สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=22 AND im_school.area_type_id=1 AND im_school.zone_num=2 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 จุฬาภรณ์พิชญาคาร 12 7 2 21 23 9 6 6 38
2 วัดวังรีบุญเลิศ 11 9 3 23 35 4 12 7 51
3 วัดจันดี 10 11 6 27 31 15 18 13 64
4 ชุมชนบ้านนาวา 10 7 5 22 27 25 9 12 61
5 ราชประชานุเคราะห์ ๖ 9 2 7 18 20 17 9 8 46
6 วัดท่ายาง 9 1 4 14 18 12 6 9 36
7 สังวาลย์วิท ๗ 7 6 9 22 28 21 15 9 64
8 รัตนศึกษา 7 2 2 11 12 3 2 2 17
9 บ้านทอนวังปราง 6 3 2 11 11 3 2 8 16
10 บ้านคลองเสาเหนือ 5 6 5 16 18 8 5 3 31
11 วัดมังคลาราม 5 5 2 12 15 11 14 8 40
12 หมู่บ้านป่าไม้ 5 3 1 9 8 17 8 6 33
13 ตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 5 0 2 7 7 6 0 2 13
14 บ้านทุ่งกรวด 4 4 2 10 13 9 6 3 28
15 บ้านคลองตูก 4 4 2 10 9 2 4 1 15
16 บ้านปากน้ำ 4 4 1 9 10 9 6 3 25
17 วัดเขาโร 4 3 5 12 13 7 7 1 27
18 วัดควนสูง 4 2 4 10 10 6 1 3 17
19 บ้านนา 4 2 3 9 13 2 6 6 21
20 บ้านไร่มุสลิม 4 2 1 7 11 4 1 1 16
21 บ้านบางตะเภา 4 2 1 7 6 5 5 6 16
22 วัดไม้เรียง 4 1 2 7 10 4 3 1 17
23 บ้านสามัคคีธรรม 4 0 2 6 11 6 5 10 22
24 ชุมชนบ้านหน้าเขา 4 0 0 4 6 2 2 1 10
25 วัดลำนาว 3 6 5 14 19 12 6 3 37
26 บ้านควนประชาสรรค์ 3 4 4 11 12 6 4 3 22
27 วัดสามัคคีนุกูล 3 3 2 8 13 6 1 2 20
28 วัดธรรมเผด็จ 3 3 1 7 9 2 3 2 14
29 วัดหน้าเขา 3 2 4 9 16 7 7 5 30
30 ตันติวัตร 3 2 2 7 12 3 1 2 16
31 ฉวาง 3 1 0 4 7 3 3 1 13
32 วัดทุ่งนาใหม่ 3 0 0 3 3 0 2 2 5
33 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ 2 5 1 8 11 8 4 10 23
34 บ้านบ่อปลา 2 5 0 7 13 4 3 1 20
35 บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 2 4 4 10 17 7 7 6 31
36 บ้านน้ำพุ 2 4 2 8 7 7 7 8 21
37 วัดกะเปียด 2 3 3 8 8 7 16 12 31
38 บ้านทะเลสองห้อง 2 3 0 5 10 4 4 1 18
39 เจริญวิทย์ 2 2 3 7 11 9 6 5 26
40 บ้านสระนางมโนราห์ 2 2 3 7 6 9 4 4 19
41 บ้านนาพา 2 2 0 4 3 3 3 2 9
42 บ้านเกาะขวัญ 2 1 5 8 12 6 12 5 30
43 บ้านไสส้าน 2 1 2 5 7 11 7 2 25
44 มนต์หทัย 2 1 1 4 6 5 4 0 15
45 ธนรัตน์อุปถัมภ์ 2 1 0 3 6 8 7 2 21
46 วัดโคกหาด 2 1 0 3 5 6 8 3 19
47 บ้านไสใหญ่ 2 0 2 4 4 6 10 6 20
48 ชุมชนวัดอัมพวัน 2 0 0 2 5 9 2 4 16
49 ชุมชนบ้านปากเสียว 2 0 0 2 5 5 2 2 12
50 บ้านคลองโอม 2 0 0 2 4 5 4 1 13
51 บ้านหนองท่อม 2 0 0 2 3 0 3 0 6
52 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 3 1 5 8 5 5 3 18
53 บ้านคอกช้าง 1 3 1 5 5 10 6 9 21
54 บ้านบนควน 1 1 3 5 9 6 15 1 30
55 บ้านปากแพรก 1 1 3 5 4 1 2 6 7
56 บ้านโคกมะขาม 1 1 2 4 7 4 5 4 16
57 องค์การสวนยาง 3 1 1 1 3 6 3 5 1 14
58 บ้านหนองเจ 1 1 1 3 4 5 6 1 15
59 บ้านกุยเหนือ 1 1 1 3 3 9 2 1 14
60 บ้านห้วยกลาง 1 1 0 2 4 3 7 2 14
61 วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 1 1 0 2 4 1 0 3 5
62 องค์การสวนยาง 2 1 1 0 2 4 1 0 1 5
63 บ้านนาท่อม 1 1 0 2 3 4 2 3 9
64 สุมณฑาศึกษา 1 1 0 2 2 3 4 1 9
65 วัดกะโสม 1 1 0 2 2 2 3 3 7
66 วัดประดิษฐาราม 1 0 2 3 4 4 9 5 17
67 กาญจนศึกษา 1 0 1 2 4 2 3 2 9
68 บ้านวังยาว 1 0 1 2 2 2 0 0 4
69 พรรณราชลเขต 1 0 0 1 5 4 2 4 11
70 บ้านวังยวน 1 0 0 1 4 3 3 2 10
71 วัดเสม็ดจวน 1 0 0 1 3 5 4 3 12
72 บ้านปลายรา 1 0 0 1 3 1 3 1 7
73 บ้านบ่อมอง 1 0 0 1 3 0 2 2 5
74 วัดหาดสูง 1 0 0 1 2 2 4 1 8
75 วัดหนองดี 1 0 0 1 2 1 1 3 4
76 วัดเขากลาย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
77 ชุมชนบ้านไทรห้อง 1 0 0 1 1 6 4 7 11
78 วัดเพ็ญญาติ 1 0 0 1 1 2 0 0 3
79 บ้านนาปราน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
80 บ้านก่องาม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
81 วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 0 5 0 5 7 3 2 6 12
82 วัดควนส้าน 0 4 3 7 5 5 4 2 14
83 บ้านชายคลอง 0 4 0 4 6 2 2 1 10
84 บ้านนาเส 0 2 1 3 5 2 3 4 10
85 วัดวังหีบ 0 2 1 3 4 6 3 1 13
86 เจริญวิทยา 0 2 0 2 4 2 5 0 11
87 วัดเทวสิทธิ์ 0 2 0 2 3 5 3 5 11
88 บ้านหนองใหญ่ 0 1 3 4 3 9 6 6 18
89 วิทยานุเคราะห์ 0 1 2 3 9 4 4 6 17
90 บ้านคลองจัง 0 1 2 3 4 5 1 1 10
91 สมสรร 0 1 2 3 1 2 4 5 7
92 ราชประชานุเคราะห์๑๙ 0 1 1 2 5 4 5 7 14
93 บ้านนาโพธิ์ 0 1 1 2 3 3 6 3 12
94 บ้านหน้าเขา 0 1 1 2 3 2 1 2 6
95 บ้านนาตำเสา 0 1 1 2 3 1 2 2 6
96 วัดคงคาเจริญ 0 1 1 2 1 1 4 2 6
97 บ้านไสโคกเกาะ 0 1 0 1 6 3 10 3 19
98 วัดควนยูง 0 1 0 1 3 1 0 0 4
99 บ้านจำปา 0 1 0 1 2 3 3 2 8
100 บ้านคุ้งวังวัว 0 1 0 1 2 2 0 0 4
101 บ้านโคกยาง 0 1 0 1 2 1 2 0 5
102 บ้านควนลำภู 0 1 0 1 2 1 1 3 4
103 บ้านนาพรุ 0 1 0 1 2 0 0 2 2
104 บ้านวังวัว 0 1 0 1 2 0 0 0 2
105 บ้านเหนือคลอง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
106 ราษฎร์ประชาอุทิศ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
107 บ้านหาดทรายแก้ว 0 1 0 1 1 3 2 0 6
108 วัดเกาะสระ 0 1 0 1 1 2 1 2 4
109 บ้านปลายเส 0 1 0 1 1 1 4 1 6
110 กาญจนศึกษาพัฒนาการ 0 1 0 1 1 1 1 2 3
111 บ้านพูน 0 1 0 1 1 1 1 1 3
112 บ้านควนประ 0 1 0 1 1 1 1 0 3
113 บ้านเขาวง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
114 สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 0 0 2 2 7 13 3 3 23
115 วัดขนาน 0 0 2 2 3 4 4 0 11
116 บ้านควนอวดพัน 0 0 2 2 3 0 1 0 4
117 วัดศิลาราย 0 0 2 2 2 0 3 0 5
118 วัดสุวรรณคีรี 0 0 2 2 1 2 2 1 5
119 บ้านถ้ำตลอด 0 0 2 2 0 3 1 0 4
120 ไสเตาอ้อย 0 0 1 1 6 0 0 0 6
121 เสริมปัญญา 0 0 1 1 5 3 5 5 13
122 วัดควนชม 0 0 1 1 4 2 1 3 7
123 บ้านคลองขุด 0 0 1 1 3 4 3 2 10
124 วัดก้างปลา 0 0 1 1 3 1 2 2 6
125 ไทยรัฐ ๓๘ 0 0 1 1 2 4 0 1 6
126 เจริญมิตร 0 0 1 1 2 2 2 0 6
127 บ้านนาเกิดผล 0 0 1 1 2 1 0 0 3
128 สหมิตรบำรุง 0 0 1 1 2 0 3 2 5
129 วัดคงคาเลียบ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
130 ชุมชนวัดสุวรรณาราม 0 0 1 1 1 7 2 0 10
131 บ้านหนองยาง 0 0 1 1 1 4 2 2 7
132 วัดวังขรี 0 0 1 1 1 1 9 1 11
133 สุขสวัสดิ์วิทยา 0 0 1 1 1 0 2 0 3
134 บ้านเขาตาว 0 0 1 1 0 3 3 2 6
135 ประชาอุทิศมูลนิธิ 0 0 0 0 7 4 5 7 16
136 บ้านพรุวง 0 0 0 0 4 3 6 2 13
137 บ้านห้วยรื่น 0 0 0 0 3 1 1 1 5
138 บ้านนาตาแย้ม 0 0 0 0 3 1 0 4 4
139 ชุมชนบ้านสี่แยก 0 0 0 0 2 7 8 5 17
140 บ้านแพรกกลาง 0 0 0 0 2 5 7 6 14
141 วัดโบราณาราม 0 0 0 0 2 5 1 0 8
142 วัดควนกอ 0 0 0 0 2 2 4 2 8
143 บ้านไสโป๊ะ 0 0 0 0 2 2 4 1 8
144 บ้านบางปรน 0 0 0 0 2 1 0 1 3
145 บ้านปลายคลองเพรง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
146 บ้านโคกวัด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
147 บ้านหนองคล้า 0 0 0 0 2 0 0 0 2
148 ไพบูลย์วิทยา 0 0 0 0 1 8 3 6 12
149 บ้านน้ำตก 0 0 0 0 1 5 8 2 14
150 บ้านวังตลับ 0 0 0 0 1 4 5 2 10
151 วัดมะนาวหวาน 0 0 0 0 1 4 3 3 8
152 บ้านคลองงา 0 0 0 0 1 3 2 3 6
153 วัดนิคมคีรี 0 0 0 0 1 2 3 1 6
154 วัดควนสระบัว 0 0 0 0 1 2 1 3 4
155 บ้านบางรูป 0 0 0 0 1 2 1 0 4
156 เจริญรัชต์ภาคย์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
157 บ้านพอโกบ 0 0 0 0 1 1 0 2 2
158 วัดทะเลมิตรภาพที่ 151 0 0 0 0 1 1 0 2 2
159 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
160 ตชด.บ้านยูงงาม 0 0 0 0 1 0 1 1 2
161 ตชด.บ้านไร่ยาว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
162 วัดโคกเมรุ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
163 วัดหลักช้าง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
164 วัดยางค้อม 0 0 0 0 1 0 0 2 1
165 อนุบาลพิปูนวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 อนุบาลไกรแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านห้วยปริก 0 0 0 0 0 6 5 5 11
168 บ้านห้วยทรายขาว 0 0 0 0 0 5 7 6 12
169 ชุมชนวัดสำโรง 0 0 0 0 0 5 1 2 6
170 บ้านไสยูงปัก 0 0 0 0 0 4 2 1 6
171 วัดควนยูง ฉวาง 0 0 0 0 0 4 2 0 6
172 องค์การสวนยาง 1 0 0 0 0 0 4 1 0 5
173 วัดใหม่ 0 0 0 0 0 4 0 2 4
174 วัดควน 0 0 0 0 0 3 3 0 6
175 บ้านนิคมวังหิน 0 0 0 0 0 2 5 3 7
176 วัดทุ่งส้าน 0 0 0 0 0 2 3 0 5
177 บ้านสวนอาย 0 0 0 0 0 2 1 2 3
178 อนุบาลวงศ์สวัสดิ์พัฒนา 0 0 0 0 0 2 1 1 3
179 บ้านนาใหญ่ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
180 วัดสวนขัน 0 0 0 0 0 2 1 0 3
181 พึ่งตนเอง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
182 บ้านคลองปีก 0 0 0 0 0 1 3 1 4
183 บ้านจันดี 0 0 0 0 0 1 3 1 4
184 รีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง 0 0 0 0 0 1 3 0 4
185 คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ฯ 0 0 0 0 0 1 1 2 2
186 วัดมะปรางงาม 0 0 0 0 0 1 1 2 2
187 บ้านคลองสาย 0 0 0 0 0 1 1 1 2
188 บ้านเกาะยวน 0 0 0 0 0 1 1 1 2
189 มหาราช ๓ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
190 บ้านกรุงหยันใต้ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
191 บ้านวังธน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
192 บ้านนาเหนือ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
193 บ้านเกาะปราง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
194 วัดมุขธาราม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
195 อนุบาลจิตพรรณ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
196 ราชเวชพิศาล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
197 วัดควนสะตอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
198 วัดถ้ำใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
199 วัดวังหิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
200 วัดเพ็ญมิตร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
201 อนุบาลเพียรสอนศึกษา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
202 บ้านวังหิน 0 0 0 0 0 0 2 1 2
203 วัดนางเอื้อย 0 0 0 0 0 0 2 0 2
204 วัดนาเขลียง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
205 อักษรวิทย์ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
206 วัดสวนพิกุล 0 0 0 0 0 0 1 1 1
207 บ้านหนองปลิง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
208 จันดีพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
209 บ้านควนตม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
210 บ้านนาบอน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
211 วัดมะเฟือง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
212 เจริญวัยวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
213 บ้านคลองกุย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
214 บ้านกันละ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
215 บ้านวังเต่า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
216 บ้านเศลาใต้ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
217 วัดวิสุทธิวงศ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
218 บ้านไสยาสน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 มัธยมบุญคงอุปการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 อนุบาลชาญวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 236 207 180 623 905 719 654 480 2,278