หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมวิชาการ เปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สนามหน้า อบต. นาหมอบุญ อำภอจุฬาภรณ์
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน .กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านอายเลา ห้อง 111-114 3 ก.ย. 2557 09.00-16.30 ลงทะเบียน 08.00-09.00 น.
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอายเลา ห้อง 311-312 3 ก.ย. 2557 09.00-16.30 ลงทะเบียน 08.00-09.00 น.
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านอายเลา ห้อง 111 4 ก.ย. 2557 09.00-16.30 ลงทะเบียน 08.00-09.00 น.
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอายเลา ห้อง 112 4 ก.ย. 2557 09.00-16.30 ลงทะเบียน 08.00-09.00 น.
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านอายเลา ห้อง 311 4 ก.ย. 2557 09.00-16.30 ลงทะเบียน 08.00-09.00 น.
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอายเลา ห้อง 312 4 ก.ย. 2557 09.00-16.30 ลงทะเบียน 08.00-09.00 น.
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านอายเลา อาคารอเนกประสงค์ 4 ก.ย. 2557 09.00-16.30 ลงทะเบียน 08.00-09.00 น.
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอายเลา อาคารอเนกประสงค์ 4 ก.ย. 2557 09.00-16.30 ลงทะเบียน 08.00-09.00 น.
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านอายเลา อาคารอเนกประสงค์ 3 ก.ย. 2557 12.30-16.30 ลงทะเบียน 08.00-09.00 น.
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอายเลา อาคารอเนกประสงค์ 3 ก.ย. 2557 12.30-16.30 ลงทะเบียน 08.00-09.00 น.
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงยิมฯโรงเรียนชุมชนสุวรรณรังษี 4 ก.ย. 2557 09.00-16.30 ลงทะเบียน 08.00-09.00 น.
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงยิมฯโรงเรียนชุมชนสุวรรณรังษี 4 ก.ย. 2557 09.00-16.30 ลงทะเบียน 08.00-09.00 น.
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงยิมฯโรงเรียนชุมชนสุวรรณรังษี 4 ก.ย. 2557 09.00-16.30 ลงทะเบียน 08.00-09.00 น.
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงยิมฯโรงเรียนชุมชนสุวรรณรังษี 5 ก.ย. 2557 09.00-16.30 ลงทะเบียน 08.00-09.00 น.
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงยิมฯโรงเรียนชุมชนสุวรรณรังษี 5 ก.ย. 2557 09.00-16.30 ลงทะเบียน 08.00-09.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10
จิติพร โพธิการ 098-2702661 & อภัย ตรีเภรี 082-5315396Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]