สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดพระมหาธาตุ 37 15 12 64 51 23 8 10 82
2 อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 22 11 6 39 42 12 2 1 56
3 วัดทุ่งแย้ 17 11 5 33 34 18 9 10 61
4 บ้านทวดทอง 11 9 5 25 26 10 6 4 42
5 วัดไพศาลสถิต 9 2 3 14 16 3 10 5 29
6 วัดมุขธารา 5 4 0 9 7 4 5 6 16
7 วัดราษฎร์เจริญ 5 1 0 6 6 1 0 0 7
8 วัดโบสถ์ 5 0 1 6 6 0 4 5 10
9 วัดมหาชัยวนาราม 4 9 4 17 14 10 12 12 36
10 วัดพังยอม 4 5 1 10 9 4 2 1 15
11 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) 4 3 4 11 9 14 11 14 34
12 วัดท่าช้าง 4 2 2 8 7 8 7 2 22
13 วัดทางพูน 4 1 1 6 9 5 4 7 18
14 บ้านนาเคียน 3 6 4 13 8 13 10 11 31
15 วัดมะม่วงตลอด 3 6 3 12 10 7 5 4 22
16 ชุมชนวัดหมน 3 2 0 5 7 3 6 10 16
17 ศรีธรรมราชศึกษา 3 1 1 5 10 8 4 3 22
18 ราชประชานุเคราะห์ 4 3 0 1 4 6 2 3 0 11
19 วัดท้ายสำเภา 2 3 3 8 9 4 5 3 18
20 วัดบางตะพาน 2 3 2 7 2 6 4 6 12
21 วัดดอนยาง 2 3 1 6 7 7 11 4 25
22 ชูศิลป์วิทยา 2 2 2 6 7 13 8 8 28
23 สิทธาภัทร์ 2 1 6 9 9 11 6 1 26
24 วัดแพร่ 2 1 2 5 7 13 6 6 26
25 ท้าวราษฎร์สงเคราะห์ 2 1 1 4 6 10 3 10 19
26 วัดบางใหญ่ 2 1 1 4 3 5 3 1 11
27 วัดท่านคร 2 1 0 3 3 4 5 5 12
28 บ้านบางเตย 2 1 0 3 3 4 2 1 9
29 บ้านคลองดิน 2 0 4 6 14 9 6 8 29
30 วัดเชิงแตระ 2 0 1 3 7 3 3 1 13
31 วัดนาวง 2 0 0 2 2 3 0 1 5
32 บ้านสันยูง 1 4 4 9 7 7 2 6 16
33 บ้านตลาด 1 4 0 5 15 13 4 4 32
34 บ้านปลายคลอง 1 4 0 5 5 3 3 1 11
35 บ้านปากพญา 1 3 2 6 7 0 1 1 8
36 บ้านไสใหญ่ 1 3 1 5 9 8 5 2 22
37 วัดโพธิ์เสด็จ 1 2 3 6 7 8 5 10 20
38 บ้านห้วยยูง 1 2 3 6 6 6 10 3 22
39 วัดหัวอิฐ 1 2 1 4 8 6 3 1 17
40 วัดพระพรหม 1 2 1 4 6 3 6 5 15
41 วัดพระเพรง 1 2 1 4 3 3 4 4 10
42 ไตรภูมิวิทยา 1 2 1 4 2 4 11 12 17
43 บ้านสำนักใหม่ 1 1 2 4 6 8 6 7 20
44 วัดคีรีกันทร์ 1 1 2 4 6 5 9 10 20
45 วัดสวนพล 1 1 0 2 2 3 3 0 8
46 มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ 1 0 8 9 11 10 9 12 30
47 บ้านร่อน 1 0 2 3 3 5 5 0 13
48 วัดดอนตรอ 1 0 1 2 2 8 12 7 22
49 บ้านย่านซื่อ 1 0 1 2 2 2 4 3 8
50 วัดน้ำรอบ(ลานสกา) 1 0 0 1 4 6 7 2 17
51 บ้านเนิน 1 0 0 1 1 4 5 6 10
52 วัดป่าหวาย 1 0 0 1 1 2 4 2 7
53 บ้านบางกระบือ 1 0 0 1 1 2 2 4 5
54 วัดจังหูน 0 3 0 3 2 4 2 0 8
55 ราษฎร์บำรุง(ลานสกา) 0 2 3 5 5 9 5 6 19
56 วัดไสมะนาว 0 2 2 4 6 4 5 3 15
57 บ้านห้วยไทร 0 2 0 2 3 2 2 0 7
58 ราชประชานุเคราะห์ 5 0 2 0 2 2 1 3 1 6
59 วัดกัด 0 1 2 3 5 6 5 4 16
60 เกตุชาติศึกษา 0 1 1 2 5 8 4 9 17
61 วัดคันนาราม 0 1 1 2 5 7 7 3 19
62 วัดชัน 0 1 1 2 4 7 0 13 11
63 วัดโคกโพธิ์สถิตย์ 0 1 1 2 2 7 4 10 13
64 วัดบ้านตาล 0 1 1 2 2 5 6 3 13
65 วัดสว่างอารมณ์ 0 1 1 2 2 4 6 1 12
66 วัดโคกกะถิน 0 1 1 2 2 3 4 1 9
67 วัดหนองแตน 0 1 1 2 2 3 3 2 8
68 วัดวิสุทธิยาราม 0 1 1 2 2 2 3 7 7
69 วัดน้ำรอบ(เมือง) 0 1 1 2 2 2 1 2 5
70 วัดท่าแพ 0 1 1 2 1 5 2 0 8
71 วัดสระไคร 0 1 0 1 3 4 5 5 12
72 วัดท่าม่วง 0 1 0 1 2 5 7 6 14
73 วัดทุ่งเฟื้อ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
74 วัดพังสิงห์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
75 วัดศรีมงคล 0 1 0 1 1 4 2 3 7
76 วัดราษฎร์เจริญวราราม 0 1 0 1 1 2 6 4 9
77 วัดท่าสะท้อน 0 1 0 1 1 1 4 5 6
78 บ้านปากน้ำเก่า 0 1 0 1 1 1 4 1 6
79 วัดมะม่วงสองต้น 0 1 0 1 0 1 5 2 6
80 บ้านอ่าวตะเคียน 0 0 3 3 2 1 2 4 5
81 สตรีจรัสพิชากร 0 0 2 2 6 6 3 11 15
82 วัดวนาราม 0 0 1 1 3 6 5 6 14
83 วัดโพธิ์ทอง 0 0 1 1 3 1 4 5 8
84 วัดสระเพลง 0 0 1 1 2 5 2 10 9
85 บ้านบางหลวง 0 0 1 1 2 2 6 5 10
86 วัดไทรงาม 0 0 1 1 1 4 5 2 10
87 อนุบาลแสงทอง 0 0 1 1 1 4 2 5 7
88 มารีย์พิทักษ์ศึกษา 0 0 1 1 1 3 6 10 10
89 วัดสอ 0 0 1 1 1 1 3 1 5
90 วัดหนองบัว 0 0 1 1 0 2 1 3 3
91 วัดดินดอน 0 0 0 0 6 4 3 3 13
92 วัดวังไทร 0 0 0 0 3 2 2 2 7
93 วัดสมอ 0 0 0 0 3 1 5 2 9
94 บ้านปากน้ำปากพญา 0 0 0 0 2 3 1 4 6
95 บ้านคันธง 0 0 0 0 1 5 4 2 10
96 วัดบางหว้า 0 0 0 0 1 3 3 5 7
97 บ้านปากช่อง 0 0 0 0 1 3 3 0 7
98 บ้านคดศอก 0 0 0 0 1 1 6 9 8
99 บ้านชะเอียน 0 0 0 0 1 1 5 1 7
100 วัดหญ้า 0 0 0 0 1 1 3 2 5
101 วัดตรีเอการาม 0 0 0 0 1 1 2 1 4
102 วัดท่างาม 0 0 0 0 1 1 1 6 3
103 บ้านทุ่งสร้าน 0 0 0 0 1 1 1 1 3
104 บ้านหนองหนอน 0 0 0 0 1 0 2 0 3
105 วัดสระแก้ว 0 0 0 0 0 4 3 1 7
106 วัดมะม่วงทอง 0 0 0 0 0 4 1 3 5
107 วัดโพธาราม 0 0 0 0 0 4 0 0 4
108 วัดเจดีย์ 0 0 0 0 0 3 2 10 5
109 บ้านบางไทร 0 0 0 0 0 3 1 0 4
110 วัดนารีประดิษฐ์ 0 0 0 0 0 2 5 8 7
111 ชุมชนลานสกา 0 0 0 0 0 2 4 1 6
112 วัดนางพระยา 0 0 0 0 0 2 3 6 5
113 บ้านห้วยระย้า 0 0 0 0 0 2 3 3 5
114 บ้านทวดเหนือ 0 0 0 0 0 2 3 2 5
115 วัดพระมงกุฎ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
116 วัดโดน 0 0 0 0 0 1 5 3 6
117 บ้านมะม่วงทอง 0 0 0 0 0 1 3 4 4
118 วัดป่าไหม้ 0 0 0 0 0 1 2 2 3
119 อนุบาลลูกรัก 0 0 0 0 0 1 2 1 3
120 บ้านปากน้ำปากพูน 0 0 0 0 0 1 2 0 3
121 วัดมุจลินทราวาส 0 0 0 0 0 1 0 2 1
122 วัดมัชฌิมภูมิ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
123 วัดศาลาไพ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
124 วัดใหม่ทอน 0 0 0 0 0 0 11 5 11
125 วัดห้วยพระ 0 0 0 0 0 0 8 3 8
126 ราษฎร์บำรุง(เฉลิมพระเกียรติ) 0 0 0 0 0 0 4 6 4
127 วัดวังหงส์ 0 0 0 0 0 0 2 3 2
128 วัดป่ายาง 0 0 0 0 0 0 1 2 1
129 วัดน้ำสรง 0 0 0 0 0 0 1 2 1
130 วัดหัวนอน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
131 บ้านหนองไม้แก่น 0 0 0 0 0 0 1 0 1
132 วัดราษฏร์ประดิษฐ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
133 ชุมชนบ้านบางจาก 0 0 0 0 0 0 0 2 0
134 วัดปะ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
135 วัดเทพธิดาราม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
136 บ้านเกาะโพธิ์แจ้ง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
137 วัดจันทร์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
138 บ้างบางนกวัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 194 170 141 505 581 550 535 528 1,666