กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดทุ่งนาใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 องค์การสวนยาง 3 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 จุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
5 ชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
6 ธนรัตน์อุปถัมภ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
7 บ้านกุยเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
8 บ้านคลองกุย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
9 บ้านนาพา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
10 บ้านวังตลับ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
11 บ้านไร่มุสลิม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
12 พรรณราชลเขต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
13 วัดคงคาเจริญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
14 วัดลำนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
15 วัดหน้าเขา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
16 วัดเสม็ดจวน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
17 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ
2 จุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สมสรร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
5 ชุมชนบ้านสี่แยก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
6 บ้านปากน้ำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
7 บ้านไสส้าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
8 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
9 วัดมังคลาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
10 วัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
11 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดไม้เรียง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ
2 สมสรร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปากแพรก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 จุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
6 ชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
7 ชุมชนบ้านสี่แยก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
8 บ้านคลองกุย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
9 บ้านทะเลสองห้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
10 บ้านวังตลับ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
11 บ้านหนองเจ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
12 บ้านหนองใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
13 บ้านหาดทรายแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
14 บ้านโคกมะขาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
15 บ้านไร่มุสลิม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
16 บ้านไสยาสน์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
17 บ้านไสส้าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
18 ประชาอุทิศมูลนิธิ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
19 วัดทุ่งนาใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
20 วัดมังคลาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
21 วัดลำนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
22 วัดหาดสูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
23 วัดเสม็ดจวน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
24 วัดโคกเมรุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
25 วิทยานุเคราะห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
26 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
27 สุมณฑาศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
28 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 องค์การสวนยาง 3 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
4 ชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
5 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
6 บ้านบนควน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
7 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
8 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หมู่บ้านป่าไม้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สมสรร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 67 ทองแดง 4
5 องค์การสวนยาง 3 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 66 ทองแดง 5
6 ชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
7 ชุมชนบ้านสี่แยก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
8 บ้านปากน้ำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
9 บ้านหนองใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
10 บ้านไสส้าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
11 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
12 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
13 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดทุ่งนาใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สมสรร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 67 ทองแดง 4
5 องค์การสวนยาง 3 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 66 ทองแดง 5
6 จุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
7 ชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
8 ชุมชนบ้านสี่แยก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
9 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
10 ธนรัตน์อุปถัมภ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
11 บ้านคลองกุย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
12 บ้านทะเลสองห้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
13 บ้านปากน้ำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
14 บ้านวังตลับ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
15 บ้านหนองเจ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
16 บ้านหนองใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
17 บ้านหาดทรายแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
18 บ้านไสส้าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
19 ประชาอุทิศมูลนิธิ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
20 ราชประชานุเคราะห์๑๙ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
21 วัดขนาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
22 วัดมังคลาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
23 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
24 วัดหน้าเขา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
25 วัดเสม็ดจวน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
4 ชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
5 บ้านคอกช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
6 บ้านทอนวังปราง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
7 บ้านบนควน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
8 บ้านหนองใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
9 บ้านไสส้าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
10 ราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
11 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
12 วัดประดิษฐาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
13 วัดมังคลาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
14 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
15 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดทุ่งนาใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82 ทอง 4
5 วัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81 ทอง 5
6 จุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
7 ชุมชนบ้านไทรห้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
8 ธนรัตน์อุปถัมภ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
9 บ้านคลองสาย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
10 บ้านทะเลสองห้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
11 บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
12 บ้านหนองใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
13 บ้านไสส้าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
14 ประชาอุทิศมูลนิธิ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
15 ราชประชานุเคราะห์๑๙ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
16 วัดขนาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
17 วัดมังคลาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
18 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
19 วัดลำนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
20 วัดเสม็ดจวน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
21 วัดโคกหาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
22 สุมณฑาศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งกรวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเกาะขวัญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบางตะเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 0 เข้าร่วม

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบางตะเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบางตะเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86.8 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสระนางมโนราห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดมังคลาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองเจ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77 เงิน 4
5 วัดสามัคคีนุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75.4 เงิน 5
6 บ้านทะเลสองห้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 72.4 เงิน 6
7 บ้านเขาตาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68.6 ทองแดง 7
8 วัดเกาะสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 66.8 ทองแดง 8
9 ธนรัตน์อุปถัมภ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65.6 ทองแดง 9
10 เจริญวิทย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 63.6 ทองแดง 10
11 บ้านคลองปีก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 57.8 เข้าร่วม 11
12 ประชาอุทิศมูลนิธิ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 56 เข้าร่วม 12
13 ชุมชนบ้านสี่แยก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
14 บ้านกรุงหยันใต้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสามัคคีธรรม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดไม้เรียง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหาดทรายแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดวังหีบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแพรกกลาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82.06 ทอง 4
5 บ้านควนอวดพัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80.88 ทอง 5
6 วัดลำนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 79.63 เงิน 6
7 ชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76.38 เงิน 7
8 วัดสวนขัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 70 เงิน 8
9 บ้านสามัคคีธรรม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69.19 ทองแดง 9
10 วัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68.56 ทองแดง 10
11 บ้านบางตะเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68.25 ทองแดง 11
12 องค์การสวนยาง 3 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 67.25 ทองแดง 12
13 บ้านคลองโอม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 66.44 ทองแดง 13
14 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65.25 ทองแดง 14
15 วัดทุ่งนาใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 64.31 ทองแดง 15
16 บ้านหน้าเขา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 64 ทองแดง 16
17 จุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 62.31 ทองแดง 17
18 บ้านจำปา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 62.06 ทองแดง 18
19 เจริญมิตร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 61.13 ทองแดง 19
20 ประชาอุทิศมูลนิธิ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 59.44 เข้าร่วม 20
21 วัดเกาะสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 57.63 เข้าร่วม 21
22 บ้านโคกมะขาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 57.44 เข้าร่วม 22
23 บ้านห้วยทรายขาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 55.75 เข้าร่วม 23
24 ไพบูลย์วิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 55.19 เข้าร่วม 24
25 วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 53.88 เข้าร่วม 25
26 ธนรัตน์อุปถัมภ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 53.56 เข้าร่วม 26
27 บ้านนาท่อม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 48.13 เข้าร่วม 27
28 วัดก้างปลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

วิทยาศาสตร์
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดมังคลาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86.64 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสระนางมโนราห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดท่ายาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสามัคคีธรรม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 91 ทอง 4
5 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 89 ทอง 5
6 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 64 ทองแดง 6

การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาปราน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านควนประชาสรรค์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 88 ทอง 4
5 พรรณราชลเขต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 87 ทอง 5
6 บ้านนาตาแย้ม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86 ทอง 6
7 วัดทะเลมิตรภาพที่ 151 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86 ทอง 6
8 บ้านพรุวง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84 ทอง 8
9 ชุมชนบ้านหน้าเขา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 79 เงิน 9
10 เจริญวิทย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน 10
11 บ้านหนองยาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77 เงิน 11
12 ราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77 เงิน 11
13 วัดมังคลาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76 เงิน 13
14 บ้านคลองงา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 14
15 วัดควนยูง ฉวาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 14
16 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 74 เงิน 16
17 บ้านควนประ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 74 เงิน 16
18 วัดควนสูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 74 เงิน 16
19 หมู่บ้านป่าไม้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 74 เงิน 16
20 ชุมชนบ้านสี่แยก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งกรวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหน้าเขา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองเจ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85.5 ทอง 4
5 วัดสามัคคีนุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84 ทอง 5
6 เสริมปัญญา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82 ทอง 6
7 เจริญวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง 7
8 ชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 79 เงิน 8
9 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน 9
10 ชุมชนบ้านหน้าเขา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77 เงิน 10
11 เจริญวิทย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76 เงิน 11
12 บ้านนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 12
13 วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 74.5 เงิน 13
14 บ้านสระนางมโนราห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 74 เงิน 14
15 สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 73 เงิน 15
16 ชุมชนวัดสำโรง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 72 เงิน 16
17 วัดมังคลาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 71.5 เงิน 17
18 บ้านนาโพธิ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 18
19 วัดควนกอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 67.5 ทองแดง 19
20 ประชาอุทิศมูลนิธิ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 67 ทองแดง 20
21 วัดโคกหาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 66 ทองแดง 21
22 ราชประชานุเคราะห์๑๙ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 64.25 ทองแดง 22
23 ราชเวชพิศาล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเขาโร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดอัมพวัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง 4
5 วัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง 4
6 วัดกะเปียด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านควนประชาสรรค์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดอัมพวัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86 ทอง 4
5 ราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86 ทอง 4
6 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง 6
7 วัดกะเปียด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง 6
8 วัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง 6
9 วัดวังหีบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง 6
10 วัดมังคลาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดมังคลาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเขากลาย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านชายคลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดท่ายาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดลำนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 73 เงิน 4
5 บ้านบ่อปลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 72 เงิน 5
6 บ้านคลองตูก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69 ทองแดง 6
7 จุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 66 ทองแดง 7
8 หมู่บ้านป่าไม้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65 ทองแดง 8
9 บ้านแพรกกลาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
10 ราชประชานุเคราะห์๑๙ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
11 วัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
12 วัดหน้าเขา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งกรวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 92.6 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 จุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 83.8 ทอง 4
5 บ้านนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 83.3 ทอง 5
6 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 83.25 ทอง 6
7 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82.8 ทอง 7
8 วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80.6 ทอง 8
9 วัดโคกหาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80.2 ทอง 9
10 บ้านไสส้าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78.2 เงิน 10
11 วัดมังคลาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76 เงิน 11
12 วัดประดิษฐาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 60 ทองแดง 12

คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านจำปา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เจริญวิทย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 66 ทองแดง 4
5 ราชประชานุเคราะห์๑๙ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 57 เข้าร่วม 5
6 บ้านหน้าเขา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 56 เข้าร่วม 6
7 ชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 53 เข้าร่วม 7
8 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 49 เข้าร่วม 8
9 บ้านปากแพรก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 46 เข้าร่วม 9
10 พรรณราชลเขต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 45 เข้าร่วม 10
11 วัดท่ายาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 42 เข้าร่วม 11
12 บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 37 เข้าร่วม 12
13 วัดเทวสิทธิ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 34 เข้าร่วม 13
14 ราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 31 เข้าร่วม 14
15 บ้านสระนางมโนราห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 27 เข้าร่วม 15
16 วัดเสม็ดจวน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 27 เข้าร่วม 15
17 จุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 26 เข้าร่วม 17

การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเขาโร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดควนส้าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 88 ทอง 4
5 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง 5
6 องค์การสวนยาง 3 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84 ทอง 6
7 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดธรรมเผด็จ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบ่อปลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดควนสูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 87 ทอง 4
5 บ้านนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง 5
6 บ้านหนองคล้า สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 83 ทอง 6
7 บ้านบางรูป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81 ทอง 7
8 บ้านหนองเจ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน 8
9 วัดกะเปียด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76 เงิน 9
10 วัดนิคมคีรี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 10
11 บ้านวังยวน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 11
12 สุมณฑาศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 66 ทองแดง 12
13 อนุบาลวงศ์สวัสดิ์พัฒนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65 ทองแดง 13
14 ชุมชนบ้านปากเสียว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
15 บ้านนาท่อม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบางตะเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเขาโร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 72 เงิน 4

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไสโคกเกาะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบนควน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดท่ายาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านเกาะขวัญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 79 เงิน 5
6 บ้านน้ำตก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน 6
7 บ้านบางตะเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน 6
8 องค์การสวนยาง 1 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน 6
9 บ้านหนองใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 9
10 บ้านคอกช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 71 เงิน 10
11 ชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 60 ทองแดง 11
12 บ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 60 ทองแดง 11
13 บ้านทอนวังปราง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 60 ทองแดง 11
14 บ้านนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 60 ทองแดง 11
15 บ้านนาพา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 60 ทองแดง 11
16 บ้านวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 60 ทองแดง 11
17 บ้านสระนางมโนราห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 60 ทองแดง 11
18 บ้านแพรกกลาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 60 ทองแดง 11
19 บ้านไสส้าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 60 ทองแดง 11
20 บ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 60 ทองแดง 11
21 ราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 60 ทองแดง 11
22 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 60 ทองแดง 11
23 วัดประดิษฐาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 60 ทองแดง 11
24 วัดวังขรี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 60 ทองแดง 11
25 วัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 60 ทองแดง 11
26 วัดเขาโร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 60 ทองแดง 11
27 วัดโคกหาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 60 ทองแดง 11
28 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 60 ทองแดง 11
29 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 60 ทองแดง 11