สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดพระมหาธาตุ 37 15 11 63 51 22 7 10 80
2 อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 22 11 6 39 42 12 2 1 56
3 วัดทุ่งแย้ 15 9 5 29 30 18 9 10 57
4 บ้านทวดทอง 11 9 5 25 26 10 6 4 42
5 วัดมุขธารา 5 4 0 9 7 4 5 6 16
6 วัดราษฎร์เจริญ 5 1 0 6 6 1 0 0 7
7 วัดโบสถ์ 5 0 1 6 6 0 4 5 10
8 วัดมหาชัยวนาราม 4 8 4 16 13 10 10 12 33
9 วัดพังยอม 4 5 1 10 9 4 2 1 15
10 บ้านนาเคียน 3 6 3 12 8 13 9 11 30
11 ชุมชนวัดหมน 3 2 0 5 7 3 6 10 16
12 ศรีธรรมราชศึกษา 3 1 1 5 10 8 4 3 22
13 วัดบางตะพาน 2 3 2 7 2 6 4 6 12
14 สิทธาภัทร์ 2 1 6 9 9 11 6 1 26
15 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) 2 1 2 5 6 10 11 14 27
16 ท้าวราษฎร์สงเคราะห์ 2 1 1 4 6 10 3 10 19
17 วัดท่านคร 2 1 0 3 3 4 5 5 12
18 วัดเชิงแตระ 2 0 1 3 7 3 3 1 13
19 วัดทางพูน 2 0 1 3 6 5 4 7 15
20 ราชประชานุเคราะห์ 4 2 0 1 3 5 2 2 0 9
21 วัดนาวง 2 0 0 2 2 3 0 1 5
22 วัดมะม่วงตลอด 1 5 2 8 5 7 5 4 17
23 บ้านตลาด 1 4 0 5 15 11 4 4 30
24 บ้านปลายคลอง 1 4 0 5 5 3 3 1 11
25 วัดท้ายสำเภา 1 3 3 7 8 4 5 3 17
26 บ้านปากพญา 1 3 2 6 7 0 1 1 8
27 บ้านไสใหญ่ 1 3 1 5 9 8 5 2 22
28 วัดโพธิ์เสด็จ 1 2 3 6 7 8 5 10 20
29 บ้านห้วยยูง 1 2 3 6 6 6 10 3 22
30 ชูศิลป์วิทยา 1 2 1 4 6 12 8 8 26
31 ไตรภูมิวิทยา 1 2 1 4 2 4 11 12 17
32 บ้านสำนักใหม่ 1 1 2 4 6 7 6 6 19
33 วัดดอนยาง 1 1 0 2 4 5 11 3 20
34 บ้านบางเตย 1 1 0 2 2 4 2 1 8
35 มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ 1 0 8 9 11 10 9 12 30
36 วัดคีรีกันทร์ 1 0 2 3 4 5 7 10 16
37 บ้านร่อน 1 0 2 3 3 5 5 0 13
38 วัดบางใหญ่ 1 0 1 2 2 3 3 1 8
39 บ้านเนิน 1 0 0 1 1 4 5 6 10
40 บ้านบางกระบือ 1 0 0 1 1 2 2 4 5
41 บ้านสันยูง 0 3 4 7 6 6 1 6 13
42 วัดหัวอิฐ 0 2 1 3 7 6 2 1 15
43 บ้านห้วยไทร 0 2 0 2 3 2 1 0 6
44 ราชประชานุเคราะห์ 5 0 2 0 2 2 1 3 1 6
45 ราษฎร์บำรุง(ลานสกา) 0 1 2 3 3 9 5 6 17
46 เกตุชาติศึกษา 0 1 1 2 5 8 4 9 17
47 วัดแพร่ 0 1 1 2 4 11 6 6 21
48 วัดชัน 0 1 1 2 4 7 0 13 11
49 วัดไสมะนาว 0 1 1 2 4 3 5 2 12
50 วัดพระพรหม 0 1 1 2 4 2 5 5 11
51 วัดโคกโพธิ์สถิตย์ 0 1 1 2 2 7 4 10 13
52 วัดบ้านตาล 0 1 1 2 2 5 6 3 13
53 วัดหนองแตน 0 1 1 2 2 3 3 2 8
54 วัดท่าช้าง 0 1 1 2 1 7 6 2 14
55 วัดท่าแพ 0 1 1 2 1 5 2 0 8
56 วัดสระไคร 0 1 0 1 3 4 5 5 12
57 วัดท่าม่วง 0 1 0 1 2 5 7 6 14
58 วัดราษฎร์เจริญวราราม 0 1 0 1 1 2 6 4 9
59 วัดสวนพล 0 1 0 1 1 2 3 0 6
60 วัดจังหูน 0 1 0 1 1 2 1 0 4
61 วัดท่าสะท้อน 0 1 0 1 1 1 4 5 6
62 วัดน้ำรอบ(เมือง) 0 1 0 1 1 1 1 2 3
63 บ้านคลองดิน 0 0 4 4 12 8 6 8 26
64 บ้านอ่าวตะเคียน 0 0 3 3 2 1 2 4 5
65 สตรีจรัสพิชากร 0 0 2 2 6 6 3 11 15
66 วัดไพศาลสถิต 0 0 2 2 6 1 8 5 15
67 วัดวนาราม 0 0 1 1 3 6 5 6 14
68 วัดกัด 0 0 1 1 3 5 4 4 12
69 วัดโพธิ์ทอง 0 0 1 1 3 1 4 5 8
70 วัดสระเพลง 0 0 1 1 2 5 2 10 9
71 บ้านบางหลวง 0 0 1 1 2 2 6 5 10
72 วัดไทรงาม 0 0 1 1 1 4 5 2 10
73 อนุบาลแสงทอง 0 0 1 1 1 4 2 5 7
74 มารีย์พิทักษ์ศึกษา 0 0 1 1 1 3 6 10 10
75 วัดวิสุทธิยาราม 0 0 1 1 1 1 3 6 5
76 วัดดินดอน 0 0 0 0 6 4 3 3 13
77 วัดวังไทร 0 0 0 0 3 2 2 2 7
78 วัดสมอ 0 0 0 0 3 1 5 2 9
79 วัดคันนาราม 0 0 0 0 2 6 5 3 13
80 วัดน้ำรอบ(ลานสกา) 0 0 0 0 2 5 7 2 14
81 บ้านปากน้ำปากพญา 0 0 0 0 2 3 1 4 6
82 วัดดอนตรอ 0 0 0 0 1 7 9 7 17
83 บ้านคันธง 0 0 0 0 1 5 4 2 10
84 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 1 4 5 1 10
85 วัดบางหว้า 0 0 0 0 1 3 3 5 7
86 วัดโคกกะถิน 0 0 0 0 1 3 3 1 7
87 บ้านปากช่อง 0 0 0 0 1 3 3 0 7
88 วัดศรีมงคล 0 0 0 0 1 3 1 2 5
89 บ้านชะเอียน 0 0 0 0 1 1 5 1 7
90 วัดหญ้า 0 0 0 0 1 1 3 2 5
91 วัดตรีเอการาม 0 0 0 0 1 1 2 1 4
92 วัดท่างาม 0 0 0 0 1 1 1 6 3
93 บ้านทุ่งสร้าน 0 0 0 0 1 1 1 1 3
94 วัดสอ 0 0 0 0 1 0 2 1 3
95 บ้านหนองหนอน 0 0 0 0 1 0 2 0 3
96 วัดพังสิงห์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
97 วัดสระแก้ว 0 0 0 0 0 4 3 1 7
98 วัดมะม่วงทอง 0 0 0 0 0 4 1 3 5
99 วัดโพธาราม 0 0 0 0 0 4 0 0 4
100 บ้านบางไทร 0 0 0 0 0 3 1 0 4
101 วัดนารีประดิษฐ์ 0 0 0 0 0 2 5 8 7
102 ชุมชนลานสกา 0 0 0 0 0 2 4 1 6
103 วัดนางพระยา 0 0 0 0 0 2 3 6 5
104 วัดพระเพรง 0 0 0 0 0 2 3 3 5
105 บ้านทวดเหนือ 0 0 0 0 0 2 3 2 5
106 วัดเจดีย์ 0 0 0 0 0 2 2 10 4
107 วัดพระมงกุฎ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
108 บ้านคดศอก 0 0 0 0 0 1 6 9 7
109 วัดโดน 0 0 0 0 0 1 5 3 6
110 บ้านย่านซื่อ 0 0 0 0 0 1 4 3 5
111 วัดป่าหวาย 0 0 0 0 0 1 4 2 5
112 บ้านปากน้ำเก่า 0 0 0 0 0 1 4 1 5
113 บ้านมะม่วงทอง 0 0 0 0 0 1 3 4 4
114 บ้านห้วยระย้า 0 0 0 0 0 1 2 3 3
115 วัดป่าไหม้ 0 0 0 0 0 1 2 2 3
116 อนุบาลลูกรัก 0 0 0 0 0 1 2 1 3
117 บ้านปากน้ำปากพูน 0 0 0 0 0 1 2 0 3
118 วัดหนองบัว 0 0 0 0 0 1 1 3 2
119 วัดมุจลินทราวาส 0 0 0 0 0 1 0 2 1
120 วัดมัชฌิมภูมิ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
121 วัดศาลาไพ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
122 วัดใหม่ทอน 0 0 0 0 0 0 10 5 10
123 วัดห้วยพระ 0 0 0 0 0 0 8 3 8
124 ราษฎร์บำรุง(เฉลิมพระเกียรติ) 0 0 0 0 0 0 4 6 4
125 วัดวังหงส์ 0 0 0 0 0 0 2 3 2
126 วัดมะม่วงสองต้น 0 0 0 0 0 0 2 2 2
127 วัดป่ายาง 0 0 0 0 0 0 1 2 1
128 วัดน้ำสรง 0 0 0 0 0 0 1 2 1
129 วัดหัวนอน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
130 บ้านหนองไม้แก่น 0 0 0 0 0 0 1 0 1
131 วัดราษฏร์ประดิษฐ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
132 ชุมชนบ้านบางจาก 0 0 0 0 0 0 0 2 0
133 วัดปะ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
134 วัดเทพธิดาราม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
135 บ้านเกาะโพธิ์แจ้ง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
136 วัดจันทร์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
137 บ้างบางนกวัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 วัดทุ่งเฟื้อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 154 138 119 411 501 510 504 522 1,515