หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกาญจนศึกษา 11 26 16
2 002 โรงเรียนกาญจนศึกษาพัฒนาการ 5 8 7
3 003 โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ฯ 4 5 5
4 004 โรงเรียนจันดีพิทยาคม 1 3 2
5 005 โรงเรียนจุฑาวิทย์ 0 0 0
6 006 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 52 98 84
7 012 โรงเรียนฉวาง 15 34 19
8 014 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 86 245 147
9 015 โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 16 45 20
10 016 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก 41 82 62
11 017 โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา 13 28 17
12 013 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 19 29 23
13 018 โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ 35 75 57
14 019 โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง 8 17 12
15 020 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม 14 29 20
16 021 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน 22 42 33
17 022 โรงเรียนตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 18 37 28
18 023 โรงเรียนตชด.บ้านยูงงาม 3 5 4
19 024 โรงเรียนตชด.บ้านไร่ยาว 3 10 7
20 025 โรงเรียนตันติวัตร 18 22 22
21 027 โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ 32 103 62
22 028 โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ 3 7 6
23 030 โรงเรียนบ้านกันละ 2 5 4
24 031 โรงเรียนบ้านกุยเหนือ 16 38 25
25 029 โรงเรียนบ้านก่องาม 1 3 2
26 037 โรงเรียนบ้านคลองกุย 4 6 6
27 039 โรงเรียนบ้านคลองขุด 12 35 19
28 040 โรงเรียนบ้านคลองงา 9 20 16
29 041 โรงเรียนบ้านคลองจัง 12 21 16
30 042 โรงเรียนบ้านคลองตูก 16 18 18
31 043 โรงเรียนบ้านคลองปีก 5 11 9
32 044 โรงเรียนบ้านคลองสาย 4 9 7
33 045 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 34 68 49
34 046 โรงเรียนบ้านคลองโอม 14 32 26
35 053 โรงเรียนบ้านควน 0 0 0
36 047 โรงเรียนบ้านควนตม 1 1 1
37 049 โรงเรียนบ้านควนประ 4 12 6
38 048 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 31 80 49
39 050 โรงเรียนบ้านควนลำภู 7 27 12
40 052 โรงเรียนบ้านควนอวดพัน 4 9 6
41 054 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 33 96 56
42 055 โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว 5 19 8
43 059 โรงเรียนบ้านจันดี 5 9 8
44 060 โรงเรียนบ้านจำปา 10 25 19
45 061 โรงเรียนบ้านชายคลอง 11 26 17
46 062 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 4 7 6
47 063 โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 25 45 38
48 064 โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 22 47 33
49 065 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 31 71 52
50 079 โรงเรียนบ้านนา 28 52 41
51 068 โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม 8 14 10
52 069 โรงเรียนบ้านนาตำเสา 8 15 11
53 070 โรงเรียนบ้านนาท่อม 14 37 27
54 071 โรงเรียนบ้านนาบอน 1 1 1
55 072 โรงเรียนบ้านนาปราน 3 14 6
56 073 โรงเรียนบ้านนาพรุ 4 7 6
57 074 โรงเรียนบ้านนาพา 14 24 23
58 067 โรงเรียนบ้านนาเกิดผล 3 6 5
59 076 โรงเรียนบ้านนาเส 15 26 24
60 077 โรงเรียนบ้านนาเหนือ 2 4 2
61 075 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 15 37 28
62 078 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 3 3 3
63 082 โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน 16 33 23
64 080 โรงเรียนบ้านน้ำตก 19 26 26
65 081 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 29 43 38
66 083 โรงเรียนบ้านบนควน 34 66 53
67 086 โรงเรียนบ้านบางตะเภา 26 72 45
68 087 โรงเรียนบ้านบางปรน 4 15 6
69 088 โรงเรียนบ้านบางรูป 4 13 9
70 084 โรงเรียนบ้านบ่อปลา 23 65 42
71 085 โรงเรียนบ้านบ่อมอง 8 21 13
72 089 โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง 3 5 5
73 090 โรงเรียนบ้านปลายรา 9 15 13
74 091 โรงเรียนบ้านปลายเส 10 13 11
75 092 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 32 60 49
76 094 โรงเรียนบ้านปากระแนะ 0 0 0
77 093 โรงเรียนบ้านปากแพรก 13 27 18
78 095 โรงเรียนบ้านป่าพาด 0 0 0
79 096 โรงเรียนบ้านพรุวง 16 36 27
80 097 โรงเรียนบ้านพอโกบ 5 7 6
81 098 โรงเรียนบ้านพูน 4 7 6
82 101 โรงเรียนบ้านวังตลับ 15 37 25
83 103 โรงเรียนบ้านวังธน 3 8 6
84 104 โรงเรียนบ้านวังยวน 12 58 21
85 105 โรงเรียนบ้านวังยาว 8 19 15
86 106 โรงเรียนบ้านวังวัว 2 8 4
87 107 โรงเรียนบ้านวังหิน 3 4 4
88 102 โรงเรียนบ้านวังเต่า 1 1 1
89 109 โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 25 59 47
90 111 โรงเรียนบ้านสวน 0 0 0
91 110 โรงเรียนบ้านสวนอาย 5 11 9
92 112 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 33 87 58
93 119 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 2 11 5
94 122 โรงเรียนบ้านหนองท่อม 6 19 13
95 123 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 2 3 3
96 124 โรงเรียนบ้านหนองยาง 10 24 17
97 125 โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 42 117 71
98 120 โรงเรียนบ้านหนองเจ 21 58 36
99 121 โรงเรียนบ้านหนองเตย 0 0 0
100 126 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 29 53 33
101 127 โรงเรียนบ้านหน้าเขา 8 25 16
102 128 โรงเรียนบ้านหน้าเหมน 0 0 0
103 133 โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว 10 21 16
104 129 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 16 26 22
105 130 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 18 42 29
106 131 โรงเรียนบ้านห้วยปริก 16 31 24
107 132 โรงเรียนบ้านห้วยรื่น 6 18 10
108 032 โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 36 69 42
109 033 โรงเรียนบ้านเกาะปราง 2 5 4
110 034 โรงเรียนบ้านเกาะยวน 3 4 4
111 035 โรงเรียนบ้านเขาตาว 9 13 13
112 036 โรงเรียนบ้านเขาวง 2 4 3
113 108 โรงเรียนบ้านเศลาใต้ 1 1 1
114 134 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 2 3 3
115 099 โรงเรียนบ้านแพรกกลาง 31 47 26
116 056 โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 21 45 30
117 057 โรงเรียนบ้านโคกยาง 5 26 11
118 058 โรงเรียนบ้านโคกวัด 6 13 9
119 066 โรงเรียนบ้านไทรงาม 0 0 0
120 100 โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 19 37 27
121 115 โรงเรียนบ้านไสยาสน์ 1 1 1
122 116 โรงเรียนบ้านไสยูงปัก 8 9 9
123 117 โรงเรียนบ้านไสส้าน 34 67 47
124 113 โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ 23 48 34
125 114 โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 9 18 12
126 118 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 28 49 38
127 135 โรงเรียนประชาอุทิศมูลนิธิ 27 55 39
128 136 โรงเรียนพรรณราชลเขต 16 27 18
129 137 โรงเรียนพิศิษฐ์อนุสรณ์ 0 0 0
130 138 โรงเรียนพึ่งตนเอง 2 5 4
131 140 โรงเรียนมนต์หทัย 18 28 24
132 141 โรงเรียนมหาราช ๓ 3 11 5
133 142 โรงเรียนมัธยมบุญคงอุปการ 1 1 1
134 143 โรงเรียนรัตนชนปรีดา 0 0 0
135 144 โรงเรียนรัตนศึกษา 19 26 19
136 145 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 55 119 85
137 147 โรงเรียนราชเวชพิศาล 3 11 7
138 148 โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ 2 6 4
139 149 โรงเรียนวัดกะเปียด 52 134 86
140 150 โรงเรียนวัดกะโสม 10 17 15
141 151 โรงเรียนวัดก้างปลา 10 24 15
142 153 โรงเรียนวัดขนาน 14 19 18
143 156 โรงเรียนวัดคงคาเจริญ 9 23 14
144 157 โรงเรียนวัดคงคาเลียบ 2 10 4
145 158 โรงเรียนวัดควน 7 10 10
146 159 โรงเรียนวัดควนกอ 10 16 15
147 160 โรงเรียนวัดควนชม 11 20 16
148 161 โรงเรียนวัดควนยูง 4 11 8
149 162 โรงเรียนวัดควนยูง ฉวาง 6 23 12
150 163 โรงเรียนวัดควนสระบัว 7 20 12
151 164 โรงเรียนวัดควนสะตอ 1 3 2
152 166 โรงเรียนวัดควนสูง 21 62 32
153 165 โรงเรียนวัดควนส้าน 17 22 20
154 169 โรงเรียนวัดจันดี 86 198 123
155 170 โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ 1 15 4
156 171 โรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151 4 12 8
157 173 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 21 65 36
158 174 โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 8 16 11
159 175 โรงเรียนวัดทุ่งส้าน 5 6 6
160 172 โรงเรียนวัดท่ายาง 50 94 72
161 177 โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 16 35 28
162 179 โรงเรียนวัดนางเอื้อย 2 2 2
163 178 โรงเรียนวัดนาเขลียง 2 4 4
164 180 โรงเรียนวัดนิคมคีรี 7 34 16
165 182 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 23 48 39
166 186 โรงเรียนวัดภูเขาหลัก 0 0 0
167 187 โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 8 22 13
168 188 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 11 17 17
169 189 โรงเรียนวัดมะปรางงาม 4 6 6
170 190 โรงเรียนวัดมะเฟือง 1 2 2
171 191 โรงเรียนวัดมังคลาราม 61 110 76
172 183 โรงเรียนวัดมุขธาราม 2 5 4
173 193 โรงเรียนวัดยางค้อม 3 5 3
174 194 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 5 9 6
175 195 โรงเรียนวัดลำนาว 43 96 65
176 196 โรงเรียนวัดวังขรี 14 31 21
177 197 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 63 141 90
178 198 โรงเรียนวัดวังหิน 1 2 1
179 199 โรงเรียนวัดวังหีบ 17 46 28
180 200 โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ 1 1 1
181 202 โรงเรียนวัดศิลาราย 6 8 7
182 203 โรงเรียนวัดสวนขัน 3 10 7
183 204 โรงเรียนวัดสวนพิกุล 2 2 2
184 205 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 23 75 42
185 206 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 6 12 9
186 208 โรงเรียนวัดหนองดี 7 10 9
187 209 โรงเรียนวัดหน้าเขา 39 101 65
188 210 โรงเรียนวัดหลักช้าง 2 10 4
189 211 โรงเรียนวัดหาดสูง 10 17 12
190 152 โรงเรียนวัดเกาะสระ 6 23 11
191 154 โรงเรียนวัดเขากลาย 2 2 2
192 155 โรงเรียนวัดเขาโร 28 74 44
193 176 โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ 16 45 28
194 184 โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ 3 18 9
195 185 โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร 1 1 1
196 207 โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 19 34 33
197 168 โรงเรียนวัดโคกหาด 24 40 31
198 167 โรงเรียนวัดโคกเมรุ 3 6 5
199 181 โรงเรียนวัดโบราณาราม 9 16 14
200 212 โรงเรียนวัดใหม่ 7 13 10
201 192 โรงเรียนวัดไม้เรียง 18 68 32
202 213 โรงเรียนวิทยานุเคราะห์ 24 55 38
203 214 โรงเรียนสมสรร 13 22 21
204 215 โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 26 47 35
205 216 โรงเรียนสหมิตรบำรุง 7 14 12
206 217 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 89 193 144
207 218 โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา 3 25 5
208 219 โรงเรียนสุมณฑาศึกษา 13 64 27
209 223 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 39 75 52
210 224 โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 7 11 11
211 225 โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 6 16 12
212 226 โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 17 44 35
213 228 โรงเรียนอนุบาลคำแหง 0 0 0
214 229 โรงเรียนอนุบาลจิตพรรณ 2 6 4
215 230 โรงเรียนอนุบาลชาญวิทย์ 1 1 1
216 231 โรงเรียนอนุบาลประสานศิลป์ศึกษา 0 0 0
217 232 โรงเรียนอนุบาลปาลิกา 0 0 0
218 233 โรงเรียนอนุบาลพิปูนวิทยา 1 3 2
219 236 โรงเรียนอนุบาลรุ่งรัศมี 0 0 0
220 237 โรงเรียนอนุบาลวงศ์สวัสดิ์พัฒนา 4 10 7
221 238 โรงเรียนอนุบาลวัดอินทารามสงเคราะห์ 0 0 0
222 239 โรงเรียนอนุบาลศิริเพชร 0 0 0
223 235 โรงเรียนอนุบาลเพียรสอนศึกษา 1 1 1
224 234 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญอาภา 0 0 0
225 227 โรงเรียนอนุบาลไกรแก้ว 1 3 1
226 240 โรงเรียนอักษรวิทย์ 2 5 4
227 007 โรงเรียนเจริญมิตร 6 26 11
228 008 โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ 3 4 4
229 009 โรงเรียนเจริญวัยวิทยา 1 2 1
230 011 โรงเรียนเจริญวิทยา 11 32 19
231 010 โรงเรียนเจริญวิทย์ 32 76 42
232 220 โรงเรียนเสริมปัญญา 19 24 18
233 241 โรงเรียนแสงทองวิทยานุสรณ์ 0 0 0
234 221 โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 49 42
235 026 โรงเรียนไทยรัฐ ๓๘ 7 14 8
236 139 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา 18 35 20
237 222 โรงเรียนไสเตาอ้อย 6 11 9
238 242 โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง 4 8 6
239 146 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๙ 24 58 39
รวม 3080 6897 4712
11609

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง 08-9873-6353 นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน 08-1367-9709 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]