หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนชุมชนบ้านบางจาก 3 3 3
2 006 โรงเรียนชุมชนลานสกา 10 14 13
3 007 โรงเรียนชุมชนวัดหมน 26 39 35
4 010 โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ 30 45 41
5 020 โรงเรียนนรรถยาพิศนุสรณ์ 0 0 0
6 021 โรงเรียนนวัตกรรม 0 0 0
7 022 โรงเรียนบ้างบางนกวัก 6 7 7
8 024 โรงเรียนบ้านคดศอก 21 40 31
9 025 โรงเรียนบ้านคลองดิน 40 77 61
10 026 โรงเรียนบ้านคันธง 13 24 21
11 027 โรงเรียนบ้านชะเอียน 9 21 13
12 029 โรงเรียนบ้านตลาด 38 81 54
13 030 โรงเรียนบ้านถนนใหญ่ 0 0 0
14 031 โรงเรียนบ้านทวดทอง 51 89 72
15 032 โรงเรียนบ้านทวดเหนือ 7 14 10
16 034 โรงเรียนบ้านทุ่งสร้าน 4 8 4
17 035 โรงเรียนบ้านนาเคียน 44 97 69
18 037 โรงเรียนบ้านบางกระบือ 16 22 19
19 040 โรงเรียนบ้านบางหลวง 15 27 22
20 038 โรงเรียนบ้านบางเตย 10 17 17
21 039 โรงเรียนบ้านบางไทร 5 9 8
22 041 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 13 19 18
23 042 โรงเรียนบ้านปากช่อง 7 18 11
24 044 โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพญา 11 12 12
25 045 โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพูน 3 5 3
26 043 โรงเรียนบ้านปากน้ำเก่า 8 11 10
27 046 โรงเรียนบ้านปากพญา 12 25 18
28 047 โรงเรียนบ้านมะม่วงทอง 8 13 10
29 048 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 12 20 15
30 049 โรงเรียนบ้านร่อน 13 25 20
31 050 โรงเรียนบ้านสันยูง 26 45 33
32 051 โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ 27 40 29
33 054 โรงเรียนบ้านหนองหนอน 3 9 6
34 053 โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น 3 4 4
35 056 โรงเรียนบ้านห้วยยูง 25 52 38
36 057 โรงเรียนบ้านห้วยระย้า 8 12 11
37 055 โรงเรียนบ้านห้วยไทร 8 20 9
38 058 โรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียน 9 18 17
39 023 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์แจ้ง 1 1 1
40 028 โรงเรียนบ้านเด็กศึกษา 0 0 0
41 036 โรงเรียนบ้านเนิน 17 27 24
42 052 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 29 44 39
43 059 โรงเรียนประทีปศาสน์ 0 0 0
44 060 โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม 0 0 0
45 061 โรงเรียนพริ้มพิทยานุสรณ์ 0 0 0
46 062 โรงเรียนพัฒนาศาสน์วิทยา 0 0 0
47 063 โรงเรียนมัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน 0 0 0
48 064 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ศึกษา 21 37 22
49 065 โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ 43 78 64
50 066 โรงเรียนมูลนิธิสหมิตรศึกษา 0 0 0
51 067 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 12 18 16
52 068 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 8 14 12
53 070 โรงเรียนราษฎร์บำรุง(ลานสกา) 26 44 33
54 069 โรงเรียนราษฎร์บำรุง(เฉลิมพระเกียรติ) 12 17 15
55 071 โรงเรียนรุจิธรรมวิทยา 0 0 0
56 072 โรงเรียนวัดกัด 20 36 22
57 073 โรงเรียนวัดกุฎิขันติพลาภิรมสงเคราะห์ 0 0 0
58 074 โรงเรียนวัดคันนาราม 23 37 33
59 075 โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ 33 50 44
60 078 โรงเรียนวัดจังหูน 8 24 15
61 079 โรงเรียนวัดจันทร์ 1 1 1
62 081 โรงเรียนวัดชัน 24 39 34
63 083 โรงเรียนวัดดอนตรอ 34 80 56
64 084 โรงเรียนวัดดอนยาง 30 57 48
65 085 โรงเรียนวัดดินดอน 17 28 25
66 087 โรงเรียนวัดตรีเอการาม 5 10 8
67 088 โรงเรียนวัดทางพูน 28 68 37
68 096 โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ 5 9 7
69 097 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 75 157 119
70 089 โรงเรียนวัดท่างาม 9 11 11
71 090 โรงเรียนวัดท่าช้าง 28 47 36
72 091 โรงเรียนวัดท่านคร 17 27 22
73 093 โรงเรียนวัดท่าม่วง 21 33 22
74 095 โรงเรียนวัดท่าสะท้อน 12 19 11
75 092 โรงเรียนวัดท่าแพ 8 20 8
76 094 โรงเรียนวัดท้ายสำเภา 21 40 31
77 100 โรงเรียนวัดนางพระยา 11 17 15
78 101 โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ 17 25 22
79 102 โรงเรียนวัดนาวง 6 8 8
80 104 โรงเรียนวัดน้ำรอบ(ลานสกา) 21 40 33
81 103 โรงเรียนวัดน้ำรอบ(เมือง) 7 11 10
82 105 โรงเรียนวัดน้ำสรง 3 3 3
83 106 โรงเรียนวัดบางตะพาน 21 28 21
84 107 โรงเรียนวัดบางหว้า 13 20 20
85 108 โรงเรียนวัดบางใหญ่ 15 26 21
86 109 โรงเรียนวัดบ้านตาล 16 25 16
87 111 โรงเรียนวัดปะ 2 2 2
88 112 โรงเรียนวัดป่ายาง 6 5 5
89 113 โรงเรียนวัดป่าหวาย 11 18 17
90 114 โรงเรียนวัดป่าไหม้ 5 6 5
91 115 โรงเรียนวัดพระพรหม 20 31 23
92 117 โรงเรียนวัดพระมงกุฎ 3 17 6
93 118 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 97 210 155
94 116 โรงเรียนวัดพระเพรง 14 23 18
95 119 โรงเรียนวัดพังยอม 23 69 38
96 120 โรงเรียนวัดพังสิงห์ 2 9 5
97 126 โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 54 93 74
98 127 โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด 26 68 48
99 128 โรงเรียนวัดมะม่วงทอง 8 14 8
100 129 โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น 11 15 12
101 130 โรงเรียนวัดมัชฌิมภูมิ 2 2 2
102 131 โรงเรียนวัดมุขธารา 25 39 32
103 132 โรงเรียนวัดมุจลินทราวาส 3 5 5
104 133 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 10 10 10
105 134 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม 13 22 18
106 135 โรงเรียนวัดราษฏร์ประดิษฐ์ 2 4 2
107 136 โรงเรียนวัดวนาราม 20 41 31
108 138 โรงเรียนวัดวังหงส์ 8 9 9
109 137 โรงเรียนวัดวังไทร 11 15 13
110 139 โรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม 16 30 16
111 140 โรงเรียนวัดศรีมงคล 13 19 17
112 141 โรงเรียนวัดศาลาไพ 3 11 7
113 142 โรงเรียนวัดสมอ 12 21 19
114 145 โรงเรียนวัดสระเพลง 20 28 27
115 143 โรงเรียนวัดสระแก้ว 9 22 13
116 144 โรงเรียนวัดสระไคร 28 53 37
117 146 โรงเรียนวัดสวนพล 11 24 17
118 147 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 14 19 14
119 148 โรงเรียนวัดสอ 6 7 7
120 150 โรงเรียนวัดหญ้า 7 11 7
121 152 โรงเรียนวัดหนองบัว 8 13 11
122 151 โรงเรียนวัดหนองแตน 13 20 19
123 154 โรงเรียนวัดหัวนอน 3 3 3
124 155 โรงเรียนวัดหัวอิฐ 20 45 31
125 153 โรงเรียนวัดห้วยพระ 16 23 21
126 080 โรงเรียนวัดเจดีย์ 16 20 16
127 082 โรงเรียนวัดเชิงแตระ 14 23 19
128 098 โรงเรียนวัดเทพธิดาราม 2 3 3
129 121 โรงเรียนวัดแพร่ 32 59 35
130 076 โรงเรียนวัดโคกกะถิน 10 11 11
131 077 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ 24 63 29
132 086 โรงเรียนวัดโดน 10 16 12
133 110 โรงเรียนวัดโบสถ์ 16 33 20
134 122 โรงเรียนวัดโพธาราม 4 8 6
135 123 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 13 18 17
136 124 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ 32 56 41
137 156 โรงเรียนวัดใหม่ทอน 17 26 21
138 099 โรงเรียนวัดไทรงาม 12 18 14
139 125 โรงเรียนวัดไพศาลสถิต 34 51 43
140 149 โรงเรียนวัดไสมะนาว 18 30 27
141 157 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 28 74 44
142 158 โรงเรียนศรีอนุบาล 0 0 0
143 159 โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร 26 37 33
144 160 โรงเรียนสิทธาภัทร์ 27 43 37
145 161 โรงเรียนหนองนกประสาทศิลป์ 0 0 0
146 162 โรงเรียนอนุบาลขวัญนคร 0 0 0
147 163 โรงเรียนอนุบาลดำรงค์ศาสน์ 0 0 0
148 164 โรงเรียนอนุบาลธนสาร 0 0 0
149 165 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 61 113 90
150 167 โรงเรียนอนุบาลบ้านทิพย์รัตน์ 0 0 0
151 166 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 0 0 0
152 168 โรงเรียนอนุบาลปิยะรัตน์ 0 0 0
153 169 โรงเรียนอนุบาลพุทธศาสตร์ 0 0 0
154 170 โรงเรียนอนุบาลภิญญรัตน์ 0 0 0
155 171 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก 4 8 6
156 172 โรงเรียนอนุบาลวัดจังหูนสงเคราะห์ 0 0 0
157 173 โรงเรียนอนุบาลสกนวิชญ์ 0 0 0
158 174 โรงเรียนอนุบาลสันติสุข 0 0 0
159 176 โรงเรียนอนุบาลอุ่นจิต 0 0 0
160 175 โรงเรียนอนุบาลแสงทอง 12 16 15
161 177 โรงเรียนอนุสรณ์พรสวัสดิ์ 0 0 0
162 178 โรงเรียนอัลมูวาห์ฮืดีน 0 0 0
163 179 โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ 0 0 0
164 180 โรงเรียนอุนบาลวัดเสมาเมือง 0 0 0
165 181 โรงเรียนอุนบาลวิเชียรรัตน์ 0 0 0
166 001 โรงเรียนเกตุชาติศึกษา 32 63 49
167 009 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 37 75 43
168 019 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) 52 81 59
169 182 โรงเรียนจรรยานุยุตวิทยา 0 0 0
170 003 โรงเรียนจรัสพิชากร 0 0 0
171 004 โรงเรียนชุบธรรมวิทยา 0 0 0
172 008 โรงเรียนชูศิลป์วิทยา 38 80 53
173 033 โรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30 0 0 0
174 011 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ 0 0 0
175 012 โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร 0 0 0
176 013 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 0 0 0
177 014 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี 0 0 0
178 015 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 0 0 0
179 016 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 0 0 0
180 017 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธง 0 0 0
181 018 โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ 0 0 0
รวม 2408 4359 3296
7655

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายธีระวิทย์ สกุณา 083 - 6453840
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]