สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านชะอวด 26 6 5 4 37
2 ชุมชนพิบูลสงคราม 23 6 8 6 37
3 ดรุณศึกษา 22 9 4 4 35
4 วัดสามัคยาราม 18 6 4 5 28
5 หัวไทร (เรือนประชาบาล) 17 13 1 2 31
6 วัดบางไทร 17 3 6 0 26
7 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี 16 3 1 2 20
8 บ้านปากเชียร 15 8 3 5 26
9 วัดโคกพิกุล 15 4 2 3 21
10 ภูมิสถิตวิทยา 14 8 4 3 26
11 บ้านกลอง 14 7 2 2 23
12 ชมพูประดิษฐ์ 12 8 3 7 23
13 ร่อนพิบูลย์ 12 5 6 2 23
14 บ้านบางพระ 11 4 5 4 20
15 วัดสุวรรณโฆษิต 11 3 3 1 17
16 วัดกัลยานฤมิต 10 10 1 3 21
17 วัดศรีสุวรรณาราม 10 5 5 6 20
18 วัดหนา 9 7 7 7 23
19 บ้านบางโหนด 9 2 3 0 14
20 บ้านสำนักไม้เรียบ 8 4 2 1 14
21 วัดปลายสระ 8 4 0 4 12
22 วัดนาหมอบุญ 8 2 1 2 11
23 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม 8 2 0 0 10
24 วัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) 8 1 2 4 11
25 วัดวังกลม 8 0 0 1 8
26 วัดควนสมบูรณ์ 8 0 0 1 8
27 หลวงครูวิทยา 7 7 3 4 17
28 วัดหอยกัน 7 6 3 0 16
29 บ้านทุ่งใหญ่ 7 2 0 0 9
30 วัดวังฆ้อง 7 1 1 3 9
31 ทัศนาวลัย 7 1 1 0 9
32 บ้านทุ่งโชน 7 1 0 2 8
33 วัดควนใส 7 1 0 0 8
34 วัดจิกพนม 7 0 0 4 7
35 ชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 6 7 3 0 16
36 วัดท้ายโนต 6 4 0 0 10
37 ดรุณศึกษา 2 6 3 5 1 14
38 แพทยกิจพิทยา 6 3 0 0 9
39 วัดแดง 6 2 1 4 9
40 บ้านท้องโกงกาง 6 2 1 0 9
41 บ้านห้วยหาร 6 1 3 5 10
42 ชุมชนวัดเขาลำปะ 6 1 2 2 9
43 บ้านกุมแป 6 1 2 1 9
44 วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 6 1 2 1 9
45 บ้านควนเงิน 6 1 2 0 9
46 บ้านลำคลอง 6 1 1 0 8
47 บ้านทุ่งขวัญแก้ว 6 1 0 1 7
48 วัดบางศาลา 6 0 3 0 9
49 วัดควนชะลิก 5 8 3 5 16
50 วัดสมควร 5 5 1 1 11
51 วัดสองพี่น้อง 5 5 0 1 10
52 บ้านควนมิตร 5 4 2 3 11
53 ชุมชนบ้านพุดหง 5 3 3 3 11
54 วัดทุ่งหล่อ 5 2 2 1 9
55 วัดโคกยาง 5 2 2 1 9
56 บ้านหนองบอน 5 2 2 0 9
57 บ้านหัวลำพู 5 2 1 0 8
58 บ้านบางน้อย 5 2 0 4 7
59 บ้านอายเลา 5 2 0 3 7
60 วัดอู่แก้ว 5 1 2 1 8
61 วัดบางทวด 5 1 1 1 7
62 ชุมชนวัดเกาะเพชร 5 1 1 0 7
63 วัดไม้เสียบ 5 1 0 0 6
64 วัดชัยสุวรรณ 5 1 0 0 6
65 ราชประชานุเคราะห์ 5 0 4 7 9
66 บ้านดอนทราย 5 0 1 1 6
67 วัดคันธมาลี 5 0 1 1 6
68 บ้านหนองหิน 4 6 1 2 11
69 วัดพิศาลนฤมิต 4 5 1 2 10
70 บ้านลำหัก 4 4 4 0 12
71 อนุบาลพลพันธ์ 4 4 1 3 9
72 วัดหน้าสตน 4 3 5 4 12
73 บ้านท่าไทร 4 3 5 0 12
74 บ้านควนรุย 4 3 2 0 9
75 ราษฎร์นิยมวิทยา 4 3 2 0 9
76 บ้านทุ่งไม้ไผ่ 4 3 1 1 8
77 บ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 4 3 1 0 8
78 วัดบ้านด่าน 4 3 0 0 7
79 บ้านตรอกแค 4 2 5 0 11
80 วัดโคกมะม่วง 4 2 1 2 7
81 มัธยมวีรศิลปิน 4 2 1 0 7
82 วัดบ่อล้อ 4 1 4 4 9
83 เขาพระทอง 4 1 3 2 8
84 ชะอวดวิทยา 4 1 2 0 7
85 วัดธาราวง 4 1 1 0 6
86 วัดบูรณาวาส 4 1 0 0 5
87 บ้านปากพรุ 4 0 0 4 4
88 บ้านน้ำบ่อ 4 0 0 2 4
89 บ้านเกาะนางโดย 4 0 0 1 4
90 วัดควนป้อม 4 0 0 1 4
91 วัดสระโพธิ์ 3 5 9 6 17
92 บ้านนา 3 4 6 0 13
93 บ้านศาลาตะเคียน 3 3 2 2 8
94 บ้านป่าแชง 3 3 2 0 8
95 พิบูลยารามมิตรภาพ 232 3 2 2 3 7
96 วัดเกาะจาก 3 2 1 5 6
97 วัดเถลิงกิตติยาราม 3 2 1 1 6
98 วัดหนองจิก 3 2 1 1 6
99 วัดบ่อโพง 3 2 1 1 6
100 บ้านหัวไทร 3 2 1 0 6
101 วัดทวยเทพ 3 2 0 2 5
102 ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 3 2 0 2 5
103 บ้านโคกทราย 3 2 0 0 5
104 วัดวัวหลุง 3 1 2 1 6
105 ชุมชนวัดท่าลิพง 3 1 2 0 6
106 วัดแหลม 3 1 1 1 5
107 บ้านห้วยน้ำเย็นมิตรภาพที่112 3 1 1 1 5
108 บ้านหอยราก 3 1 1 0 5
109 วัดปากควน 3 1 0 1 4
110 บ้านนางหลง 3 0 2 3 5
111 บ้านวังใส 3 0 2 1 5
112 บ้านบางแรด 3 0 1 0 4
113 วัดปากเหมือง 3 0 0 2 3
114 หนองนนทรี 3 0 0 1 3
115 วัดสุขุม 3 0 0 1 3
116 วัดทะเลปัง 3 0 0 1 3
117 วัดสามแพรก 3 0 0 1 3
118 วัดสระ 2 10 5 5 17
119 บ้านคงคาล้อม 2 8 2 1 12
120 สุนทราภิบาล 2 7 1 1 10
121 บ้านทุ่งใคร 2 5 2 4 9
122 ราชประชานุเคราะห์ 7 2 5 2 2 9
123 บ้านแสงวิมาน 2 3 2 2 7
124 วัดเทพมงคล 2 3 2 0 7
125 วัดรามแก้ว 2 2 4 1 8
126 วัดเนกขัมมาราม 2 2 3 2 7
127 วัดทุ่งโพธิ์ 2 2 2 3 6
128 บ้านควนหนองหงส์ 2 2 2 1 6
129 วัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 2 2 1 3 5
130 บ้านห้วยโส 2 2 1 1 5
131 บ้านควนชิง 2 2 1 1 5
132 บ้านลากชาย 2 2 0 0 4
133 วัดคงคาวดี 2 2 0 0 4
134 วัดปากแพรก 2 1 2 2 5
135 บ้านหน้าศาล 2 1 2 1 5
136 วัดบางด้วน 2 1 2 0 5
137 วัดปิยาราม 2 1 1 0 4
138 บ้านนำทรัพย์ 2 1 0 0 3
139 วัดป่าระกำ 2 1 0 0 3
140 บ้านคอพรุ 2 1 0 0 3
141 วัดบางตะพาน 2 1 0 0 3
142 บ้านโก้งโค้ง 2 0 2 1 4
143 วัดฉิมหลา 2 0 1 0 3
144 วัดบางทองคำ 2 0 1 0 3
145 วัดบางพระ 2 0 1 0 3
146 วัดบ้านใหม่บน 2 0 0 1 2
147 บ้านชายควน 2 0 0 0 2
148 บ้านตูล 2 0 0 0 2
149 บ้านปลายราง 2 0 0 0 2
150 วัดกาโห่ใต้ 1 4 1 0 6
151 สหมิตรวิทยา 1 4 0 0 5
152 วัดควนเถียะ 1 3 5 3 9
153 บ้านไสหินตั้ง 1 3 4 1 8
154 บ้านขอนหาด 1 3 1 2 5
155 ชุมชนวัดบางบูชา 1 2 4 3 7
156 บ้านบางมูลนาก 1 2 1 0 4
157 วัดสว่างอารมณ์ 1 2 1 0 4
158 บ้านท่าเจริญ 1 2 0 0 3
159 วัดโคกสูง 1 2 0 0 3
160 วัดโคกทราง 1 2 0 0 3
161 วัดปากตรง 1 1 2 1 4
162 วัดพระอานนท์ 1 1 1 1 3
163 วัดทายิการาม 1 1 1 0 3
164 บ้านห้วยไม้แก่น 1 1 1 0 3
165 บ้านเกาะสุด 1 1 1 0 3
166 วัดควนเคร็ง 1 1 1 0 3
167 บ้านด่าน 1 1 0 2 2
168 วัดเทพนมเชือด 1 1 0 1 2
169 วัดรักขิตวัน 1 1 0 0 2
170 บ้านใสถิน 1 1 0 0 2
171 วัดอัฒฑศาสนาราม 1 1 0 0 2
172 บ้านหัวปอ 1 1 0 0 2
173 อนุบาลพรธิรา 1 1 0 0 2
174 วัดขนาบนาก 1 0 3 2 4
175 วัดพระบาท 1 0 2 0 3
176 อนุบาลเพชรทวี 1 0 2 0 3
177 วัดบ้านเนิน 1 0 1 0 2
178 วัดป่าระกำเหนือ 1 0 1 0 2
179 โคกครามพิชากร 1 0 1 0 2
180 วัดควนเกย 1 0 0 1 1
181 วัดท้ายทะเล 1 0 0 1 1
182 บ้านหนองบัว 1 0 0 1 1
183 วัดแจ้ง 1 0 0 1 1
184 วัดหงส์แก้ว 1 0 0 0 1
185 วัดร่อนนา 1 0 0 0 1
186 วัดสำนักขัน 1 0 0 0 1
187 ต.ช.ด.บ้านควนมีชัย 1 0 0 0 1
188 บ้านควนโตน 1 0 0 0 1
189 บ้านเกาะทวด 1 0 0 0 1
190 วัดธงทอง 1 0 0 0 1
191 วัดโบสถ์ 1 0 0 0 1
192 อนุบาลลูกแก้ว 1 0 0 0 1
193 วัดบางคุระ 0 4 6 2 10
194 บ้านเนินธัมมัง 0 4 3 0 7
195 บ้านบางลึก 0 4 1 1 5
196 บ้านชายทะเล 0 3 3 2 6
197 วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 0 3 2 0 5
198 บ้านเขาน้อย 0 3 1 1 4
199 บ้านวังหอน 0 2 2 3 4
200 บ้านเกาะทัง 0 2 2 0 4
201 วัดสระแก้ว 0 2 2 0 4
202 บำรุงวิทยา 0 2 0 1 2
203 วัดท่าเสม็ด 0 1 1 1 2
204 บ้านบางวัง 0 1 1 1 2
205 วัดปากระวะ 0 1 1 1 2
206 บ้านหนองมาก 0 1 1 0 2
207 วัดโคกคราม 0 1 1 0 2
208 บ้านควนมุด 0 1 1 0 2
209 บ้านท่าเตียน 0 1 0 1 1
210 วัดดอนผาสุก 0 1 0 1 1
211 วัดดอนมะปราง 0 1 0 1 1
212 บ้านศาลาแก้ว 0 1 0 0 1
213 วัดคลองน้อย 0 1 0 0 1
214 วัดมหิสสราราม 0 1 0 0 1
215 วัดสระเกษ 0 1 0 0 1
216 วัดทาบทอง 0 0 3 0 3
217 ชุมชนวัดมัชฌิมเขตชลาราม 0 0 1 2 1
218 วัดอิมอญ 0 0 1 2 1
219 วัดควนยาว 0 0 1 0 1
220 วัดท่าเสริม 0 0 1 0 1
221 ทิพย์กองลาสวิทยา 0 0 1 0 1
222 บ้านท่าไทร 0 0 1 0 1
223 บ้านพรุบัว 0 0 1 0 1
224 บ้านศาลาทวดทอง 0 0 1 0 1
225 บ้านหนองกก 0 0 1 0 1
226 วัดคลองขยัน 0 0 1 0 1
227 วัดบางมะขาม 0 0 1 0 1
228 วัดแหลมตะลุมพุก 0 0 1 0 1
229 บ้านลานนา 0 0 0 1 0
230 บางฉนาก 0 0 0 1 0
231 บ้านคอกวัว 0 0 0 1 0
232 บ้านทุ่งโป๊ะ 0 0 0 1 0
233 วัดชะอวด 0 0 0 1 0
234 วัดดอนรักษา 0 0 0 1 0
235 วัดบ้านราม 0 0 0 1 0
236 วัดปากบางท่าพญา 0 0 0 1 0
237 วัดมัชฌิมภูผา 0 0 0 1 0
238 วัดเหมก 0 0 0 0 0
239 บ้านบางตะลุมพอ 0 0 0 0 0
240 ร่อนพิบูลย์วิทยา 0 0 0 0 0
241 วัดรัตนาราม 0 0 0 0 0
รวม 852 460 334 286 1,932