หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมวิชาการ เปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สนามหน้า อบต. นาหมอบุญ อำภอจุฬาภรณ์
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน .กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 4 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 3 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 4 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 4 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 4 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
-
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 เวทีกลาง 5 ก.ย. 2557 10.30-11.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 เวทีกลาง 5 ก.ย. 2557 13.00-13.40
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 5 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 3 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 4 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 4 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 4 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 3 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
18 742 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ป.1-ม.3 สนามหน้า อบต. นาหมอบุญ อ. จุฬาภรณ์ 5 ก.ย. 2557
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10
จิติพร โพธิการ 098-2702661 & อภัย ตรีเภรี 082-5315396Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]