สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดจันดี 31 15 18 13 64
2 สังวาลย์วิท ๗ 28 21 15 9 64
3 วัดวังรีบุญเลิศ 28 2 11 7 41
4 ชุมชนบ้านนาวา 27 25 9 12 61
5 บ้านคลองเสาเหนือ 17 8 5 3 30
6 บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 17 7 7 6 31
7 วัดลำนาว 15 10 5 2 30
8 จุฬาภรณ์พิชญาคาร 15 8 5 5 28
9 วัดหน้าเขา 15 7 7 5 29
10 บ้านทุ่งกรวด 13 9 6 3 28
11 วัดเขาโร 13 7 7 1 27
12 วัดสามัคคีนุกูล 13 6 1 2 20
13 บ้านนา 13 2 6 6 21
14 ราชประชานุเคราะห์ ๖ 12 14 8 8 34
15 บ้านเกาะขวัญ 12 6 12 5 30
16 บ้านควนประชาสรรค์ 12 6 4 3 22
17 รัตนศึกษา 12 3 2 2 17
18 ตันติวัตร 12 3 1 2 16
19 เจริญวิทย์ 11 9 6 5 26
20 บ้านสามัคคีธรรม 11 6 5 10 22
21 บ้านไร่มุสลิม 11 4 1 1 16
22 วัดท่ายาง 10 11 6 8 27
23 วัดมังคลาราม 10 10 14 8 34
24 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ 10 7 4 10 21
25 วัดควนสูง 10 6 1 3 17
26 บ้านทะเลสองห้อง 10 4 4 1 18
27 วัดไม้เรียง 10 4 3 1 17
28 บ้านปากน้ำ 9 9 6 3 24
29 บ้านบนควน 9 6 15 1 30
30 วิทยานุเคราะห์ 9 4 4 6 17
31 วัดธรรมเผด็จ 9 2 3 2 14
32 หมู่บ้านป่าไม้ 8 17 7 6 32
33 วัดกะเปียด 8 7 16 12 31
34 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 5 5 3 18
35 บ้านบ่อปลา 8 1 0 1 9
36 สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 7 13 3 3 23
37 บ้านไสส้าน 7 11 7 2 25
38 บ้านน้ำพุ 7 7 7 8 21
39 ประชาอุทิศมูลนิธิ 7 4 5 7 16
40 บ้านโคกมะขาม 7 4 5 4 16
41 ฉวาง 7 3 3 1 13
42 วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 7 3 2 6 12
43 บ้านสระนางมโนราห์ 6 9 4 4 19
44 ธนรัตน์อุปถัมภ์ 6 8 7 2 21
45 บ้านบางตะเภา 6 5 5 6 16
46 มนต์หทัย 6 5 4 0 15
47 บ้านไสโคกเกาะ 6 3 10 3 19
48 องค์การสวนยาง 3 6 3 5 1 14
49 ตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 6 3 0 1 9
50 ชุมชนบ้านหน้าเขา 6 2 2 1 10
51 ไสเตาอ้อย 6 0 0 0 6
52 บ้านคอกช้าง 5 10 6 9 21
53 ชุมชนวัดอัมพวัน 5 9 2 4 16
54 วัดโคกหาด 5 6 8 3 19
55 พรรณราชลเขต 5 4 2 4 11
56 เสริมปัญญา 5 3 5 5 13
57 บ้านนาเส 5 2 3 4 10
58 บ้านชายคลอง 5 2 2 1 9
59 บ้านไสใหญ่ 4 6 10 6 20
60 วัดวังหีบ 4 6 3 1 13
61 บ้านคลองโอม 4 5 4 1 13
62 ชุมชนบ้านปากเสียว 4 5 2 2 11
63 บ้านคลองจัง 4 5 1 1 10
64 วัดประดิษฐาราม 4 4 9 5 17
65 บ้านห้วยกลาง 4 3 7 2 14
66 บ้านพรุวง 4 3 6 2 13
67 วัดควนส้าน 4 3 4 2 11
68 บ้านวังยวน 4 3 3 2 10
69 บ้านทอนวังปราง 4 3 2 8 9
70 เจริญวิทยา 4 2 5 0 11
71 กาญจนศึกษา 4 2 3 2 9
72 วัดควนชม 4 2 1 3 7
73 บ้านปากแพรก 4 1 2 6 7
74 วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 4 1 0 3 5
75 องค์การสวนยาง 2 4 1 0 1 5
76 บ้านหนองใหญ่ 3 9 6 6 18
77 บ้านกุยเหนือ 3 9 2 1 14
78 บ้านหนองเจ 3 5 6 1 14
79 วัดขนาน 3 4 4 0 11
80 บ้านคลองขุด 3 4 3 2 10
81 บ้านนาโพธิ์ 3 3 6 3 12
82 ราชประชานุเคราะห์๑๙ 3 3 5 7 11
83 บ้านนาพา 3 3 3 2 9
84 บ้านหน้าเขา 3 2 1 2 6
85 บ้านปลายรา 3 1 3 1 7
86 บ้านนาตำเสา 3 1 2 2 6
87 วัดก้างปลา 3 1 2 2 6
88 บ้านห้วยรื่น 3 1 1 1 5
89 บ้านนาตาแย้ม 3 1 0 4 4
90 วัดควนยูง 3 1 0 0 4
91 บ้านหนองท่อม 3 0 3 0 6
92 วัดทุ่งนาใหม่ 3 0 2 2 5
93 บ้านบ่อมอง 3 0 2 2 5
94 บ้านควนอวดพัน 3 0 1 0 4
95 ชุมชนบ้านสี่แยก 2 7 8 5 17
96 บ้านแพรกกลาง 2 5 6 6 13
97 วัดเสม็ดจวน 2 5 4 3 11
98 วัดโบราณาราม 2 5 1 0 8
99 วัดเทวสิทธิ์ 2 4 3 5 9
100 ไทยรัฐ ๓๘ 2 4 0 1 6
101 สุมณฑาศึกษา 2 3 4 1 9
102 บ้านจำปา 2 3 3 2 8
103 วัดควนกอ 2 2 4 2 8
104 บ้านไสโป๊ะ 2 2 4 1 8
105 วัดกะโสม 2 2 3 3 7
106 เจริญมิตร 2 2 2 0 6
107 บ้านคุ้งวังวัว 2 2 0 0 4
108 บ้านโคกยาง 2 1 2 0 5
109 วัดหนองดี 2 1 1 3 4
110 บ้านควนลำภู 2 1 1 3 4
111 บ้านบางปรน 2 1 0 1 3
112 บ้านวังยาว 2 1 0 0 3
113 บ้านนาเกิดผล 2 1 0 0 3
114 บ้านปลายคลองเพรง 2 1 0 0 3
115 สหมิตรบำรุง 2 0 3 2 5
116 บ้านคลองตูก 2 0 3 1 5
117 วัดศิลาราย 2 0 3 0 5
118 บ้านนาพรุ 2 0 0 2 2
119 บ้านวังวัว 2 0 0 0 2
120 บ้านเหนือคลอง 2 0 0 0 2
121 ราษฎร์ประชาอุทิศ 2 0 0 0 2
122 วัดคงคาเลียบ 2 0 0 0 2
123 บ้านโคกวัด 2 0 0 0 2
124 บ้านหนองคล้า 2 0 0 0 2
125 ไพบูลย์วิทยา 1 8 3 6 12
126 ชุมชนวัดสุวรรณาราม 1 7 2 0 10
127 ชุมชนบ้านไทรห้อง 1 6 4 7 11
128 บ้านน้ำตก 1 5 8 2 14
129 บ้านวังตลับ 1 4 5 2 10
130 วัดมะนาวหวาน 1 4 3 3 8
131 บ้านหนองยาง 1 4 2 2 7
132 บ้านนาท่อม 1 4 2 2 7
133 บ้านคลองงา 1 3 2 3 6
134 บ้านหาดทรายแก้ว 1 3 2 0 6
135 สมสรร 1 2 4 5 7
136 วัดหาดสูง 1 2 4 1 7
137 วัดนิคมคีรี 1 2 3 1 6
138 วัดสุวรรณคีรี 1 2 2 1 5
139 วัดควนสระบัว 1 2 1 3 4
140 วัดเกาะสระ 1 2 1 2 4
141 บ้านบางรูป 1 2 1 0 4
142 วัดเพ็ญญาติ 1 2 0 0 3
143 เจริญรัชต์ภาคย์ 1 2 0 0 3
144 วัดวังขรี 1 1 9 1 11
145 วัดคงคาเจริญ 1 1 4 2 6
146 กาญจนศึกษาพัฒนาการ 1 1 1 2 3
147 บ้านพูน 1 1 1 1 3
148 บ้านควนประ 1 1 1 0 3
149 บ้านพอโกบ 1 1 0 2 2
150 วัดทะเลมิตรภาพที่ 151 1 1 0 2 2
151 สุขสวัสดิ์วิทยา 1 0 2 0 3
152 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 1 0 1 1 2
153 ตชด.บ้านยูงงาม 1 0 1 1 2
154 บ้านเขาวง 1 0 1 0 2
155 ตชด.บ้านไร่ยาว 1 0 1 0 2
156 วัดโคกเมรุ 1 0 1 0 2
157 วัดหลักช้าง 1 0 1 0 2
158 วัดยางค้อม 1 0 0 2 1
159 บ้านนาปราน 1 0 0 0 1
160 บ้านก่องาม 1 0 0 0 1
161 วัดเขากลาย 1 0 0 0 1
162 อนุบาลพิปูนวิทยา 1 0 0 0 1
163 อนุบาลไกรแก้ว 1 0 0 0 1
164 บ้านห้วยปริก 0 6 5 5 11
165 บ้านห้วยทรายขาว 0 5 7 6 12
166 ชุมชนวัดสำโรง 0 5 1 2 6
167 บ้านไสยูงปัก 0 4 2 1 6
168 วัดควนยูง ฉวาง 0 4 2 0 6
169 องค์การสวนยาง 1 0 4 1 0 5
170 วัดใหม่ 0 4 0 2 4
171 บ้านเขาตาว 0 3 3 2 6
172 วัดควน 0 3 3 0 6
173 บ้านนิคมวังหิน 0 2 5 3 7
174 วัดทุ่งส้าน 0 2 3 0 5
175 บ้านสวนอาย 0 2 1 2 3
176 อนุบาลวงศ์สวัสดิ์พัฒนา 0 2 1 1 3
177 บ้านนาใหญ่ 0 2 1 0 3
178 วัดสวนขัน 0 2 1 0 3
179 บ้านถ้ำตลอด 0 2 0 0 2
180 พึ่งตนเอง 0 2 0 0 2
181 บ้านปลายเส 0 1 4 1 5
182 บ้านคลองปีก 0 1 3 1 4
183 บ้านจันดี 0 1 3 1 4
184 รีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง 0 1 3 0 4
185 คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ฯ 0 1 1 2 2
186 วัดมะปรางงาม 0 1 1 2 2
187 บ้านคลองสาย 0 1 1 1 2
188 บ้านเกาะยวน 0 1 1 1 2
189 มหาราช ๓ 0 1 1 1 2
190 บ้านกรุงหยันใต้ 0 1 1 0 2
191 บ้านนาเหนือ 0 1 1 0 2
192 บ้านวังธน 0 1 1 0 2
193 บ้านเกาะปราง 0 1 1 0 2
194 วัดมุขธาราม 0 1 1 0 2
195 อนุบาลจิตพรรณ 0 1 1 0 2
196 ราชเวชพิศาล 0 1 0 0 1
197 วัดควนสะตอ 0 1 0 0 1
198 วัดถ้ำใหญ่ 0 1 0 0 1
199 วัดวังหิน 0 1 0 0 1
200 วัดเพ็ญมิตร 0 1 0 0 1
201 อนุบาลเพียรสอนศึกษา 0 1 0 0 1
202 บ้านวังหิน 0 0 2 1 2
203 วัดนางเอื้อย 0 0 2 0 2
204 วัดนาเขลียง 0 0 2 0 2
205 อักษรวิทย์ 0 0 2 0 2
206 วัดสวนพิกุล 0 0 1 1 1
207 บ้านหนองปลิง 0 0 1 0 1
208 จันดีพิทยาคม 0 0 1 0 1
209 บ้านควนตม 0 0 1 0 1
210 บ้านนาบอน 0 0 1 0 1
211 วัดมะเฟือง 0 0 1 0 1
212 เจริญวัยวิทยา 0 0 1 0 1
213 บ้านคลองกุย 0 0 0 1 0
214 บ้านกันละ 0 0 0 1 0
215 บ้านวังเต่า 0 0 0 1 0
216 บ้านเศลาใต้ 0 0 0 1 0
217 วัดวิสุทธิวงศ์ 0 0 0 1 0
218 บ้านไสยาสน์ 0 0 0 0 0
219 มัธยมบุญคงอุปการ 0 0 0 0 0
220 อนุบาลชาญวิทย์ 0 0 0 0 0
รวม 828 694 643 475 2,640