หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สนามหน้า อบต. นาหมอบุญ อ. จุฬาภรณ์ นายสุรทิน ทิพย์อักษร   0873414142
2 เวที Child Chow นางสาวยุพา จินาเจือ  
3 เวทีกลาง นางวรวรรณ สังสัพพันธ์  
4 โรงยิมฯโรงเรียนชุมชนสุวรรณรังษี  
5 โรงเรียนทัศนาวลัย นายสุวิทย์ เจริญเฉลิมศักดิ์   0816937758
6 โรงเรียนบ้านคอกวัว นายภัคพงศ์ แก้วมณี   0872841450
7 โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ นายชวนิตย์ นาคะสรรค์   0899858270
8 โรงเรียนบ้านอายเลา นาบคำนึง เชื้อสกุล   0819782798
9 โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ นายสุจินต์ แก้วกับเพชร   0812716252
10 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ นางจารุวรรณ รักษ์กำเนิด   0866848526
11 โรงเรียนวัดวังฆ้อง นางเยาวมาลย์ มะเดโช   0954198153
12 โรงเรียนวัดสมควร นายโสภณ ไชยรักษา   0895936967
13 โรงเรียนวัดสำนักขัน นางเมธาพร นาคะสรรค์   0894708935
14 โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ นายพิเชษฐ เชาวลิต   0878849615

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10
จิติพร โพธิการ 098-2702661 & อภัย ตรีเภรี 082-5315396Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]