หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านชะอวด 45 26 63.41% 6 14.63% 5 12.2% 4 9.76% 41
2 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 50 23 53.49% 6 13.95% 8 18.6% 6 13.95% 43
3 โรงเรียนดรุณศึกษา 39 22 56.41% 9 23.08% 4 10.26% 4 10.26% 39
4 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 39 21 56.76% 13 35.14% 1 2.7% 2 5.41% 37
5 โรงเรียนบ้านกลอง 30 18 60% 8 26.67% 2 6.67% 2 6.67% 30
6 โรงเรียนวัดสามัคยาราม 36 18 54.55% 6 18.18% 4 12.12% 5 15.15% 33
7 โรงเรียนบ้านปากเชียร 40 17 47.22% 10 27.78% 3 8.33% 6 16.67% 36
8 โรงเรียนวัดบางไทร 26 17 65.38% 3 11.54% 6 23.08% 0 0% 26
9 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 27 16 72.73% 3 13.64% 1 4.55% 2 9.09% 22
10 โรงเรียนวัดโคกพิกุล 33 15 62.5% 4 16.67% 2 8.33% 3 12.5% 24
11 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา 33 14 48.28% 8 27.59% 4 13.79% 3 10.34% 29
12 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 21 13 65% 3 15% 3 15% 1 5% 20
13 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 15 13 86.67% 2 13.33% 0 0% 0 0% 15
14 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ 33 12 40% 8 26.67% 3 10% 7 23.33% 30
15 โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 26 12 48% 5 20% 6 24% 2 8% 25
16 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 28 12 42.86% 5 17.86% 5 17.86% 6 21.43% 28
17 โรงเรียนบ้านบางพระ 26 12 48% 4 16% 5 20% 4 16% 25
18 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 29 11 44% 10 40% 1 4% 3 12% 25
19 โรงเรียนวัดหนา 30 9 30% 7 23.33% 7 23.33% 7 23.33% 30
20 โรงเรียนบ้านบางโหนด 15 9 60% 3 20% 3 20% 0 0% 15
21 โรงเรียนบ้านห้วยหาร 24 9 50% 1 5.56% 3 16.67% 5 27.78% 18
22 โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 12 9 81.82% 1 9.09% 0 0% 1 9.09% 11
23 โรงเรียนวัดจิกพนม 17 9 69.23% 0 0% 0 0% 4 30.77% 13
24 โรงเรียนวัดวังกลม 10 9 90% 0 0% 0 0% 1 10% 10
25 โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ 15 8 53.33% 4 26.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
26 โรงเรียนวัดปลายสระ 17 8 50% 4 25% 0 0% 4 25% 16
27 โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 13 8 61.54% 2 15.38% 2 15.38% 1 7.69% 13
28 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 13 8 61.54% 2 15.38% 1 7.69% 2 15.38% 13
29 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม 12 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
30 โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) 17 8 53.33% 1 6.67% 2 13.33% 4 26.67% 15
31 โรงเรียนหลวงครูวิทยา 21 7 33.33% 7 33.33% 3 14.29% 4 19.05% 21
32 โรงเรียนวัดหอยกัน 17 7 43.75% 6 37.5% 3 18.75% 0 0% 16
33 โรงเรียนบ้านกุมแป 12 7 63.64% 1 9.09% 2 18.18% 1 9.09% 11
34 โรงเรียนวัดวังฆ้อง 12 7 58.33% 1 8.33% 1 8.33% 3 25% 12
35 โรงเรียนทัศนาวลัย 12 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
36 โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 11 7 70% 1 10% 0 0% 2 20% 10
37 โรงเรียนวัดปากควน 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
38 โรงเรียนวัดควนใส 12 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
39 โรงเรียนวัดควนป้อม 9 7 77.78% 0 0% 1 11.11% 1 11.11% 9
40 โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 19 6 37.5% 7 43.75% 3 18.75% 0 0% 16
41 โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 16 6 42.86% 5 35.71% 1 7.14% 2 14.29% 14
42 โรงเรียนวัดท้ายโนต 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
43 โรงเรียนดรุณศึกษา 2 15 6 40% 3 20% 5 33.33% 1 6.67% 15
44 โรงเรียนแพทยกิจพิทยา 22 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
45 โรงเรียนบ้านตรอกแค 17 6 46.15% 2 15.38% 5 38.46% 0 0% 13
46 โรงเรียนวัดแดง 13 6 46.15% 2 15.38% 1 7.69% 4 30.77% 13
47 โรงเรียนบ้านหัวลำพู 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
48 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 14 6 54.55% 1 9.09% 2 18.18% 2 18.18% 11
49 โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 10 6 60% 1 10% 2 20% 1 10% 10
50 โรงเรียนบ้านควนเงิน 18 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
51 โรงเรียนบ้านลำคลอง 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
52 โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
53 โรงเรียนวัดไม้เสียบ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
54 โรงเรียนวัดบางศาลา 11 6 66.67% 0 0% 3 33.33% 0 0% 9
55 โรงเรียนบ้านนางหลง 12 6 54.55% 0 0% 2 18.18% 3 27.27% 11
56 โรงเรียนวัดควนชะลิก 24 5 23.81% 8 38.1% 3 14.29% 5 23.81% 21
57 โรงเรียนวัดสมควร 12 5 41.67% 5 41.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
58 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 13 5 45.45% 5 45.45% 0 0% 1 9.09% 11
59 โรงเรียนบ้านควนมิตร 22 5 35.71% 4 28.57% 2 14.29% 3 21.43% 14
60 โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง 16 5 35.71% 3 21.43% 3 21.43% 3 21.43% 14
61 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 11 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
62 โรงเรียนวัดโคกยาง 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
63 โรงเรียนบ้านหนองบอน 10 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
64 โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 12 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
65 โรงเรียนบ้านบางน้อย 18 5 45.45% 2 18.18% 0 0% 4 36.36% 11
66 โรงเรียนบ้านอายเลา 14 5 50% 2 20% 0 0% 3 30% 10
67 โรงเรียนเขาพระทอง 12 5 45.45% 1 9.09% 3 27.27% 2 18.18% 11
68 โรงเรียนวัดอู่แก้ว 9 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
69 โรงเรียนวัดคันธมาลี 9 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
70 โรงเรียนวัดบางทวด 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
71 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
72 โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
73 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 5 31.25% 0 0% 4 25% 7 43.75% 16
74 โรงเรียนบ้านดอนทราย 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
75 โรงเรียนวัดทะเลปัง 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
76 โรงเรียนวัดสระ 26 4 16% 10 40% 6 24% 5 20% 25
77 โรงเรียนวัดสระโพธิ์ 32 4 16% 6 24% 9 36% 6 24% 25
78 โรงเรียนบ้านหนองหิน 16 4 30.77% 6 46.15% 1 7.69% 2 15.38% 13
79 โรงเรียนบ้านลำหัก 12 4 33.33% 4 33.33% 4 33.33% 0 0% 12
80 โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ 14 4 33.33% 4 33.33% 1 8.33% 3 25% 12
81 โรงเรียนวัดหน้าสตน 17 4 25% 3 18.75% 5 31.25% 4 25% 16
82 โรงเรียนบ้านท่าไทร 12 4 33.33% 3 25% 5 41.67% 0 0% 12
83 โรงเรียนวัดเกาะจาก 23 4 25% 3 18.75% 4 25% 5 31.25% 16
84 โรงเรียนบ้านควนรุย 11 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
85 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
86 โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 10 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
87 โรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
88 โรงเรียนวัดบ้านด่าน 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
89 โรงเรียนพิบูลยารามมิตรภาพ 232 11 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 3 27.27% 11
90 โรงเรียนวัดหนองจิก 12 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
91 โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
92 โรงเรียนวัดบ่อล้อ 13 4 30.77% 1 7.69% 4 30.77% 4 30.77% 13
93 โรงเรียนวัดวัวหลุง 10 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
94 โรงเรียนชะอวดวิทยา 8 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
95 โรงเรียนวัดธาราวง 7 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
96 โรงเรียนวัดบูรณาวาส 7 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
97 โรงเรียนบ้านปากพรุ 8 4 50% 0 0% 0 0% 4 50% 8
98 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
99 โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 6 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
100 โรงเรียนบ้านไสขาม 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
101 โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 17 3 20% 9 60% 2 13.33% 1 6.67% 15
102 โรงเรียนสุนทราภิบาล 14 3 25% 7 58.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
103 โรงเรียนวัดบางคุระ 17 3 20% 4 26.67% 6 40% 2 13.33% 15
104 โรงเรียนบ้านนา 13 3 23.08% 4 30.77% 6 46.15% 0 0% 13
105 โรงเรียนวัดเทพมงคล 9 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
106 โรงเรียนบ้านป่าแชง 10 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 9
107 โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 10 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 10
108 โรงเรียนบ้านห้วยโส 8 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
109 โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 8 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
110 โรงเรียนวัดบ่อโพง 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
111 โรงเรียนบ้านหัวไทร 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
112 โรงเรียนวัดทวยเทพ 8 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
113 โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
114 โรงเรียนบ้านโคกทราย 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
115 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
116 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นมิตรภาพที่112 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
117 โรงเรียนวัดแหลม 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
118 โรงเรียนวัดหงส์แก้ว 8 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
119 โรงเรียนบ้านหอยราก 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
120 โรงเรียนบ้านวังใส 6 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
121 โรงเรียนหนองนนทรี 6 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
122 โรงเรียนบ้านบางแรด 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
123 โรงเรียนวัดปากเหมือง 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
124 โรงเรียนวัดสามแพรก 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
125 โรงเรียนวัดสุขุม 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
126 โรงเรียนบ้านทุ่งใคร 14 2 15.38% 5 38.46% 2 15.38% 4 30.77% 13
127 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 11 2 18.18% 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 11
128 โรงเรียนบ้านบางลึก 8 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
129 โรงเรียนบ้านแสงวิมาน 10 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
130 โรงเรียนวัดรามแก้ว 9 2 22.22% 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 9
131 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 13 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 9
132 โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ 9 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 9
133 โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
134 โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 8 2 25% 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 8
135 โรงเรียนบ้านควนชิง 7 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
136 โรงเรียนบ้านลากชาย 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
137 โรงเรียนวัดคงคาวดี 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
138 โรงเรียนวัดปากแพรก 9 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
139 โรงเรียนบ้านหน้าศาล 7 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
140 โรงเรียนวัดปากตรง 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
141 โรงเรียนวัดบางด้วน 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
142 โรงเรียนวัดปิยาราม 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
143 โรงเรียนบ้านคอพรุ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
144 โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
145 โรงเรียนวัดบางตะพาน 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
146 โรงเรียนวัดป่าระกำ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
147 โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
148 โรงเรียนวัดฉิมหลา 5 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
149 โรงเรียนวัดบางทองคำ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
150 โรงเรียนวัดบางพระ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
151 โรงเรียนวัดบ้านใหม่บน 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
152 โรงเรียนบ้านชายควน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนบ้านตูล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านปลายราง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง 10 1 10% 6 60% 3 30% 0 0% 10
156 โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ 7 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
157 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 6 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
158 โรงเรียนวัดควนเถียะ 12 1 8.33% 3 25% 5 41.67% 3 25% 12
159 โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง 9 1 11.11% 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 9
160 โรงเรียนบ้านขอนหาด 7 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
161 โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา 11 1 10% 2 20% 4 40% 3 30% 10
162 โรงเรียนบ้านบางมูลนาก 6 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
163 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
164 โรงเรียนวัดโคกทราง 5 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
165 โรงเรียนบ้านท่าเจริญ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
166 โรงเรียนวัดโคกสูง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
167 โรงเรียนวัดพระอานนท์ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
168 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
169 โรงเรียนวัดทายิการาม 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
170 โรงเรียนบ้านเกาะสุด 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
171 โรงเรียนวัดควนเคร็ง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
172 โรงเรียนบ้านด่าน 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
173 โรงเรียนวัดเทพนมเชือด 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
174 โรงเรียนบ้านใสถิน 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
175 โรงเรียนวัดรักขิตวัน 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
176 โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
177 โรงเรียนบ้านม่วงงาม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
178 โรงเรียนบ้านหัวปอ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
179 โรงเรียนอนุบาลพรธิรา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
180 โรงเรียนวัดขนาบนาก 6 1 16.67% 0 0% 3 50% 2 33.33% 6
181 โรงเรียนวัดพระบาท 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
182 โรงเรียนอนุบาลเพชรทวี 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
183 โรงเรียนวัดบ้านเนิน 4 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
184 โรงเรียนวัดป่าระกำเหนือ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
185 โรงเรียนโคกครามพิชากร 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
186 โรงเรียนบ้านลานนา 4 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
187 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
188 โรงเรียนวัดควนเกย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
189 โรงเรียนวัดท้ายทะเล 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
190 โรงเรียนวัดแจ้ง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
191 โรงเรียนวัดสำนักขัน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนต.ช.ด.บ้านควนมีชัย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านควนโตน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านบางปรง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนบ้านเกาะทวด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนวัดธงทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
197 โรงเรียนวัดร่อนนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
198 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
199 โรงเรียนอนุบาลลูกแก้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
200 โรงเรียนบ้านชายทะเล 9 0 0% 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 9
201 โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 6 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
202 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
203 โรงเรียนบ้านวังหอน 9 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 7
204 โรงเรียนบ้านเกาะทัง 5 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
205 โรงเรียนวัดสระแก้ว 5 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
206 โรงเรียนบำรุงวิทยา 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
207 โรงเรียนวัดท่าเสม็ด 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
208 โรงเรียนบ้านบางวัง 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
209 โรงเรียนวัดปากระวะ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
210 โรงเรียนบ้านหนองมาก 5 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
211 โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
212 โรงเรียนวัดโคกคราม 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
213 โรงเรียนบ้านควนมุด 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
214 โรงเรียนบ้านท่าเตียน 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
215 โรงเรียนวัดดอนผาสุก 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
216 โรงเรียนวัดดอนมะปราง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
217 โรงเรียนวัดคลองน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
218 โรงเรียนวัดมหิสสราราม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
219 โรงเรียนวัดสระเกษ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
220 โรงเรียนวัดทาบทอง 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
221 โรงเรียนชุมชนวัดมัชฌิมเขตชลาราม 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
222 โรงเรียนวัดอิมอญ 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
223 โรงเรียนวัดควนยาว 3 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
224 โรงเรียนวัดท่าเสริม 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
225 โรงเรียนทิพย์กองลาสวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
226 โรงเรียนบ้านท่าไทร 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
227 โรงเรียนบ้านพรุบัว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
228 โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
229 โรงเรียนบ้านหนองกก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
230 โรงเรียนวัดคลองขยัน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
231 โรงเรียนวัดบางมะขาม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
232 โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
233 โรงเรียนบางฉนาก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
234 โรงเรียนบ้านคอกวัว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
235 โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
236 โรงเรียนวัดชะอวด 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
237 โรงเรียนวัดดอนรักษา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
238 โรงเรียนวัดบ้านราม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
239 โรงเรียนวัดปากบางท่าพญา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
240 โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
241 โรงเรียนวัดเหมก 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
242 โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
243 โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
244 โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10
จิติพร โพธิการ 098-2702661 & อภัย ตรีเภรี 082-5315396Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]