หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา สพป.นศ. 2 ครั้งที่ 10
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 15 - 20 กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เวทีห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2557 12.00 แต่งกายตามเกณฑ์ที่กำหนด
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เวทีห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2557 12.00 แต่งกายตามเกณฑ์ที่กำหนด
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เวทีห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2557 11.00-12.00 แต่งกายชุดเสื้อยืดขาวและผ้าโจงกระเบน
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เวทีห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2557 11.00-12.00 แต่งกายชุดเสื้อยืดขาวและผ้าโจงกระเบน
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เวทีห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2557 10.00-11.00 แต่งกายตามเกณฑ์ที่กำหนด
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เวทีห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2557 10.00-11.00 แต่งกายตามเกณฑ์ที่กำหนด
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เวทีห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2557 09.00-10.00 แต่งกายตามเกณฑ์ที่กำหนด
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เวทีห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2557 09.00-10.00 แต่งกายตามเกณฑ์ที่กำหนด
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เวทีห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2557 08.00-09.00 แต่งกายตามบทบาท
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เวทีห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2557 08.00-09.00 แต่งกายตามบทบาท


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง 08-9873-6353 นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน 08-1367-9709 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]