หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 63 35 60.34% 4 6.9% 12 20.69% 7 12.07% 58
2 โรงเรียนวัดจันดี 86 31 40.26% 15 19.48% 18 23.38% 13 16.88% 77
3 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 89 28 38.36% 21 28.77% 15 20.55% 9 12.33% 73
4 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 86 27 36.99% 25 34.25% 9 12.33% 12 16.44% 73
5 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 52 23 52.27% 9 20.45% 6 13.64% 6 13.64% 44
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 55 20 37.04% 17 31.48% 9 16.67% 8 14.81% 54
7 โรงเรียนวัดลำนาว 43 19 47.5% 12 30% 6 15% 3 7.5% 40
8 โรงเรียนวัดท่ายาง 50 18 40% 12 26.67% 6 13.33% 9 20% 45
9 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 34 18 52.94% 8 23.53% 5 14.71% 3 8.82% 34
10 โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 42 17 45.95% 7 18.92% 7 18.92% 6 16.22% 37
11 โรงเรียนวัดหน้าเขา 39 16 45.71% 7 20% 7 20% 5 14.29% 35
12 โรงเรียนวัดมังคลาราม 61 15 31.25% 11 22.92% 14 29.17% 8 16.67% 48
13 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 31 13 41.94% 9 29.03% 6 19.35% 3 9.68% 31
14 โรงเรียนวัดเขาโร 28 13 46.43% 7 25% 7 25% 1 3.57% 28
15 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 23 13 59.09% 6 27.27% 1 4.55% 2 9.09% 22
16 โรงเรียนบ้านบ่อปลา 23 13 61.9% 4 19.05% 3 14.29% 1 4.76% 21
17 โรงเรียนบ้านนา 28 13 48.15% 2 7.41% 6 22.22% 6 22.22% 27
18 โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 36 12 34.29% 6 17.14% 12 34.29% 5 14.29% 35
19 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 31 12 48% 6 24% 4 16% 3 12% 25
20 โรงเรียนรัตนศึกษา 19 12 63.16% 3 15.79% 2 10.53% 2 10.53% 19
21 โรงเรียนตันติวัตร 18 12 66.67% 3 16.67% 1 5.56% 2 11.11% 18
22 โรงเรียนเจริญวิทย์ 32 11 35.48% 9 29.03% 6 19.35% 5 16.13% 31
23 โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ 35 11 33.33% 8 24.24% 4 12.12% 10 30.3% 33
24 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 33 11 34.38% 6 18.75% 5 15.63% 10 31.25% 32
25 โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 19 11 64.71% 4 23.53% 1 5.88% 1 5.88% 17
26 โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 25 11 45.83% 3 12.5% 2 8.33% 8 33.33% 24
27 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 32 10 35.71% 9 32.14% 6 21.43% 3 10.71% 28
28 โรงเรียนวัดควนสูง 21 10 50% 6 30% 1 5% 3 15% 20
29 โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 22 10 52.63% 4 21.05% 4 21.05% 1 5.26% 19
30 โรงเรียนวัดไม้เรียง 18 10 55.56% 4 22.22% 3 16.67% 1 5.56% 18
31 โรงเรียนบ้านบนควน 34 9 29.03% 6 19.35% 15 48.39% 1 3.23% 31
32 โรงเรียนวิทยานุเคราะห์ 24 9 39.13% 4 17.39% 4 17.39% 6 26.09% 23
33 โรงเรียนบ้านคลองตูก 16 9 56.25% 2 12.5% 4 25% 1 6.25% 16
34 โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 16 9 56.25% 2 12.5% 3 18.75% 2 12.5% 16
35 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 39 8 20.51% 17 43.59% 8 20.51% 6 15.38% 39
36 โรงเรียนวัดกะเปียด 52 8 18.6% 7 16.28% 16 37.21% 12 27.91% 43
37 โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 8 38.1% 5 23.81% 5 23.81% 3 14.29% 21
38 โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 26 7 26.92% 13 50% 3 11.54% 3 11.54% 26
39 โรงเรียนบ้านไสส้าน 34 7 25.93% 11 40.74% 7 25.93% 2 7.41% 27
40 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 29 7 24.14% 7 24.14% 7 24.14% 8 27.59% 29
41 โรงเรียนตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 18 7 46.67% 6 40% 0 0% 2 13.33% 15
42 โรงเรียนประชาอุทิศมูลนิธิ 27 7 30.43% 4 17.39% 5 21.74% 7 30.43% 23
43 โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 21 7 35% 4 20% 5 25% 4 20% 20
44 โรงเรียนฉวาง 15 7 50% 3 21.43% 3 21.43% 1 7.14% 14
45 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 21 7 38.89% 3 16.67% 2 11.11% 6 33.33% 18
46 โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 25 6 26.09% 9 39.13% 4 17.39% 4 17.39% 23
47 โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ 32 6 26.09% 8 34.78% 7 30.43% 2 8.7% 23
48 โรงเรียนบ้านบางตะเภา 26 6 27.27% 5 22.73% 5 22.73% 6 27.27% 22
49 โรงเรียนมนต์หทัย 18 6 40% 5 33.33% 4 26.67% 0 0% 15
50 โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ 23 6 27.27% 3 13.64% 10 45.45% 3 13.64% 22
51 โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 17 6 40% 3 20% 5 33.33% 1 6.67% 15
52 โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา 13 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
53 โรงเรียนบ้านชายคลอง 11 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
54 โรงเรียนไสเตาอ้อย 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
55 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 33 5 16.67% 10 33.33% 6 20% 9 30% 30
56 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน 22 5 25% 9 45% 2 10% 4 20% 20
57 โรงเรียนวัดโคกหาด 24 5 22.73% 6 27.27% 8 36.36% 3 13.64% 22
58 โรงเรียนวัดควนส้าน 17 5 31.25% 5 31.25% 4 25% 2 12.5% 16
59 โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 16 5 35.71% 5 35.71% 2 14.29% 2 14.29% 14
60 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๙ 24 5 23.81% 4 19.05% 5 23.81% 7 33.33% 21
61 โรงเรียนพรรณราชลเขต 16 5 33.33% 4 26.67% 2 13.33% 4 26.67% 15
62 โรงเรียนเสริมปัญญา 19 5 27.78% 3 16.67% 5 27.78% 5 27.78% 18
63 โรงเรียนบ้านนาเส 15 5 35.71% 2 14.29% 3 21.43% 4 28.57% 14
64 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 28 4 15.38% 6 23.08% 10 38.46% 6 23.08% 26
65 โรงเรียนวัดวังหีบ 17 4 28.57% 6 42.86% 3 21.43% 1 7.14% 14
66 โรงเรียนบ้านหนองเจ 21 4 25% 5 31.25% 6 37.5% 1 6.25% 16
67 โรงเรียนบ้านคลองโอม 14 4 28.57% 5 35.71% 4 28.57% 1 7.14% 14
68 โรงเรียนบ้านคลองจัง 12 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 11
69 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 23 4 18.18% 4 18.18% 9 40.91% 5 22.73% 22
70 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 16 4 25% 3 18.75% 7 43.75% 2 12.5% 16
71 โรงเรียนบ้านพรุวง 16 4 26.67% 3 20% 6 40% 2 13.33% 15
72 โรงเรียนบ้านวังยวน 12 4 33.33% 3 25% 3 25% 2 16.67% 12
73 โรงเรียนเจริญวิทยา 11 4 36.36% 2 18.18% 5 45.45% 0 0% 11
74 โรงเรียนกาญจนศึกษา 11 4 36.36% 2 18.18% 3 27.27% 2 18.18% 11
75 โรงเรียนวัดควนชม 11 4 40% 2 20% 1 10% 3 30% 10
76 โรงเรียนบ้านปากแพรก 13 4 30.77% 1 7.69% 2 15.38% 6 46.15% 13
77 โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 8 4 50% 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 8
78 โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
79 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 29 3 12.5% 9 37.5% 6 25% 6 25% 24
80 โรงเรียนบ้านกุยเหนือ 16 3 20% 9 60% 2 13.33% 1 6.67% 15
81 โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 19 3 20% 5 33.33% 4 26.67% 3 20% 15
82 โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ 16 3 18.75% 5 31.25% 3 18.75% 5 31.25% 16
83 โรงเรียนวัดขนาน 14 3 27.27% 4 36.36% 4 36.36% 0 0% 11
84 โรงเรียนบ้านคลองขุด 12 3 25% 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 12
85 โรงเรียนบ้านนาท่อม 14 3 25% 4 33.33% 2 16.67% 3 25% 12
86 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 15 3 20% 3 20% 6 40% 3 20% 15
87 โรงเรียนบ้านนาพา 14 3 27.27% 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 11
88 โรงเรียนบ้านหน้าเขา 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
89 โรงเรียนบ้านปลายรา 9 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
90 โรงเรียนวัดก้างปลา 10 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
91 โรงเรียนบ้านนาตำเสา 8 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
92 โรงเรียนบ้านห้วยรื่น 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
93 โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม 8 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 4 50% 8
94 โรงเรียนวัดควนยูง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนบ้านหนองท่อม 6 3 50% 0 0% 3 50% 0 0% 6
96 โรงเรียนบ้านบ่อมอง 8 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 7
97 โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 8 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 7
98 โรงเรียนบ้านควนอวดพัน 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
99 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก 41 2 9.09% 7 31.82% 8 36.36% 5 22.73% 22
100 โรงเรียนบ้านแพรกกลาง 31 2 10% 5 25% 7 35% 6 30% 20
101 โรงเรียนวัดโบราณาราม 9 2 25% 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 8
102 โรงเรียนไทยรัฐ ๓๘ 7 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
103 โรงเรียนสุมณฑาศึกษา 13 2 20% 3 30% 4 40% 1 10% 10
104 โรงเรียนบ้านจำปา 10 2 20% 3 30% 3 30% 2 20% 10
105 โรงเรียนวัดควนกอ 10 2 20% 2 20% 4 40% 2 20% 10
106 โรงเรียนวัดหาดสูง 10 2 22.22% 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 9
107 โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 9 2 22.22% 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 9
108 โรงเรียนวัดกะโสม 10 2 20% 2 20% 3 30% 3 30% 10
109 โรงเรียนเจริญมิตร 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
110 โรงเรียนบ้านวังยาว 8 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
111 โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านโคกยาง 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
113 โรงเรียนบ้านควนลำภู 7 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
114 โรงเรียนวัดหนองดี 7 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
115 โรงเรียนบ้านบางปรน 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
116 โรงเรียนบ้านนาเกิดผล 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนสหมิตรบำรุง 7 2 28.57% 0 0% 3 42.86% 2 28.57% 7
119 โรงเรียนวัดศิลาราย 6 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
120 โรงเรียนบ้านนาพรุ 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
121 โรงเรียนบ้านโคกวัด 6 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนบ้านวังวัว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนวัดคงคาเลียบ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนวัดเขากลาย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา 18 1 5.56% 8 44.44% 3 16.67% 6 33.33% 18
129 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม 14 1 10% 7 70% 2 20% 0 0% 10
130 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 19 1 5.56% 6 33.33% 4 22.22% 7 38.89% 18
131 โรงเรียนบ้านน้ำตก 19 1 6.25% 5 31.25% 8 50% 2 12.5% 16
132 โรงเรียนบ้านวังตลับ 15 1 8.33% 4 33.33% 5 41.67% 2 16.67% 12
133 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 11 1 9.09% 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 11
134 โรงเรียนบ้านหนองยาง 10 1 11.11% 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 9
135 โรงเรียนบ้านคลองงา 9 1 11.11% 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 9
136 โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว 10 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
137 โรงเรียนสมสรร 13 1 8.33% 2 16.67% 4 33.33% 5 41.67% 12
138 โรงเรียนวัดนิคมคีรี 7 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
139 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
140 โรงเรียนวัดควนสระบัว 7 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
141 โรงเรียนวัดเกาะสระ 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
142 โรงเรียนบ้านบางรูป 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
143 โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
144 โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
145 โรงเรียนวัดวังขรี 14 1 8.33% 1 8.33% 9 75% 1 8.33% 12
146 โรงเรียนวัดคงคาเจริญ 9 1 12.5% 1 12.5% 4 50% 2 25% 8
147 โรงเรียนบ้านปลายเส 10 1 14.29% 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 7
148 โรงเรียนกาญจนศึกษาพัฒนาการ 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
149 โรงเรียนบ้านพูน 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
150 โรงเรียนบ้านควนประ 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
151 โรงเรียนบ้านพอโกบ 5 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
152 โรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
153 โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
154 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 5 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
155 โรงเรียนตชด.บ้านยูงงาม 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
156 โรงเรียนตชด.บ้านไร่ยาว 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
157 โรงเรียนวัดโคกเมรุ 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านเขาวง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
159 โรงเรียนวัดหลักช้าง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
160 โรงเรียนวัดยางค้อม 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
161 โรงเรียนบ้านนาปราน 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านก่องาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนอนุบาลพิปูนวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนอนุบาลไกรแก้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านห้วยปริก 16 0 0% 6 37.5% 5 31.25% 5 31.25% 16
166 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 18 0 0% 5 27.78% 7 38.89% 6 33.33% 18
167 โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง 8 0 0% 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 8
168 โรงเรียนบ้านไสยูงปัก 8 0 0% 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 7
169 โรงเรียนวัดควนยูง ฉวาง 6 0 0% 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 6
170 โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 7 0 0% 4 80% 1 20% 0 0% 5
171 โรงเรียนวัดใหม่ 7 0 0% 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 6
172 โรงเรียนบ้านเขาตาว 9 0 0% 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 8
173 โรงเรียนวัดควน 7 0 0% 3 50% 3 50% 0 0% 6
174 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
175 โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน 16 0 0% 2 20% 5 50% 3 30% 10
176 โรงเรียนวัดทุ่งส้าน 5 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
177 โรงเรียนบ้านสวนอาย 5 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
178 โรงเรียนอนุบาลวงศ์สวัสดิ์พัฒนา 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
179 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
180 โรงเรียนวัดสวนขัน 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
181 โรงเรียนพึ่งตนเอง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
182 โรงเรียนบ้านคลองปีก 5 0 0% 1 20% 3 60% 1 20% 5
183 โรงเรียนบ้านจันดี 5 0 0% 1 20% 3 60% 1 20% 5
184 โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
185 โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ฯ 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
186 โรงเรียนวัดมะปรางงาม 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
187 โรงเรียนบ้านคลองสาย 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
188 โรงเรียนบ้านเกาะยวน 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
189 โรงเรียนมหาราช ๓ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
190 โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
191 โรงเรียนบ้านวังธน 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
192 โรงเรียนบ้านนาเหนือ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
193 โรงเรียนบ้านเกาะปราง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
194 โรงเรียนวัดมุขธาราม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
195 โรงเรียนอนุบาลจิตพรรณ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
196 โรงเรียนราชเวชพิศาล 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
197 โรงเรียนวัดควนสะตอ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
198 โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
199 โรงเรียนวัดวังหิน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
200 โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
201 โรงเรียนอนุบาลเพียรสอนศึกษา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
202 โรงเรียนบ้านวังหิน 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
203 โรงเรียนวัดนางเอื้อย 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
204 โรงเรียนวัดนาเขลียง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
205 โรงเรียนอักษรวิทย์ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
206 โรงเรียนวัดสวนพิกุล 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
207 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
208 โรงเรียนจันดีพิทยาคม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
209 โรงเรียนบ้านควนตม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
210 โรงเรียนบ้านนาบอน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
211 โรงเรียนวัดมะเฟือง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
212 โรงเรียนเจริญวัยวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
213 โรงเรียนบ้านคลองกุย 4 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
214 โรงเรียนบ้านกันละ 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
215 โรงเรียนบ้านวังเต่า 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
216 โรงเรียนบ้านเศลาใต้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
217 โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
218 โรงเรียนบ้านไสยาสน์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
219 โรงเรียนมัธยมบุญคงอุปการ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
220 โรงเรียนอนุบาลชาญวิทย์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง 08-9873-6353 นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน 08-1367-9709 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]