สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดจันดี 10 11 6 27 31 15 18 13 64
2 ชุมชนบ้านนาวา 10 7 5 22 27 25 9 12 61
3 วัดวังรีบุญเลิศ 7 7 2 16 28 2 11 7 41
4 สังวาลย์วิท ๗ 7 6 9 22 28 21 15 9 64
5 รัตนศึกษา 7 2 2 11 12 3 2 2 17
6 จุฬาภรณ์พิชญาคาร 5 5 2 12 15 8 5 5 28
7 หมู่บ้านป่าไม้ 5 3 1 9 8 17 7 6 32
8 บ้านคลองเสาเหนือ 4 6 5 15 17 8 5 3 30
9 บ้านทุ่งกรวด 4 4 2 10 13 9 6 3 28
10 วัดเขาโร 4 3 5 12 13 7 7 1 27
11 วัดควนสูง 4 2 4 10 10 6 1 3 17
12 บ้านนา 4 2 3 9 13 2 6 6 21
13 บ้านไร่มุสลิม 4 2 1 7 11 4 1 1 16
14 บ้านบางตะเภา 4 2 1 7 6 5 5 6 16
15 วัดไม้เรียง 4 1 2 7 10 4 3 1 17
16 บ้านสามัคคีธรรม 4 0 2 6 11 6 5 10 22
17 ตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 4 0 1 5 6 3 0 1 9
18 ชุมชนบ้านหน้าเขา 4 0 0 4 6 2 2 1 10
19 วัดลำนาว 3 5 2 10 15 10 5 2 30
20 บ้านควนประชาสรรค์ 3 4 4 11 12 6 4 3 22
21 บ้านปากน้ำ 3 4 1 8 9 9 6 3 24
22 วัดสามัคคีนุกูล 3 3 2 8 13 6 1 2 20
23 วัดธรรมเผด็จ 3 3 1 7 9 2 3 2 14
24 วัดหน้าเขา 3 2 3 8 15 7 7 5 29
25 ตันติวัตร 3 2 2 7 12 3 1 2 16
26 วัดมังคลาราม 3 2 1 6 10 10 14 8 34
27 ฉวาง 3 1 0 4 7 3 3 1 13
28 วัดทุ่งนาใหม่ 3 0 0 3 3 0 2 2 5
29 บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 2 4 4 10 17 7 7 6 31
30 บ้านน้ำพุ 2 4 2 8 7 7 7 8 21
31 วัดกะเปียด 2 3 3 8 8 7 16 12 31
32 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ 2 3 1 6 10 7 4 10 21
33 บ้านทะเลสองห้อง 2 3 0 5 10 4 4 1 18
34 เจริญวิทย์ 2 2 3 7 11 9 6 5 26
35 บ้านสระนางมโนราห์ 2 2 3 7 6 9 4 4 19
36 บ้านนาพา 2 2 0 4 3 3 3 2 9
37 ราชประชานุเคราะห์ ๖ 2 1 6 9 12 14 8 8 34
38 บ้านเกาะขวัญ 2 1 5 8 12 6 12 5 30
39 บ้านไสส้าน 2 1 2 5 7 11 7 2 25
40 บ้านทอนวังปราง 2 1 2 5 4 3 2 8 9
41 มนต์หทัย 2 1 1 4 6 5 4 0 15
42 ธนรัตน์อุปถัมภ์ 2 1 0 3 6 8 7 2 21
43 วัดโคกหาด 2 1 0 3 5 6 8 3 19
44 บ้านไสใหญ่ 2 0 2 4 4 6 10 6 20
45 ชุมชนวัดอัมพวัน 2 0 0 2 5 9 2 4 16
46 บ้านคลองโอม 2 0 0 2 4 5 4 1 13
47 บ้านหนองท่อม 2 0 0 2 3 0 3 0 6
48 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 3 1 5 8 5 5 3 18
49 บ้านคอกช้าง 1 3 1 5 5 10 6 9 21
50 วัดท่ายาง 1 1 3 5 10 11 6 8 27
51 บ้านบนควน 1 1 3 5 9 6 15 1 30
52 บ้านปากแพรก 1 1 3 5 4 1 2 6 7
53 บ้านโคกมะขาม 1 1 2 4 7 4 5 4 16
54 องค์การสวนยาง 3 1 1 1 3 6 3 5 1 14
55 บ้านกุยเหนือ 1 1 1 3 3 9 2 1 14
56 บ้านบ่อปลา 1 1 0 2 8 1 0 1 9
57 บ้านห้วยกลาง 1 1 0 2 4 3 7 2 14
58 วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 1 1 0 2 4 1 0 3 5
59 องค์การสวนยาง 2 1 1 0 2 4 1 0 1 5
60 สุมณฑาศึกษา 1 1 0 2 2 3 4 1 9
61 วัดกะโสม 1 1 0 2 2 2 3 3 7
62 วัดประดิษฐาราม 1 0 2 3 4 4 9 5 17
63 กาญจนศึกษา 1 0 1 2 4 2 3 2 9
64 บ้านหนองเจ 1 0 1 2 3 5 6 1 14
65 บ้านวังยาว 1 0 1 2 2 1 0 0 3
66 พรรณราชลเขต 1 0 0 1 5 4 2 4 11
67 ชุมชนบ้านปากเสียว 1 0 0 1 4 5 2 2 11
68 บ้านวังยวน 1 0 0 1 4 3 3 2 10
69 บ้านปลายรา 1 0 0 1 3 1 3 1 7
70 บ้านบ่อมอง 1 0 0 1 3 0 2 2 5
71 วัดหนองดี 1 0 0 1 2 1 1 3 4
72 ชุมชนบ้านไทรห้อง 1 0 0 1 1 6 4 7 11
73 วัดเพ็ญญาติ 1 0 0 1 1 2 0 0 3
74 บ้านนาปราน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านก่องาม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 0 5 0 5 7 3 2 6 12
77 บ้านชายคลอง 0 3 0 3 5 2 2 1 9
78 วัดควนส้าน 0 2 2 4 4 3 4 2 11
79 บ้านนาเส 0 2 1 3 5 2 3 4 10
80 วัดวังหีบ 0 2 1 3 4 6 3 1 13
81 เจริญวิทยา 0 2 0 2 4 2 5 0 11
82 บ้านคลองตูก 0 2 0 2 2 0 3 1 5
83 บ้านหนองใหญ่ 0 1 3 4 3 9 6 6 18
84 วิทยานุเคราะห์ 0 1 2 3 9 4 4 6 17
85 บ้านคลองจัง 0 1 2 3 4 5 1 1 10
86 สมสรร 0 1 2 3 1 2 4 5 7
87 บ้านนาโพธิ์ 0 1 1 2 3 3 6 3 12
88 บ้านหน้าเขา 0 1 1 2 3 2 1 2 6
89 บ้านนาตำเสา 0 1 1 2 3 1 2 2 6
90 วัดคงคาเจริญ 0 1 1 2 1 1 4 2 6
91 บ้านไสโคกเกาะ 0 1 0 1 6 3 10 3 19
92 วัดควนยูง 0 1 0 1 3 1 0 0 4
93 วัดเทวสิทธิ์ 0 1 0 1 2 4 3 5 9
94 บ้านจำปา 0 1 0 1 2 3 3 2 8
95 บ้านคุ้งวังวัว 0 1 0 1 2 2 0 0 4
96 บ้านโคกยาง 0 1 0 1 2 1 2 0 5
97 บ้านควนลำภู 0 1 0 1 2 1 1 3 4
98 บ้านนาพรุ 0 1 0 1 2 0 0 2 2
99 บ้านวังวัว 0 1 0 1 2 0 0 0 2
100 บ้านเหนือคลอง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
101 ราษฎร์ประชาอุทิศ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
102 บ้านหาดทรายแก้ว 0 1 0 1 1 3 2 0 6
103 วัดเกาะสระ 0 1 0 1 1 2 1 2 4
104 กาญจนศึกษาพัฒนาการ 0 1 0 1 1 1 1 2 3
105 บ้านพูน 0 1 0 1 1 1 1 1 3
106 บ้านควนประ 0 1 0 1 1 1 1 0 3
107 บ้านเขาวง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
108 สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 0 0 2 2 7 13 3 3 23
109 วัดขนาน 0 0 2 2 3 4 4 0 11
110 บ้านควนอวดพัน 0 0 2 2 3 0 1 0 4
111 วัดศิลาราย 0 0 2 2 2 0 3 0 5
112 วัดสุวรรณคีรี 0 0 2 2 1 2 2 1 5
113 ไสเตาอ้อย 0 0 1 1 6 0 0 0 6
114 เสริมปัญญา 0 0 1 1 5 3 5 5 13
115 วัดควนชม 0 0 1 1 4 2 1 3 7
116 บ้านคลองขุด 0 0 1 1 3 4 3 2 10
117 วัดก้างปลา 0 0 1 1 3 1 2 2 6
118 ไทยรัฐ ๓๘ 0 0 1 1 2 4 0 1 6
119 เจริญมิตร 0 0 1 1 2 2 2 0 6
120 บ้านนาเกิดผล 0 0 1 1 2 1 0 0 3
121 สหมิตรบำรุง 0 0 1 1 2 0 3 2 5
122 วัดคงคาเลียบ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
123 ชุมชนวัดสุวรรณาราม 0 0 1 1 1 7 2 0 10
124 บ้านหนองยาง 0 0 1 1 1 4 2 2 7
125 วัดวังขรี 0 0 1 1 1 1 9 1 11
126 สุขสวัสดิ์วิทยา 0 0 1 1 1 0 2 0 3
127 บ้านเขาตาว 0 0 1 1 0 3 3 2 6
128 ประชาอุทิศมูลนิธิ 0 0 0 0 7 4 5 7 16
129 บ้านพรุวง 0 0 0 0 4 3 6 2 13
130 ราชประชานุเคราะห์๑๙ 0 0 0 0 3 3 5 7 11
131 บ้านห้วยรื่น 0 0 0 0 3 1 1 1 5
132 บ้านนาตาแย้ม 0 0 0 0 3 1 0 4 4
133 ชุมชนบ้านสี่แยก 0 0 0 0 2 7 8 5 17
134 บ้านแพรกกลาง 0 0 0 0 2 5 6 6 13
135 วัดเสม็ดจวน 0 0 0 0 2 5 4 3 11
136 วัดโบราณาราม 0 0 0 0 2 5 1 0 8
137 วัดควนกอ 0 0 0 0 2 2 4 2 8
138 บ้านไสโป๊ะ 0 0 0 0 2 2 4 1 8
139 บ้านบางปรน 0 0 0 0 2 1 0 1 3
140 บ้านปลายคลองเพรง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
141 บ้านโคกวัด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
142 บ้านหนองคล้า 0 0 0 0 2 0 0 0 2
143 ไพบูลย์วิทยา 0 0 0 0 1 8 3 6 12
144 บ้านน้ำตก 0 0 0 0 1 5 8 2 14
145 บ้านวังตลับ 0 0 0 0 1 4 5 2 10
146 วัดมะนาวหวาน 0 0 0 0 1 4 3 3 8
147 บ้านนาท่อม 0 0 0 0 1 4 2 2 7
148 บ้านคลองงา 0 0 0 0 1 3 2 3 6
149 วัดหาดสูง 0 0 0 0 1 2 4 1 7
150 วัดนิคมคีรี 0 0 0 0 1 2 3 1 6
151 วัดควนสระบัว 0 0 0 0 1 2 1 3 4
152 บ้านบางรูป 0 0 0 0 1 2 1 0 4
153 เจริญรัชต์ภาคย์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
154 บ้านพอโกบ 0 0 0 0 1 1 0 2 2
155 วัดทะเลมิตรภาพที่ 151 0 0 0 0 1 1 0 2 2
156 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
157 ตชด.บ้านยูงงาม 0 0 0 0 1 0 1 1 2
158 ตชด.บ้านไร่ยาว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
159 วัดโคกเมรุ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
160 วัดหลักช้าง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
161 วัดยางค้อม 0 0 0 0 1 0 0 2 1
162 วัดเขากลาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 อนุบาลพิปูนวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 อนุบาลไกรแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 บ้านห้วยปริก 0 0 0 0 0 6 5 5 11
166 บ้านห้วยทรายขาว 0 0 0 0 0 5 7 6 12
167 ชุมชนวัดสำโรง 0 0 0 0 0 5 1 2 6
168 บ้านไสยูงปัก 0 0 0 0 0 4 2 1 6
169 วัดควนยูง ฉวาง 0 0 0 0 0 4 2 0 6
170 องค์การสวนยาง 1 0 0 0 0 0 4 1 0 5
171 วัดใหม่ 0 0 0 0 0 4 0 2 4
172 วัดควน 0 0 0 0 0 3 3 0 6
173 บ้านนิคมวังหิน 0 0 0 0 0 2 5 3 7
174 วัดทุ่งส้าน 0 0 0 0 0 2 3 0 5
175 บ้านสวนอาย 0 0 0 0 0 2 1 2 3
176 อนุบาลวงศ์สวัสดิ์พัฒนา 0 0 0 0 0 2 1 1 3
177 บ้านนาใหญ่ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
178 วัดสวนขัน 0 0 0 0 0 2 1 0 3
179 บ้านถ้ำตลอด 0 0 0 0 0 2 0 0 2
180 พึ่งตนเอง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
181 บ้านปลายเส 0 0 0 0 0 1 4 1 5
182 บ้านคลองปีก 0 0 0 0 0 1 3 1 4
183 บ้านจันดี 0 0 0 0 0 1 3 1 4
184 รีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง 0 0 0 0 0 1 3 0 4
185 คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ฯ 0 0 0 0 0 1 1 2 2
186 วัดมะปรางงาม 0 0 0 0 0 1 1 2 2
187 บ้านคลองสาย 0 0 0 0 0 1 1 1 2
188 บ้านเกาะยวน 0 0 0 0 0 1 1 1 2
189 มหาราช ๓ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
190 บ้านกรุงหยันใต้ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
191 บ้านนาเหนือ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
192 บ้านวังธน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
193 บ้านเกาะปราง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
194 วัดมุขธาราม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
195 อนุบาลจิตพรรณ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
196 ราชเวชพิศาล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
197 วัดควนสะตอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
198 วัดถ้ำใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
199 วัดวังหิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
200 วัดเพ็ญมิตร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
201 อนุบาลเพียรสอนศึกษา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
202 บ้านวังหิน 0 0 0 0 0 0 2 1 2
203 วัดนางเอื้อย 0 0 0 0 0 0 2 0 2
204 วัดนาเขลียง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
205 อักษรวิทย์ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
206 วัดสวนพิกุล 0 0 0 0 0 0 1 1 1
207 บ้านหนองปลิง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
208 จันดีพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
209 บ้านควนตม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
210 บ้านนาบอน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
211 วัดมะเฟือง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
212 เจริญวัยวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
213 บ้านคลองกุย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
214 บ้านกันละ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
215 บ้านวังเต่า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
216 บ้านเศลาใต้ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
217 วัดวิสุทธิวงศ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
218 บ้านไสยาสน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 มัธยมบุญคงอุปการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 อนุบาลชาญวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 191 180 165 536 828 694 643 475 2,165