หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 119 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง 8.163737, 99.672489 0898736353
2 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 นายวินิจ โรจนภาพงศ์   081-6774340
3 โรงเรียนบ้านคลองขุด หมู่ที่ 8 ถนนทุ่งสง - นาบอน ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 นางเรวดี พลายชุม 8.188801, 99.613780 080-708-2233
4 โรงเรียนบ้านบนควน 206 หมู่ที่ 1 ถนนทุ่งสง - สุราษฎร์ฯ ตำนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 นายวิจัย ไกรสิทธิ์ 8.225337, 99.563337 081-270-3730
5 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 181 หมู่ที่ 1 ถนนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 นางอรอนงค์ พรหมวิหาร 8.162861, 99.673156 086-595-4148
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 63 หมู่ที่ 3 ถนนทุ่งสง - ตรัง ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80310 นางกาญจนา จิตสำรวย 8.040619, 99.649134 089-868-4995
7 โรงเรียนวัดก้างปลา 175 หมู่ที่ 3 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130 นายอุทัย กาญจนภักดิ์ 8.077240, 99.656397 089-873-6246

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง 08-9873-6353 นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน 08-1367-9709 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]