สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านชะอวด 11 5 2 18 26 6 5 4 37
2 ชุมชนพิบูลสงคราม 11 2 5 18 23 6 8 6 37
3 วัดสามัคยาราม 8 4 4 16 18 6 4 5 28
4 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี 6 6 2 14 16 3 1 2 20
5 บ้านกลอง 6 1 4 11 14 7 2 2 23
6 บ้านทุ่งโชน 5 1 1 7 7 1 0 2 8
7 ดรุณศึกษา 4 4 3 11 22 9 4 4 35
8 วัดบางไทร 4 4 2 10 17 3 6 0 26
9 ภูมิสถิตวิทยา 4 4 1 9 14 8 4 3 26
10 วัดจิกพนม 4 1 2 7 7 0 0 4 7
11 บ้านควนเงิน 4 1 1 6 6 1 2 0 9
12 วัดปลายสระ 3 6 1 10 8 4 0 4 12
13 หัวไทร (เรือนประชาบาล) 3 4 6 13 17 13 1 2 31
14 วัดหนา 3 3 1 7 9 7 7 7 23
15 บ้านกุมแป 3 2 1 6 6 1 2 1 9
16 ทัศนาวลัย 3 1 2 6 7 1 1 0 9
17 บ้านลำคลอง 3 1 1 5 6 1 1 0 8
18 วัดไม้เสียบ 3 1 1 5 5 1 0 0 6
19 บ้านปากเชียร 2 8 5 15 15 8 3 5 26
20 วัดโคกพิกุล 2 5 3 10 15 4 2 3 21
21 วัดกัลยานฤมิต 2 4 3 9 10 10 1 3 21
22 วัดสุวรรณโฆษิต 2 3 2 7 11 3 3 1 17
23 บ้านบางพระ 2 3 1 6 11 4 5 4 20
24 ชุมชนวัดเขาลำปะ 2 3 1 6 6 1 2 2 9
25 วัดสองพี่น้อง 2 3 1 6 5 5 0 1 10
26 วัดควนชะลิก 2 2 1 5 5 8 3 5 16
27 บ้านควนมิตร 2 1 3 6 5 4 2 3 11
28 วัดวังฆ้อง 2 1 1 4 7 1 1 3 9
29 บ้านทุ่งไม้ไผ่ 2 0 2 4 4 3 1 1 8
30 วัดวังกลม 2 0 1 3 8 0 0 1 8
31 บ้านทุ่งใหญ่ 2 0 1 3 7 2 0 0 9
32 บ้านตรอกแค 2 0 1 3 4 2 5 0 11
33 บ้านปากพรุ 2 0 1 3 4 0 0 4 4
34 วัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) 2 0 0 2 8 1 2 4 11
35 ชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 2 0 0 2 6 7 3 0 16
36 หนองนนทรี 2 0 0 2 3 0 0 1 3
37 วัดบางศาลา 1 3 0 4 6 0 3 0 9
38 ชมพูประดิษฐ์ 1 2 4 7 12 8 3 7 23
39 บ้านสำนักไม้เรียบ 1 2 3 6 8 4 2 1 14
40 วัดนาหมอบุญ 1 2 1 4 8 2 1 2 11
41 แพทยกิจพิทยา 1 2 0 3 6 3 0 0 9
42 บ้านท้องโกงกาง 1 2 0 3 6 2 1 0 9
43 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม 1 1 2 4 8 2 0 0 10
44 บ้านเกาะนางโดย 1 1 2 4 4 0 0 1 4
45 บ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 1 1 1 3 4 3 1 0 8
46 เขาพระทอง 1 1 1 3 4 1 3 2 8
47 วัดควนสมบูรณ์ 1 1 0 2 8 0 0 1 8
48 บ้านห้วยหาร 1 1 0 2 6 1 3 5 10
49 วัดทุ่งหล่อ 1 1 0 2 5 2 2 1 9
50 บ้านหัวลำพู 1 1 0 2 5 2 1 0 8
51 บ้านน้ำบ่อ 1 1 0 2 4 0 0 2 4
52 บ้านหอยราก 1 1 0 2 3 1 1 0 5
53 บ้านบางแรด 1 1 0 2 3 0 1 0 4
54 ร่อนพิบูลย์ 1 0 2 3 12 5 6 2 23
55 ดรุณศึกษา 2 1 0 2 3 6 3 5 1 14
56 บ้านอายเลา 1 0 2 3 5 2 0 3 7
57 วัดแหลม 1 0 2 3 3 1 1 1 5
58 หลวงครูวิทยา 1 0 1 2 7 7 3 4 17
59 บ้านทุ่งขวัญแก้ว 1 0 1 2 6 1 0 1 7
60 ชุมชนวัดเกาะเพชร 1 0 1 2 5 1 1 0 7
61 บ้านควนรุย 1 0 1 2 4 3 2 0 9
62 บ้านหัวไทร 1 0 1 2 3 2 1 0 6
63 บ้านโคกทราย 1 0 1 2 3 2 0 0 5
64 วัดสุขุม 1 0 1 2 3 0 0 1 3
65 วัดหอยกัน 1 0 0 1 7 6 3 0 16
66 บ้านบางน้อย 1 0 0 1 5 2 0 4 7
67 ราชประชานุเคราะห์ 1 0 0 1 5 0 4 7 9
68 ชะอวดวิทยา 1 0 0 1 4 1 2 0 7
69 บ้านศาลาตะเคียน 1 0 0 1 3 3 2 2 8
70 วัดเกาะจาก 1 0 0 1 3 2 1 5 6
71 วัดเทพมงคล 1 0 0 1 2 3 2 0 7
72 วัดทุ่งโพธิ์ 1 0 0 1 2 2 2 3 6
73 บ้านห้วยโส 1 0 0 1 2 2 1 1 5
74 วัดบางด้วน 1 0 0 1 2 1 2 0 5
75 บ้านนำทรัพย์ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
76 สหมิตรวิทยา 1 0 0 1 1 4 0 0 5
77 บ้านท่าเจริญ 1 0 0 1 1 2 0 0 3
78 วัดโคกสูง 1 0 0 1 1 2 0 0 3
79 วัดควนเกย 1 0 0 1 1 0 0 1 1
80 วัดท้ายทะเล 1 0 0 1 1 0 0 1 1
81 วัดศรีสุวรรณาราม 0 3 3 6 10 5 5 6 20
82 วัดเถลิงกิตติยาราม 0 3 0 3 3 2 1 1 6
83 วัดควนใส 0 2 1 3 7 1 0 0 8
84 วัดท้ายโนต 0 2 1 3 6 4 0 0 10
85 วัดสระ 0 2 1 3 2 10 5 5 17
86 ชุมชนบ้านพุดหง 0 2 0 2 5 3 3 3 11
87 บ้านหนองบอน 0 2 0 2 5 2 2 0 9
88 วัดบางทวด 0 2 0 2 5 1 1 1 7
89 วัดปากควน 0 2 0 2 3 1 0 1 4
90 บ้านวังใส 0 2 0 2 3 0 2 1 5
91 วัดควนเถียะ 0 2 0 2 1 3 5 3 9
92 วัดสมควร 0 1 2 3 5 5 1 1 11
93 บ้านดอนทราย 0 1 2 3 5 0 1 1 6
94 วัดคันธมาลี 0 1 1 2 5 0 1 1 6
95 วัดพิศาลนฤมิต 0 1 1 2 4 5 1 2 10
96 วัดเนกขัมมาราม 0 1 1 2 2 2 3 2 7
97 วัดกาโห่ใต้ 0 1 1 2 1 4 1 0 6
98 วัดรักขิตวัน 0 1 1 2 1 1 0 0 2
99 วัดโคกยาง 0 1 0 1 5 2 2 1 9
100 วัดอู่แก้ว 0 1 0 1 5 1 2 1 8
101 บ้านหนองหิน 0 1 0 1 4 6 1 2 11
102 วัดหน้าสตน 0 1 0 1 4 3 5 4 12
103 มัธยมวีรศิลปิน 0 1 0 1 4 2 1 0 7
104 วัดสระโพธิ์ 0 1 0 1 3 5 9 6 17
105 พิบูลยารามมิตรภาพ 232 0 1 0 1 3 2 2 3 7
106 วัดหนองจิก 0 1 0 1 3 2 1 1 6
107 วัดทวยเทพ 0 1 0 1 3 2 0 2 5
108 บ้านนางหลง 0 1 0 1 3 0 2 3 5
109 วัดทะเลปัง 0 1 0 1 3 0 0 1 3
110 บ้านทุ่งใคร 0 1 0 1 2 5 2 4 9
111 บ้านควนหนองหงส์ 0 1 0 1 2 2 2 1 6
112 บ้านควนชิง 0 1 0 1 2 2 1 1 5
113 วัดปากแพรก 0 1 0 1 2 1 2 2 5
114 วัดป่าระกำ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
115 วัดทายิการาม 0 1 0 1 1 1 1 0 3
116 วัดเทพนมเชือด 0 1 0 1 1 1 0 1 2
117 วัดขนาบนาก 0 1 0 1 1 0 3 2 4
118 วัดบ้านเนิน 0 1 0 1 1 0 1 0 2
119 บ้านวังหอน 0 1 0 1 0 2 2 3 4
120 วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 0 0 2 2 6 1 2 1 9
121 วัดบ่อโพง 0 0 2 2 3 2 1 1 6
122 ชุมชนวัดท่าลิพง 0 0 2 2 3 1 2 0 6
123 วัดบางคุระ 0 0 2 2 0 4 6 2 10
124 วัดแดง 0 0 1 1 6 2 1 4 9
125 วัดโคกมะม่วง 0 0 1 1 4 2 1 2 7
126 วัดบ่อล้อ 0 0 1 1 4 1 4 4 9
127 วัดบูรณาวาส 0 0 1 1 4 1 0 0 5
128 บ้านป่าแชง 0 0 1 1 3 3 2 0 8
129 วัดปากเหมือง 0 0 1 1 3 0 0 2 3
130 บ้านแสงวิมาน 0 0 1 1 2 3 2 2 7
131 บ้านลากชาย 0 0 1 1 2 2 0 0 4
132 วัดคงคาวดี 0 0 1 1 2 2 0 0 4
133 บ้านโก้งโค้ง 0 0 1 1 2 0 2 1 4
134 วัดโคกทราง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
135 วัดปากตรง 0 0 1 1 1 1 2 1 4
136 วัดพระอานนท์ 0 0 1 1 1 1 1 1 3
137 บ้านหนองบัว 0 0 1 1 1 0 0 1 1
138 วัดหงส์แก้ว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
139 วัดร่อนนา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
140 บ้านบางโหนด 0 0 0 0 9 2 3 0 14
141 วัดชัยสุวรรณ 0 0 0 0 5 1 0 0 6
142 บ้านลำหัก 0 0 0 0 4 4 4 0 12
143 อนุบาลพลพันธ์ 0 0 0 0 4 4 1 3 9
144 บ้านท่าไทร 0 0 0 0 4 3 5 0 12
145 ราษฎร์นิยมวิทยา 0 0 0 0 4 3 2 0 9
146 วัดบ้านด่าน 0 0 0 0 4 3 0 0 7
147 วัดธาราวง 0 0 0 0 4 1 1 0 6
148 วัดควนป้อม 0 0 0 0 4 0 0 1 4
149 บ้านนา 0 0 0 0 3 4 6 0 13
150 ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 0 0 0 0 3 2 0 2 5
151 วัดวัวหลุง 0 0 0 0 3 1 2 1 6
152 บ้านห้วยน้ำเย็นมิตรภาพที่112 0 0 0 0 3 1 1 1 5
153 วัดสามแพรก 0 0 0 0 3 0 0 1 3
154 บ้านคงคาล้อม 0 0 0 0 2 8 2 1 12
155 สุนทราภิบาล 0 0 0 0 2 7 1 1 10
156 ราชประชานุเคราะห์ 7 0 0 0 0 2 5 2 2 9
157 วัดรามแก้ว 0 0 0 0 2 2 4 1 8
158 วัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 0 0 0 0 2 2 1 3 5
159 บ้านหน้าศาล 0 0 0 0 2 1 2 1 5
160 วัดปิยาราม 0 0 0 0 2 1 1 0 4
161 บ้านคอพรุ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
162 วัดบางตะพาน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
163 วัดฉิมหลา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
164 วัดบางทองคำ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
165 วัดบางพระ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
166 วัดบ้านใหม่บน 0 0 0 0 2 0 0 1 2
167 บ้านชายควน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
168 บ้านตูล 0 0 0 0 2 0 0 0 2
169 บ้านปลายราง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
170 บ้านไสหินตั้ง 0 0 0 0 1 3 4 1 8
171 บ้านขอนหาด 0 0 0 0 1 3 1 2 5
172 ชุมชนวัดบางบูชา 0 0 0 0 1 2 4 3 7
173 บ้านบางมูลนาก 0 0 0 0 1 2 1 0 4
174 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
175 บ้านห้วยไม้แก่น 0 0 0 0 1 1 1 0 3
176 บ้านเกาะสุด 0 0 0 0 1 1 1 0 3
177 วัดควนเคร็ง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
178 บ้านด่าน 0 0 0 0 1 1 0 2 2
179 บ้านใสถิน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
180 วัดอัฒฑศาสนาราม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
181 บ้านหัวปอ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
182 อนุบาลพรธิรา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
183 วัดพระบาท 0 0 0 0 1 0 2 0 3
184 อนุบาลเพชรทวี 0 0 0 0 1 0 2 0 3
185 วัดป่าระกำเหนือ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
186 โคกครามพิชากร 0 0 0 0 1 0 1 0 2
187 วัดแจ้ง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
188 วัดสำนักขัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
189 ต.ช.ด.บ้านควนมีชัย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
190 บ้านควนโตน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
191 บ้านเกาะทวด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
192 วัดธงทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
193 วัดโบสถ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
194 อนุบาลลูกแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
195 บ้านเนินธัมมัง 0 0 0 0 0 4 3 0 7
196 บ้านบางลึก 0 0 0 0 0 4 1 1 5
197 บ้านชายทะเล 0 0 0 0 0 3 3 2 6
198 วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 0 0 0 0 0 3 2 0 5
199 บ้านเขาน้อย 0 0 0 0 0 3 1 1 4
200 บ้านเกาะทัง 0 0 0 0 0 2 2 0 4
201 วัดสระแก้ว 0 0 0 0 0 2 2 0 4
202 บำรุงวิทยา 0 0 0 0 0 2 0 1 2
203 วัดท่าเสม็ด 0 0 0 0 0 1 1 1 2
204 บ้านบางวัง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
205 วัดปากระวะ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
206 บ้านหนองมาก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
207 วัดโคกคราม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
208 บ้านควนมุด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
209 บ้านท่าเตียน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
210 วัดดอนผาสุก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
211 วัดดอนมะปราง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
212 บ้านศาลาแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
213 วัดคลองน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
214 วัดมหิสสราราม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
215 วัดสระเกษ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
216 วัดทาบทอง 0 0 0 0 0 0 3 0 3
217 ชุมชนวัดมัชฌิมเขตชลาราม 0 0 0 0 0 0 1 2 1
218 วัดอิมอญ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
219 วัดควนยาว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
220 วัดท่าเสริม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
221 ทิพย์กองลาสวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
222 บ้านท่าไทร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
223 บ้านพรุบัว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
224 บ้านศาลาทวดทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
225 บ้านหนองกก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
226 วัดคลองขยัน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
227 วัดบางมะขาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
228 วัดแหลมตะลุมพุก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
229 บ้านลานนา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
230 บางฉนาก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
231 บ้านคอกวัว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
232 บ้านทุ่งโป๊ะ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
233 วัดชะอวด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
234 วัดดอนรักษา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
235 วัดบ้านราม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
236 วัดปากบางท่าพญา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
237 วัดมัชฌิมภูผา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
238 วัดเหมก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239 บ้านบางตะลุมพอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 ร่อนพิบูลย์วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 วัดรัตนาราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 168 160 135 463 852 460 334 286 1,646