยาราม 0 3 0 3 3 2 1 1 6
94 วัดควนใส 0 2 1 3 7 1 0 0 8
95 วัดท้ายโนต 0 2 1 3 6 4 0 0 10
96 ชุมชนบ้านพุดหง 0 2 0 2 5 3 3 3 11
97 บ้านหนองบอน 0 2 0 2 5 2 2 0 9
98 วัดบางทวด 0 2 0 2 5 1 1 1 7
99 บ้านวังใส 0 2 0 2 3 0 2 1 5
100 วัดควนเถียะ 0 2 0 2 1 3 5 3 9
101 วัดสมควร 0 1 2 3 5 5 1 1 11
102 บ้านดอนทราย 0 1 2 3 5 0 1 1 6
103 วัดโคกมะม่วง 0 1 1 2 5 2 1 2 8
104 วัดคันธมาลี 0 1 1 2 5 1 1 1 7
105 วัดเนกขัมมาราม 0 1 1 2 2 2 3 2 7
106 วัดปากตรง 0 1 1 2 2 1 2 1 5
107 วัดกาโห่ใต้ 0 1 1 2 1 4 1 0 6
108 วัดรักขิตวัน 0 1 1 2 1 1 0 0 2
109 บ้านม่วงงาม 0 1 1 2 1 1 0 0 2
110 วัดโคกยาง 0 1 0 1 5 2 2 1 9
111 วัดอู่แก้ว 0 1 0 1 5 1 2 1 8
112 วัดสระโพธิ์ 0 1 0 1 4 6 9 6 19
113 บ้านหนองหิน 0 1 0 1 4 6 1 2 11
114 วัดหน้าสตน 0 1 0 1 4 3 5 4 12
115 พิบูลยารามมิตรภาพ 232 0 1 0 1 4 2 2 3 8
116 วัดหนองจิก 0 1 0 1 4 2 1 1 7
117 มัธยมวีรศิลปิน 0 1 0 1 4 2 1 0 7
118 วัดวัวหลุง 0 1 0 1 4 1 2 1 7
119 วัดทวยเทพ 0 1 0 1 3 2 0 2 5
120 บ้านทุ่งใคร 0 1 0 1 2 5 2 4 9
121 บ้านควนหนองหงส์ 0 1 0 1 2 2 2 1 6
122 บ้านควนชิง 0 1 0 1 2 2 1 1 5
123 วัดปากแพรก 0 1 0 1 2 1 2 2 5
124 วัดป่าระกำ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
125 วัดทายิการาม 0 1 0 1 1 1 1 0 3
126 วัดเทพนมเชือด 0 1 0 1 1 1 0 1 2
127 วัดขนาบนาก 0 1 0 1 1 0 3 2 4
128 วัดบ้านเนิน 0 1 0 1 1 0 1 0 2
129 บ้านวังหอน 0 1 0 1 0 2 2 3 4
130 บ้านเนินธัมมัง 0 0 3 3 1 6 3 0 10
131 วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 0 0 2 2 6 1 2 1 9
132 วัดบ่อโพง 0 0 2 2 3 2 1 1 6
133 ชุมชนวัดท่าลิพง 0 0 2 2 3 1 2 0 6
134 วัดแดง 0 0 1 1 6 2 1 4 9
135 วัดบ่อล้อ 0 0 1 1 4 1 4 4 9
136 วัดบูรณาวาส 0 0 1 1 4 1 0 0 5
137 บ้านคงคาล้อม 0 0 1 1 3 9 2 1 14
138 บ้านป่าแชง 0 0 1 1 3 3 3 0 9
139 วัดปากเหมือง 0 0 1 1 3 0 0 2 3
140 บ้านแสงวิมาน 0 0 1 1 2 3 2 2 7
141 บ้านลากชาย 0 0 1 1 2 2 0 0 4
142 วัดคงคาวดี 0 0 1 1 2 2 0 0 4
143 บ้านโก้งโค้ง 0 0 1 1 2 0 2 1 4
144 วัดโคกทราง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
145 วัดพระอานนท์ 0 0 1 1 1 1 1 1 3
146 บ้านหนองบัว 0 0 1 1 1 0 0 1 1
147 วัดร่อนนา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
148 บ้านบางโหนด 0 0 0 0 9 3 3 0 15
149 วัดควนป้อม 0 0 0 0 7 0 1 1 8
150 วัดชัยสุวรรณ 0 0 0 0 5 1 0 0 6
151 บ้านลำหัก 0 0 0 0 4 4 4 0 12
152 อนุบาลพลพันธ์ 0 0 0 0 4 4 1 3 9
153 บ้านท่าไทร 0 0 0 0 4 3 5 0 12
154 ราษฎร์นิยมวิทยา 0 0 0 0 4 3 2 0 9
155 วัดบ้านด่าน 0 0 0 0 4 3 0 0 7
156 วัดธาราวง 0 0 0 0 4 1 1 0 6
157 สุนทราภิบาล 0 0 0 0 3 7 1 1 11
158 บ้านนา 0 0 0 0 3 4 6 0 13
159 ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 0 0 0 0 3 2 0 2 5
160 บ้านห้วยน้ำเย็นมิตรภาพที่112 0 0 0 0 3 1 1 1 5
161 วัดสามแพรก 0 0 0 0 3 0 0 1 3
162 ราชประชานุเคราะห์ 7 0 0 0 0 2 5 2 2 9
163 วัดรามแก้ว 0 0 0 0 2 2 4 1 8
164 วัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 0 0 0 0 2 2 1 3 5
165 บ้านหน้าศาล 0 0 0 0 2 1 2 1 5
166 วัดปิยาราม 0 0 0 0 2 1 1 0 4
167 บ้านคอพรุ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
168 วัดบางตะพาน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
169 วัดฉิมหลา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
170 วัดบางทองคำ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
171 วัดบางพระ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
172 วัดบ้านใหม่บน 0 0 0 0 2 0 0 1 2
173 บ้านชายควน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
174 บ้านตูล 0 0 0 0 2 0 0 0 2
175 บ้านปลายราง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
176 บ้านไสหินตั้ง 0 0 0 0 1 3 4 1 8
177 บ้านขอนหาด 0 0 0 0 1 3 1 2 5
178 ชุมชนวัดบางบูชา 0 0 0 0 1 2 4 3 7
179 บ้านบางมูลนาก 0 0 0 0 1 2 1 0 4
180 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
181 บ้านห้วยไม้แก่น 0 0 0 0 1 1 1 0 3
182 บ้านเกาะสุด 0 0 0 0 1 1 1 0 3
183 วัดควนเคร็ง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
184 บ้านด่าน 0 0 0 0 1 1 0 2 2
185 บ้านใสถิน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
186 วัดอัฒฑศาสนาราม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
187 บ้านหัวปอ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
188 อนุบาลพรธิรา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
189 วัดพระบาท 0 0 0 0 1 0 3 0 4
190 อนุบาลเพชรทวี 0 0 0 0 1 0 2 0 3
191 วัดป่าระกำเหนือ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
192 โคกครามพิชากร 0 0 0 0 1 0 1 0 2
193 วัดแจ้ง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
194 วัดสำนักขัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
195 ต.ช.ด.บ้านควนมีชัย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
196 บ้านควนโตน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
197 บ้านเกาะทวด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
198 วัดธงทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
199 วัดโบสถ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
200 อนุบาลลูกแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
201 บ้านชายทะเล 0 0 0 0 0 4 3 2 7
202 วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 0 0 0 0 0 3 2 0 5
203 บ้านเขาน้อย 0 0 0 0 0 3 1 1 4
204 บ้านเกาะทัง 0 0 0 0 0 2 2 0 4
205 วัดสระแก้ว 0 0 0 0 0 2 2 0 4
206 บำรุงวิทยา 0 0 0 0 0 2 0 1 2
207 วัดท่าเสม็ด 0 0 0 0 0 1 1 1 2
208 บ้านบางวัง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
209 วัดปากระวะ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
210 บ้านหนองมาก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
211 บ้านศาลาแก้ว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
212 วัดโคกคราม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
213 บ้านควนมุด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
214 บ้านท่าเตียน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
215 วัดดอนผาสุก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
216 วัดดอนมะปราง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
217 วัดคลองน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
218 วัดมหิสสราราม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
219 วัดสระเกษ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
220 วัดทาบทอง 0 0 0 0 0 0 3 0 3
221 ชุมชนวัดมัชฌิมเขตชลาราม 0 0 0 0 0 0 1 2 1
222 วัดอิมอญ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
223 วัดควนยาว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
224 วัดท่าเสริม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
225 ทิพย์กองลาสวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
226 บ้านท่าไทร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
227 บ้านพรุบัว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
228 บ้านศาลาทวดทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
229 บ้านหนองกก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
230 วัดคลองขยัน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
231 วัดบางมะขาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
232 วัดแหลมตะลุมพุก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
233 บางฉนาก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
234 บ้านคอกวัว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
235 บ้านทุ่งโป๊ะ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
236 วัดชะอวด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
237 วัดดอนรักษา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
238 วัดบ้านราม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
239 วัดปากบางท่าพญา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
240 วัดมัชฌิมภูผา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
241 วัดเหมก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242 บ้านบางตะลุมพอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243 ร่อนพิบูลย์วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244 วัดรัตนาราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 200 179 150 529 931 475 345 288 1,751