สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดพระมหาธาตุ 51 23 8 10 82
2 อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 42 12 2 1 56
3 วัดทุ่งแย้ 34 18 9 10 61
4 บ้านทวดทอง 26 10 6 4 42
5 วัดไพศาลสถิต 16 3 10 5 29
6 บ้านตลาด 15 13 4 4 32
7 วัดมหาชัยวนาราม 14 10 12 12 36
8 บ้านคลองดิน 14 9 6 8 29
9 มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ 11 10 9 12 30
10 ศรีธรรมราชศึกษา 10 8 4 3 22
11 วัดมะม่วงตลอด 10 7 5 4 22
12 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) 9 14 11 14 34
13 สิทธาภัทร์ 9 11 6 1 26
14 บ้านไสใหญ่ 9 8 5 2 22
15 วัดทางพูน 9 5 4 7 18
16 วัดท้ายสำเภา 9 4 5 3 18
17 วัดพังยอม 9 4 2 1 15
18 บ้านนาเคียน 8 13 10 11 31
19 วัดหัวอิฐ 8 6 3 1 17
20 ชูศิลป์วิทยา 7 13 8 8 28
21 วัดแพร่ 7 13 6 6 26
22 วัดท่าช้าง 7 8 7 2 22
23 วัดโพธิ์เสด็จ 7 8 5 10 20
24 วัดดอนยาง 7 7 11 4 25
25 บ้านสันยูง 7 7 2 6 16
26 วัดมุขธารา 7 4 5 6 16
27 ชุมชนวัดหมน 7 3 6 10 16
28 วัดเชิงแตระ 7 3 3 1 13
29 บ้านปากพญา 7 0 1 1 8
30 ท้าวราษฎร์สงเคราะห์ 6 10 3 10 19
31 บ้านสำนักใหม่ 6 8 6 7 20
32 บ้านห้วยยูง 6 6 10 3 22
33 สตรีจรัสพิชากร 6 6 3 11 15
34 วัดคีรีกันทร์ 6 5 9 10 20
35 วัดไสมะนาว 6 4 5 3 15
36 วัดดินดอน 6 4 3 3 13
37 วัดพระพรหม 6 3 6 5 15
38 ราชประชานุเคราะห์ 4 6 2 3 0 11
39 วัดราษฎร์เจริญ 6 1 0 0 7
40 วัดโบสถ์ 6 0 4 5 10
41 ราษฎร์บำรุง(ลานสกา) 5 9 5 6 19
42 เกตุชาติศึกษา 5 8 4 9 17
43 วัดคันนาราม 5 7 7 3 19
44 วัดกัด 5 6 5 4 16
45 บ้านปลายคลอง 5 3 3 1 11
46 วัดชัน 4 7 0 13 11
47 วัดน้ำรอบ(ลานสกา) 4 6 7 2 17
48 วัดวนาราม 3 6 5 6 14
49 บ้านร่อน 3 5 5 0 13
50 วัดบางใหญ่ 3 5 3 1 11
51 วัดท่านคร 3 4 5 5 12
52 วัดสระไคร 3 4 5 5 12
53 บ้านบางเตย 3 4 2 1 9
54 วัดพระเพรง 3 3 4 4 10
55 วัดวังไทร 3 2 2 2 7
56 บ้านห้วยไทร 3 2 2 0 7
57 วัดสมอ 3 1 5 2 9
58 วัดโพธิ์ทอง 3 1 4 5 8
59 วัดดอนตรอ 2 8 12 7 22
60 วัดโคกโพธิ์สถิตย์ 2 7 4 10 13
61 วัดบางตะพาน 2 6 4 6 12
62 วัดท่าม่วง 2 5 7 6 14
63 วัดบ้านตาล 2 5 6 3 13
64 วัดสระเพลง 2 5 2 10 9
65 ไตรภูมิวิทยา 2 4 11 12 17
66 วัดสว่างอารมณ์ 2 4 6 1 12
67 วัดจังหูน 2 4 2 0 8
68 วัดโคกกะถิน 2 3 4 1 9
69 วัดหนองแตน 2 3 3 2 8
70 วัดสวนพล 2 3 3 0 8
71 บ้านปากน้ำปากพญา 2 3 1 4 6
72 วัดนาวง 2 3 0 1 5
73 บ้านบางหลวง 2 2 6 5 10
74 บ้านย่านซื่อ 2 2 4 3 8
75 วัดวิสุทธิยาราม 2 2 3 7 7
76 วัดน้ำรอบ(เมือง) 2 2 1 2 5
77 ราชประชานุเคราะห์ 5 2 1 3 1 6
78 บ้านอ่าวตะเคียน 2 1 2 4 5
79 วัดทุ่งเฟื้อ 2 0 0 0 2
80 วัดพังสิงห์ 2 0 0 0 2
81 บ้านคันธง 1 5 4 2 10
82 วัดท่าแพ 1 5 2 0 8
83 บ้านเนิน 1 4 5 6 10
84 วัดไทรงาม 1 4 5 2 10
85 อนุบาลแสงทอง 1 4 2 5 7
86 วัดศรีมงคล 1 4 2 3 7
87 มารีย์พิทักษ์ศึกษา 1 3 6 10 10
88 วัดบางหว้า 1 3 3 5 7
89 บ้านปากช่อง 1 3 3 0 7
90 วัดราษฎร์เจริญวราราม 1 2 6 4 9
91 วัดป่าหวาย 1 2 4 2 7
92 บ้านบางกระบือ 1 2 2 4 5
93 บ้านคดศอก 1 1 6 9 8
94 บ้านชะเอียน 1 1 5 1 7
95 วัดท่าสะท้อน 1 1 4 5 6
96 บ้านปากน้ำเก่า 1 1 4 1 6
97 วัดหญ้า 1 1 3 2 5
98 วัดสอ 1 1 3 1 5
99 วัดตรีเอการาม 1 1 2 1 4
100 วัดท่างาม 1 1 1 6 3
101 บ้านทุ่งสร้าน 1 1 1 1 3
102 บ้านหนองหนอน 1 0 2 0 3
103 วัดสระแก้ว 0 4 3 1 7
104 วัดมะม่วงทอง 0 4 1 3 5
105 วัดโพธาราม 0 4 0 0 4
106 วัดเจดีย์ 0 3 2 10 5
107 บ้านบางไทร 0 3 1 0 4
108 วัดนารีประดิษฐ์ 0 2 5 8 7
109 ชุมชนลานสกา 0 2 4 1 6
110 วัดนางพระยา 0 2 3 6 5
111 บ้านห้วยระย้า 0 2 3 3 5
112 บ้านทวดเหนือ 0 2 3 2 5
113 วัดหนองบัว 0 2 1 3 3
114 วัดพระมงกุฎ 0 2 1 0 3
115 วัดโดน 0 1 5 3 6
116 วัดมะม่วงสองต้น 0 1 5 2 6
117 บ้านมะม่วงทอง 0 1 3 4 4
118 วัดป่าไหม้ 0 1 2 2 3
119 อนุบาลลูกรัก 0 1 2 1 3
120 บ้านปากน้ำปากพูน 0 1 2 0 3
121 วัดมุจลินทราวาส 0 1 0 2 1
122 วัดมัชฌิมภูมิ 0 1 0 1 1
123 วัดศาลาไพ 0 1 0 0 1
124 วัดใหม่ทอน 0 0 11 5 11
125 วัดห้วยพระ 0 0 8 3 8
126 ราษฎร์บำรุง(เฉลิมพระเกียรติ) 0 0 4 6 4
127 วัดวังหงส์ 0 0 2 3 2
128 วัดป่ายาง 0 0 1 2 1
129 วัดน้ำสรง 0 0 1 2 1
130 วัดหัวนอน 0 0 1 1 1
131 บ้านหนองไม้แก่น 0 0 1 0 1
132 วัดราษฏร์ประดิษฐ์ 0 0 1 0 1
133 ชุมชนบ้านบางจาก 0 0 0 2 0
134 วัดปะ 0 0 0 1 0
135 วัดเทพธิดาราม 0 0 0 1 0
136 บ้านเกาะโพธิ์แจ้ง 0 0 0 1 0
137 วัดจันทร์ 0 0 0 1 0
138 บ้างบางนกวัก 0 0 0 0 0
รวม 581 550 535 528 2,194