สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดพระมหาธาตุ 51 22 7 10 80
2 อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 42 12 2 1 56
3 วัดทุ่งแย้ 30 18 9 10 57
4 บ้านทวดทอง 26 10 6 4 42
5 บ้านตลาด 15 11 4 4 30
6 วัดมหาชัยวนาราม 13 10 10 12 33
7 บ้านคลองดิน 12 8 6 8 26
8 มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ 11 10 9 12 30
9 ศรีธรรมราชศึกษา 10 8 4 3 22
10 สิทธาภัทร์ 9 11 6 1 26
11 บ้านไสใหญ่ 9 8 5 2 22
12 วัดพังยอม 9 4 2 1 15
13 บ้านนาเคียน 8 13 9 11 30
14 วัดท้ายสำเภา 8 4 5 3 17
15 วัดโพธิ์เสด็จ 7 8 5 10 20
16 วัดหัวอิฐ 7 6 2 1 15
17 วัดมุขธารา 7 4 5 6 16
18 ชุมชนวัดหมน 7 3 6 10 16
19 วัดเชิงแตระ 7 3 3 1 13
20 บ้านปากพญา 7 0 1 1 8
21 ชูศิลป์วิทยา 6 12 8 8 26
22 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) 6 10 11 14 27
23 ท้าวราษฎร์สงเคราะห์ 6 10 3 10 19
24 บ้านสำนักใหม่ 6 7 6 6 19
25 บ้านห้วยยูง 6 6 10 3 22
26 สตรีจรัสพิชากร 6 6 3 11 15
27 บ้านสันยูง 6 6 1 6 13
28 วัดทางพูน 6 5 4 7 15
29 วัดดินดอน 6 4 3 3 13
30 วัดไพศาลสถิต 6 1 8 5 15
31 วัดราษฎร์เจริญ 6 1 0 0 7
32 วัดโบสถ์ 6 0 4 5 10
33 เกตุชาติศึกษา 5 8 4 9 17
34 วัดมะม่วงตลอด 5 7 5 4 17
35 บ้านปลายคลอง 5 3 3 1 11
36 ราชประชานุเคราะห์ 4 5 2 2 0 9
37 วัดแพร่ 4 11 6 6 21
38 วัดชัน 4 7 0 13 11
39 วัดดอนยาง 4 5 11 3 20
40 วัดคีรีกันทร์ 4 5 7 10 16
41 วัดไสมะนาว 4 3 5 2 12
42 วัดพระพรหม 4 2 5 5 11
43 ราษฎร์บำรุง(ลานสกา) 3 9 5 6 17
44 วัดวนาราม 3 6 5 6 14
45 บ้านร่อน 3 5 5 0 13
46 วัดกัด 3 5 4 4 12
47 วัดท่านคร 3 4 5 5 12
48 วัดสระไคร 3 4 5 5 12
49 วัดวังไทร 3 2 2 2 7
50 บ้านห้วยไทร 3 2 1 0 6
51 วัดสมอ 3 1 5 2 9
52 วัดโพธิ์ทอง 3 1 4 5 8
53 วัดโคกโพธิ์สถิตย์ 2 7 4 10 13
54 วัดคันนาราม 2 6 5 3 13
55 วัดบางตะพาน 2 6 4 6 12
56 วัดท่าม่วง 2 5 7 6 14
57 วัดน้ำรอบ(ลานสกา) 2 5 7 2 14
58 วัดบ้านตาล 2 5 6 3 13
59 วัดสระเพลง 2 5 2 10 9
60 ไตรภูมิวิทยา 2 4 11 12 17
61 บ้านบางเตย 2 4 2 1 8
62 วัดหนองแตน 2 3 3 2 8
63 วัดบางใหญ่ 2 3 3 1 8
64 บ้านปากน้ำปากพญา 2 3 1 4 6
65 วัดนาวง 2 3 0 1 5
66 บ้านบางหลวง 2 2 6 5 10
67 ราชประชานุเคราะห์ 5 2 1 3 1 6
68 บ้านอ่าวตะเคียน 2 1 2 4 5
69 วัดดอนตรอ 1 7 9 7 17
70 วัดท่าช้าง 1 7 6 2 14
71 บ้านคันธง 1 5 4 2 10
72 วัดท่าแพ 1 5 2 0 8
73 บ้านเนิน 1 4 5 6 10
74 วัดไทรงาม 1 4 5 2 10
75 วัดสว่างอารมณ์ 1 4 5 1 10
76 อนุบาลแสงทอง 1 4 2 5 7
77 มารีย์พิทักษ์ศึกษา 1 3 6 10 10
78 วัดบางหว้า 1 3 3 5 7
79 วัดโคกกะถิน 1 3 3 1 7
80 บ้านปากช่อง 1 3 3 0 7
81 วัดศรีมงคล 1 3 1 2 5
82 วัดราษฎร์เจริญวราราม 1 2 6 4 9
83 วัดสวนพล 1 2 3 0 6
84 บ้านบางกระบือ 1 2 2 4 5
85 วัดจังหูน 1 2 1 0 4
86 บ้านชะเอียน 1 1 5 1 7
87 วัดท่าสะท้อน 1 1 4 5 6
88 วัดวิสุทธิยาราม 1 1 3 6 5
89 วัดหญ้า 1 1 3 2 5
90 วัดตรีเอการาม 1 1 2 1 4
91 วัดท่างาม 1 1 1 6 3
92 วัดน้ำรอบ(เมือง) 1 1 1 2 3
93 บ้านทุ่งสร้าน 1 1 1 1 3
94 วัดสอ 1 0 2 1 3
95 บ้านหนองหนอน 1 0 2 0 3
96 วัดพังสิงห์ 1 0 0 0 1
97 วัดสระแก้ว 0 4 3 1 7
98 วัดมะม่วงทอง 0 4 1 3 5
99 วัดโพธาราม 0 4 0 0 4
100 บ้านบางไทร 0 3 1 0 4
101 วัดนารีประดิษฐ์ 0 2 5 8 7
102 ชุมชนลานสกา 0 2 4 1 6
103 วัดนางพระยา 0 2 3 6 5
104 วัดพระเพรง 0 2 3 3 5
105 บ้านทวดเหนือ 0 2 3 2 5
106 วัดเจดีย์ 0 2 2 10 4
107 วัดพระมงกุฎ 0 2 1 0 3
108 บ้านคดศอก 0 1 6 9 7
109 วัดโดน 0 1 5 3 6
110 บ้านย่านซื่อ 0 1 4 3 5
111 วัดป่าหวาย 0 1 4 2 5
112 บ้านปากน้ำเก่า 0 1 4 1 5
113 บ้านมะม่วงทอง 0 1 3 4 4
114 บ้านห้วยระย้า 0 1 2 3 3
115 วัดป่าไหม้ 0 1 2 2 3
116 อนุบาลลูกรัก 0 1 2 1 3
117 บ้านปากน้ำปากพูน 0 1 2 0 3
118 วัดหนองบัว 0 1 1 3 2
119 วัดมุจลินทราวาส 0 1 0 2 1
120 วัดมัชฌิมภูมิ 0 1 0 1 1
121 วัดศาลาไพ 0 1 0 0 1
122 วัดใหม่ทอน 0 0 10 5 10
123 วัดห้วยพระ 0 0 8 3 8
124 ราษฎร์บำรุง(เฉลิมพระเกียรติ) 0 0 4 6 4
125 วัดวังหงส์ 0 0 2 3 2
126 วัดมะม่วงสองต้น 0 0 2 2 2
127 วัดป่ายาง 0 0 1 2 1
128 วัดน้ำสรง 0 0 1 2 1
129 วัดหัวนอน 0 0 1 1 1
130 บ้านหนองไม้แก่น 0 0 1 0 1
131 วัดราษฏร์ประดิษฐ์ 0 0 1 0 1
132 ชุมชนบ้านบางจาก 0 0 0 2 0
133 วัดปะ 0 0 0 1 0
134 วัดเทพธิดาราม 0 0 0 1 0
135 บ้านเกาะโพธิ์แจ้ง 0 0 0 1 0
136 วัดจันทร์ 0 0 0 1 0
137 บ้างบางนกวัก 0 0 0 0 0
138 วัดทุ่งเฟื้อ 0 0 0 0 0
รวม 501 510 504 522 2,037