สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดวังรีบุญเลิศ 35 4 12 7 51
2 วัดจันดี 31 15 18 13 64
3 สังวาลย์วิท ๗ 28 21 15 9 64
4 ชุมชนบ้านนาวา 27 25 9 12 61
5 จุฬาภรณ์พิชญาคาร 23 9 6 6 38
6 ราชประชานุเคราะห์ ๖ 20 17 9 8 46
7 วัดลำนาว 19 12 6 3 37
8 วัดท่ายาง 18 12 6 9 36
9 บ้านคลองเสาเหนือ 18 8 5 3 31
10 บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 17 7 7 6 31
11 วัดหน้าเขา 16 7 7 5 30
12 วัดมังคลาราม 15 11 14 8 40
13 บ้านทุ่งกรวด 13 9 6 3 28
14 วัดเขาโร 13 7 7 1 27
15 วัดสามัคคีนุกูล 13 6 1 2 20
16 บ้านบ่อปลา 13 4 3 1 20
17 บ้านนา 13 2 6 6 21
18 บ้านเกาะขวัญ 12 6 12 5 30
19 บ้านควนประชาสรรค์ 12 6 4 3 22
20 รัตนศึกษา 12 3 2 2 17
21 ตันติวัตร 12 3 1 2 16
22 เจริญวิทย์ 11 9 6 5 26
23 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ 11 8 4 10 23
24 บ้านสามัคคีธรรม 11 6 5 10 22
25 บ้านไร่มุสลิม 11 4 1 1 16
26 บ้านทอนวังปราง 11 3 2 8 16
27 บ้านปากน้ำ 10 9 6 3 25
28 วัดควนสูง 10 6 1 3 17
29 บ้านทะเลสองห้อง 10 4 4 1 18
30 วัดไม้เรียง 10 4 3 1 17
31 บ้านบนควน 9 6 15 1 30
32 วิทยานุเคราะห์ 9 4 4 6 17
33 บ้านคลองตูก 9 2 4 1 15
34 วัดธรรมเผด็จ 9 2 3 2 14
35 หมู่บ้านป่าไม้ 8 17 8 6 33
36 วัดกะเปียด 8 7 16 12 31
37 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 5 5 3 18
38 สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 7 13 3 3 23
39 บ้านไสส้าน 7 11 7 2 25
40 บ้านน้ำพุ 7 7 7 8 21
41 ตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 7 6 0 2 13
42 ประชาอุทิศมูลนิธิ 7 4 5 7 16
43 บ้านโคกมะขาม 7 4 5 4 16
44 ฉวาง 7 3 3 1 13
45 วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 7 3 2 6 12
46 บ้านสระนางมโนราห์ 6 9 4 4 19
47 ธนรัตน์อุปถัมภ์ 6 8 7 2 21
48 บ้านบางตะเภา 6 5 5 6 16
49 มนต์หทัย 6 5 4 0 15
50 บ้านไสโคกเกาะ 6 3 10 3 19
51 องค์การสวนยาง 3 6 3 5 1 14
52 ชุมชนบ้านหน้าเขา 6 2 2 1 10
53 บ้านชายคลอง 6 2 2 1 10
54 ไสเตาอ้อย 6 0 0 0 6
55 บ้านคอกช้าง 5 10 6 9 21
56 ชุมชนวัดอัมพวัน 5 9 2 4 16
57 วัดโคกหาด 5 6 8 3 19
58 วัดควนส้าน 5 5 4 2 14
59 ชุมชนบ้านปากเสียว 5 5 2 2 12
60 ราชประชานุเคราะห์๑๙ 5 4 5 7 14
61 พรรณราชลเขต 5 4 2 4 11
62 เสริมปัญญา 5 3 5 5 13
63 บ้านนาเส 5 2 3 4 10
64 บ้านไสใหญ่ 4 6 10 6 20
65 วัดวังหีบ 4 6 3 1 13
66 บ้านหนองเจ 4 5 6 1 15
67 บ้านคลองโอม 4 5 4 1 13
68 บ้านคลองจัง 4 5 1 1 10
69 วัดประดิษฐาราม 4 4 9 5 17
70 บ้านห้วยกลาง 4 3 7 2 14
71 บ้านพรุวง 4 3 6 2 13
72 บ้านวังยวน 4 3 3 2 10
73 เจริญวิทยา 4 2 5 0 11
74 กาญจนศึกษา 4 2 3 2 9
75 วัดควนชม 4 2 1 3 7
76 บ้านปากแพรก 4 1 2 6 7
77 วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 4 1 0 3 5
78 องค์การสวนยาง 2 4 1 0 1 5
79 บ้านหนองใหญ่ 3 9 6 6 18
80 บ้านกุยเหนือ 3 9 2 1 14
81 วัดเสม็ดจวน 3 5 4 3 12
82 วัดเทวสิทธิ์ 3 5 3 5 11
83 วัดขนาน 3 4 4 0 11
84 บ้านคลองขุด 3 4 3 2 10
85 บ้านนาท่อม 3 4 2 3 9
86 บ้านนาโพธิ์ 3 3 6 3 12
87 บ้านนาพา 3 3 3 2 9
88 บ้านหน้าเขา 3 2 1 2 6
89 บ้านปลายรา 3 1 3 1 7
90 บ้านนาตำเสา 3 1 2 2 6
91 วัดก้างปลา 3 1 2 2 6
92 บ้านห้วยรื่น 3 1 1 1 5
93 บ้านนาตาแย้ม 3 1 0 4 4
94 วัดควนยูง 3 1 0 0 4
95 บ้านหนองท่อม 3 0 3 0 6
96 วัดทุ่งนาใหม่ 3 0 2 2 5
97 บ้านบ่อมอง 3 0 2 2 5
98 บ้านควนอวดพัน 3 0 1 0 4
99 ชุมชนบ้านสี่แยก 2 7 8 5 17
100 บ้านแพรกกลาง 2 5 7 6 14
101 วัดโบราณาราม 2 5 1 0 8
102 ไทยรัฐ ๓๘ 2 4 0 1 6
103 สุมณฑาศึกษา 2 3 4 1 9
104 บ้านจำปา 2 3 3 2 8
105 วัดควนกอ 2 2 4 2 8
106 วัดหาดสูง 2 2 4 1 8
107 บ้านไสโป๊ะ 2 2 4 1 8
108 วัดกะโสม 2 2 3 3 7
109 เจริญมิตร 2 2 2 0 6
110 บ้านวังยาว 2 2 0 0 4
111 บ้านคุ้งวังวัว 2 2 0 0 4
112 บ้านโคกยาง 2 1 2 0 5
113 วัดหนองดี 2 1 1 3 4
114 บ้านควนลำภู 2 1 1 3 4
115 บ้านบางปรน 2 1 0 1 3
116 บ้านนาเกิดผล 2 1 0 0 3
117 บ้านปลายคลองเพรง 2 1 0 0 3
118 สหมิตรบำรุง 2 0 3 2 5
119 วัดศิลาราย 2 0 3 0 5
120 บ้านนาพรุ 2 0 0 2 2
121 วัดเขากลาย 2 0 0 0 2
122 บ้านวังวัว 2 0 0 0 2
123 บ้านเหนือคลอง 2 0 0 0 2
124 ราษฎร์ประชาอุทิศ 2 0 0 0 2
125 วัดคงคาเลียบ 2 0 0 0 2
126 บ้านโคกวัด 2 0 0 0 2
127 บ้านหนองคล้า 2 0 0 0 2
128 ไพบูลย์วิทยา 1 8 3 6 12
129 ชุมชนวัดสุวรรณาราม 1 7 2 0 10
130 ชุมชนบ้านไทรห้อง 1 6 4 7 11
131 บ้านน้ำตก 1 5 8 2 14
132 บ้านวังตลับ 1 4 5 2 10
133 วัดมะนาวหวาน 1 4 3 3 8
134 บ้านหนองยาง 1 4 2 2 7
135 บ้านคลองงา 1 3 2 3 6
136 บ้านหาดทรายแก้ว 1 3 2 0 6
137 สมสรร 1 2 4 5 7
138 วัดนิคมคีรี 1 2 3 1 6
139 วัดสุวรรณคีรี 1 2 2 1 5
140 วัดควนสระบัว 1 2 1 3 4
141 วัดเกาะสระ 1 2 1 2 4
142 บ้านบางรูป 1 2 1 0 4
143 วัดเพ็ญญาติ 1 2 0 0 3
144 เจริญรัชต์ภาคย์ 1 2 0 0 3
145 วัดวังขรี 1 1 9 1 11
146 วัดคงคาเจริญ 1 1 4 2 6
147 บ้านปลายเส 1 1 4 1 6
148 กาญจนศึกษาพัฒนาการ 1 1 1 2 3
149 บ้านพูน 1 1 1 1 3
150 บ้านควนประ 1 1 1 0 3
151 บ้านพอโกบ 1 1 0 2 2
152 วัดทะเลมิตรภาพที่ 151 1 1 0 2 2
153 สุขสวัสดิ์วิทยา 1 0 2 0 3
154 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 1 0 1 1 2
155 ตชด.บ้านยูงงาม 1 0 1 1 2
156 บ้านเขาวง 1 0 1 0 2
157 ตชด.บ้านไร่ยาว 1 0 1 0 2
158 วัดโคกเมรุ 1 0 1 0 2
159 วัดหลักช้าง 1 0 1 0 2
160 วัดยางค้อม 1 0 0 2 1
161 บ้านนาปราน 1 0 0 0 1
162 บ้านก่องาม 1 0 0 0 1
163 อนุบาลพิปูนวิทยา 1 0 0 0 1
164 อนุบาลไกรแก้ว 1 0 0 0 1
165 บ้านห้วยปริก 0 6 5 5 11
166 บ้านห้วยทรายขาว 0 5 7 6 12
167 ชุมชนวัดสำโรง 0 5 1 2 6
168 บ้านไสยูงปัก 0 4 2 1 6
169 วัดควนยูง ฉวาง 0 4 2 0 6
170 องค์การสวนยาง 1 0 4 1 0 5
171 วัดใหม่ 0 4 0 2 4
172 บ้านเขาตาว 0 3 3 2 6
173 วัดควน 0 3 3 0 6
174 บ้านถ้ำตลอด 0 3 1 0 4
175 บ้านนิคมวังหิน 0 2 5 3 7
176 วัดทุ่งส้าน 0 2 3 0 5
177 บ้านสวนอาย 0 2 1 2 3
178 อนุบาลวงศ์สวัสดิ์พัฒนา 0 2 1 1 3
179 บ้านนาใหญ่ 0 2 1 0 3
180 วัดสวนขัน 0 2 1 0 3
181 พึ่งตนเอง 0 2 0 0 2
182 บ้านคลองปีก 0 1 3 1 4
183 บ้านจันดี 0 1 3 1 4
184 รีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง 0 1 3 0 4
185 คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ฯ 0 1 1 2 2
186 วัดมะปรางงาม 0 1 1 2 2
187 บ้านคลองสาย 0 1 1 1 2
188 บ้านเกาะยวน 0 1 1 1 2
189 มหาราช ๓ 0 1 1 1 2
190 บ้านกรุงหยันใต้ 0 1 1 0 2
191 บ้านวังธน 0 1 1 0 2
192 บ้านนาเหนือ 0 1 1 0 2
193 บ้านเกาะปราง 0 1 1 0 2
194 วัดมุขธาราม 0 1 1 0 2
195 อนุบาลจิตพรรณ 0 1 1 0 2
196 ราชเวชพิศาล 0 1 0 0 1
197 วัดควนสะตอ 0 1 0 0 1
198 วัดถ้ำใหญ่ 0 1 0 0 1
199 วัดวังหิน 0 1 0 0 1
200 วัดเพ็ญมิตร 0 1 0 0 1
201 อนุบาลเพียรสอนศึกษา 0 1 0 0 1
202 บ้านวังหิน 0 0 2 1 2
203 วัดนางเอื้อย 0 0 2 0 2
204 วัดนาเขลียง 0 0 2 0 2
205 อักษรวิทย์ 0 0 2 0 2
206 วัดสวนพิกุล 0 0 1 1 1
207 บ้านหนองปลิง 0 0 1 0 1
208 จันดีพิทยาคม 0 0 1 0 1
209 บ้านควนตม 0 0 1 0 1
210 บ้านนาบอน 0 0 1 0 1
211 วัดมะเฟือง 0 0 1 0 1
212 เจริญวัยวิทยา 0 0 1 0 1
213 บ้านคลองกุย 0 0 0 1 0
214 บ้านกันละ 0 0 0 1 0
215 บ้านวังเต่า 0 0 0 1 0
216 บ้านเศลาใต้ 0 0 0 1 0
217 วัดวิสุทธิวงศ์ 0 0 0 1 0
218 บ้านไสยาสน์ 0 0 0 0 0
219 มัธยมบุญคงอุปการ 0 0 0 0 0
220 อนุบาลชาญวิทย์ 0 0 0 0 0
รวม 905 719 654 480 2,758